Dân Tộc Việt-Nam Cần Gì

191 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Dân Tộc Việt-Nam Cần Gì

      Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách Giê-rê-mi 33: 3 rằng “ Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho,Ta sẽ tỏ cho ngươi những chuyện lớn và khó là những chuyện ngươi chưa từng biết”. Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Hãy Trả Lại Cho Nhau

151 views

 Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề Tài

Hãy Trả Lại cho Nhau

     Cả thế giới đang xôn xao về sự việc: Giặc Tàu “lên cơn” hung hăng, chiếm lãnh thổ và lãnh hải của một số quốc gia, trong đó có cả Việt-Nam. Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Về Đâu Sau Khi Chết

293 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Về Đâu Sau Khi Chết

       Đó là đề tài, và cũng là câu hỏi mà nhiều người có nhiều cách để trả lời theo sự hiểu biết về niềm tin của tôn giáo mình. Vì tôn giáo là nền tảng chắc-chắn, để mỗi người tin dựa vào đó để tin rằng: Mình là người có sự hy vọng chắc-chắn nhất. Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Ơn Trên Ban Xuống Hay Dưới Ban Lên

183 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Ơn Trên Ban Xuống Hay Dưới Ban Lên

         Khi nói về loạn sắc, thì hình như người bị loại bệnh này không thể nhận diện được một số màu thực của một vật. Cũng vậy, có một loại bệnh thuộc về phương diện tâm linh, không biết phải gọi như thế nào cho đúng. Có thể nào; đây là loại bệnh được tạm gọi là loạn ơn không? Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Chương Trình Mừng Chúa Phục Sinh

191 views

Sun Mar-27-2016

Hội Thánh-Tình Yêu Không Biên Giới
5810 Wall Triana Highway, Madison, Alabama 35758
Mục Sư Nghiêm Hà Lộc (Elijah)

Posted in Video, Video Bài Giảng | Tagged | Leave a comment

Người Tin Chúa Phải Biết

354 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

 Người Tin Chúa Phải Biết

    Tôi nghĩ rằng: Rất có thể ai đó; sau khi đọc đề tài của bài viết này, có lẽ sẽ đem đến cho người đọc nó- một sự thắc mắc. Cho nên ai bắt gặp đề tài này chắc cũng muốn đọc ngay, để biết nội dung của bài viết có gì quan trọng. Biết đâu lại có vấn đề nào đó trong nội dung- có liên quan đến mình chăng! Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Thiên Chúa Là Đạo Hằng Sống

439 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Thiên Chúa Là Đạo Hằng Sống

        Hình như vấn đề tâm linh hiện nay, hàng triệu người đang bị vô số tôn giáo “bao vây”. Đến nỗi không còn đủ sự khôn ngoan để phân biệt: tôn giáo nào có ưu điểm hơn tôn giáo nào. Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Hội-Thánh Tin-Lành Con Giáp Việt-Nam

650 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Hội-Thánh Tin-Lành Con Giáp Việt-Nam Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Mục Sư Lậm Tử Vi Tín Đồ Sớm Tử Vong

658 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Mục Sư Lậm Tử Vi Tín Đồ Sớm Tử Vong

      Khi một người Mục sư được phong chức, thì đa số những vị lãnh đạo tâm linh có thẩm quyền trong giáo hội, hay giáo phái nào đó, khi giảng dạy để truyền đạt trách nhiệm Chăn chiên cho người sắp sửa lãnh nhận trách nhiệm, thì đa số đề cập đến sách Giăng 21 từ câu 15 như sau: Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Ai Là Thiên Chúa

700 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Ai Là Thiên Chúa

     Thật là buồn! Nếu một khi cặp mắt ai đó đang ở trong tình trạng bệnh tật, nhưng vẫn khẳng định là không có dấu hiệu gì quan trọng-vẫn tốt! Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment