Monthly Archives: May 2018

Cơn Sốt Tà Giáo

852 views

Công Bố Phúc Âm Đề-Tài Cơn Sốt Tà Giáo Quý vị thân mến. Gần đây, trên mạng xã hội đã loan truyền một cách chóng mặt về một tà giáo xuất hiện lấy tên là “Hội Thánh Đức Chúa Trời.” Nhưng đây là một tên gọi không đầy đủ mà phải gọi “ Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” mới đúng. Cho nên khi quí vị mở  trên mạng lưới truyền thông, quí vị thấy hình như hiện nay, có một số người dùng cơ hội này để cố ý gây ảnh hưởng xấu ít nhiều đến Hội Thánh Tin-Lành … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Hội Thánh Quyền Năng Hay Quyền Thế

830 views

Công Bố Phúc Âm Đề -Tài Hội Thánh Quyền Năng Hay Quyền Thế Giả sử có ai hỏi ai đó một câu hỏi: Hội Thánh cần gì? Chắc có lẽ người nào đó sẽ trả lời: Hội Thánh cần tiền. Vậy thì Hội Thánh cần tiền để làm gì? Chắc có lẽ câu trả lời sẽ là: Nếu có tiền thì Hội Thánh có thiếu gì việc làm. Nếu nói vậy cũng có nghĩa là nếu Hội Thánh nào mà quỹ không có một số tiền dự trữ kha khá theo như nhu cầu đòi hỏi của Hội Thánh cần, … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Cứ Nói Thật Đừng Nổ

1,007 views

Công Bố Phúc Âm Đề-Tài Cứ Nói Thật Đừng Nổ Quý vị thân mến. Tranh giành ảnh hưởng, không phải mới có ngày nay. Mà đã có ngay sau khi loài người phạm tội với Đức Chúa Trời. Những kẻ giết người, cũng chẳng phải giết người là tội mới có, nhưng đã xuất hiện ngay trong gia đình tổ phụ đầu tiên của loài người. Trong Thánh Kinh sách Sáng-Thế-Ký 4:8 Lời Chúa cho biết: “ Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment