Monthly Archives: February 2019

Chúa Jesus Là Chân Lý

644 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề Tài Chúa Jesus Là Chân Lý          Hiện nay, nhìn vào trong thế giới, chúng ta thấy có vô số tôn giáo. Có tôn giáo đông người, có tôn giáo ít người. Nhưng tôn giáo nào cũng có người đặt niềm tin vào và siêng năng thực hành niềm tin một cách cẩn thận. Giả sử, nếu bạn là một người khó tính, không muốn đặt niềm tin vào một tôn giáo nào đó, chỉ vì tôn giáo đó có những lời dạy mà bạn cảm thấy hay, hoặc cách hành … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment