Monthly Archives: March 2020

Sự Hy Vọng Thật

446 views

Website: www.congbophucam.net—–www.congbophucam.com                                                    Sự Hy Vọng Thật                           Elijah Nghiem Chắc-chắn rằng, sẽ không một ai đang sống trong thế-giới này; mà lại không có sự hy vọng trong cuộc đời. Giả sử, nếu có ai đó hỏi bạn: Bạn hy vọng gì trong cuộc đời? Có thể bạn sẽ trả lời: Vì tôi chưa sống hết đời, thì biết điều gì quan trọng và giá trị nhất đời để hy vọng. Vậy nếu câu hỏi này được đặt vào cuối đời của bạn, thì bạn sẽ hy vọng điều gì? Có thể bạn sẽ trả lời: Hết đời rồi, hy vọng … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục | Comments Off on Sự Hy Vọng Thật