Monthly Archives: January 2017

Armageddon Is Must Have

997 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Armageddon Is Must Have  There is an important topic, frequently repeated everywhere in the world. It is entitled “Apocalypse”. Now, to see how real damage, we should carefully step by step, to learn a very important issue through the Bible is the light of God’s Word. To see what the Bible says about the future of that horrible day! And people are living, that fall into the horror time that will be. This is a critical issue, we need to know to prepare both soul and body, before the incident occurred. Now we … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Two City Fire

1,147 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Two City Fire Perhaps you’ve heard two famous cities in the world right? It is famous not for the beauty of nature, or spectacular architecture naturally. But it is well known for the devastation of two atomic bombs, Hiroshima and Nagazaki that has caused worldwide fear-world. Do you believe that? I think you believe it. Since the annual Japanese still painful anniversary for this suffering – how they could forget it!         But there are two other cities more remarkable, it was destroyed completely, not by man, but by God’s … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Hai Thành Phố Lửa

1,033 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Hai Thành Phố Lửa Chắc có lẽ bạn đã nghe hai thành phố nổi tiếng trên thế giới chứ? Nó nổi tiếng không phải về vẻ đẹp của thiên nhiên, hay lối kiến trúc mang tính ngoạn mục. Nhưng nó nổi tiếng vì sự tàn phá của hai quả bom nguyên tử, đó là Hirôshima và Nagazaki đã gây sự sợ hãi trên toàn thế-giới. Bạn có tin điều đó không? Tôi nghĩ là bạn tin chứ. Vì người Nhật hàng năm vẫn còn kỷ niệm ngày đau thương này- làm sao họ … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Tận Thế Là Phải Có

599 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-tài Tận Thế Là Phải Có Có một đề tài quan trọng, thường xuyên được nhắc đi nhắc lại ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đó là đề tài “Tận thế”. Bây giờ, để xem hư thực thế nào, chúng ta nên cẩn thận từng bước, tìm hiểu vấn đề vô cùng quan trọng này qua ánh sáng Thánh kinh  là Lời của Thiên Chúa. Để xem Thánh Kinh nói gì về tương lai của ngày kinh khủng đó! Và con người  đang sống, nếu rơi vào thời điển kinh hoàng đó thì … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Ra Đi Có Trật Tự

582 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề – tài Ra Đi Có Trật Tự   Các tờ báo lớn trên thế giới hiện nay luôn đăng những đề tài nóng bỏng nhất với mẫu chữ lớn nơi trang đầu.   Biển Đông, và cuộc bầu cử tồng thống Hoa-Kỳ đang được cập nhật từng phút trên mạng lưới truyền thông toàn cầu! Ai cũng biết thế-giới này giống như một người“mắc bệnh nan y” rồi. Ông tổng thống quốc gia nào  trước khi lên cần quyền mà dám hứa là sẽ chữa khỏi căn bệnh ấy? Vậy,  trong tình trạng … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Orderly Departure

779 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề Tài   Orderly Departure        The world major newspapers are now posting the hottest topics with big letters on the front page template. South China Sea, and presidential elections are the United States – the minute updates on the global information networks! Everyone knows that this world- like a ” terminal ill” then. The president country needs right before that dare promise that cure disease? So, in the current state of human darkness will cling to who?  Please answer : “Cling to God is living, cling to presidential is dying.”  This is understandable … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment