Monthly Archives: January 2019

Đấng Cứu Thế Của Bạn

558 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề Tài Đấng Cứu Thế Của Bạn   www. congbophucam.net –—www.truyengiangphucam.com Hàng năm, vào những tháng cuối, Hoa kỳ có một số ngày lễ nổi bật nhất- mà người dân của quốc gia này khó có thể quên hay bỏ qua. Trước hết phải kể đến ngày Halloween, là ngày mà ma quỉ được thế gian tôn vinh, cho nên thể hiện  toàn hình ảnh tang tóc, chết chóc; mang mùi âm phủ! Nhưng nhiều người lại thích dự phần vào ngày lễ này. Có một số tôn giáo tại Hoa Kỳ cũng bị … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Vạn Sự Khởi Từ Đâu

290 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề Tài Vạn Sự Khởi Từ Đâu                                                                                                                                        Servant  Elijah  Nghiem Tết Nguyên Đán được coi như ngày hội lớn của dân tộc. Nhiều người đã bắt tay vào việc sửa sang nhà cửa. Trang hoàng phòng khách, sắp sếp lại bàn ghế, tủ thờ. Chuẩn bị lễ vật để thờ cúng. Tất cả đều có sự tính toán về kiêng kỵ một cách rất cẩn thận, hầu sẵn sàng chào đón một năm mới sắp đến với vô số hy vọng mới.     Nhưng giả sử nếu được hỏi: Năm mới sắp … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục | Leave a comment