Daily Archives: 14/04/2018

Mua Bán Thần-Đấu Giá Thánh

515 views

Công Bố Phúc Âm Đề Tài Mua Bán Thần-Đấu Giá Thánh Quý vị thân hữu quí mến. Thế giới chúng ta đang sống, càng ngày càng bất ổn. Sự bất ổn không phải chỉ là chiến tranh, dịch lệ, hay tình trạng tội phạm đang xảy ra khắp thế-giới, là những vấn đề mà người ta cho là  tự phát sinh. Không phải thế, mà sự bất ổn trên thế giới hiện nay xuất phát từ sự bất ổn tâm linh của con người. Đó là một vấn đề tối quan trọng, mà thiết tưởng bất cứ ai trong chúng … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment