Daily Archives: 13/04/2018

Thờ Hình Tượng Và Hậu Quả

1,223 views

Công Bố Phúc Âm Đề – Tài Thờ Hình Tượng Và Hậu Qủa  Kính thưa Quý vị thân hữu. Đây là một đề tài nhạy cảm. Nhưng thiết nghĩ nó sẽ  không nhạy cảm đối với những ai muốn học, muốn hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, để không bao giờ phải vướng lỗi lầm nào đối với Đấng dựng nên mình. Ông Bà mình có câu ca dao tục ngữ rất hay:“ đừng để nước đến chân rồi mới nhảy.” ý nói, mọi sự đừng để xảy ra qúa trễ, đến nỗi mình không còn cơ … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment