Monthly Archives: January 2021

Đừng Biến Mình Thành Nạn Nhân

122 views

Công Bố Phúc Âm Đề-Tài Đừng Biến Mình Thành Nạn Nhân Ai trong chúng ta cũng biết một câu nói rất quen thuộc đó là: “ Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống”. Trong Thánh Kinh sách Giăng 10: 26 Lời Chúa Jesus phán: “ Nhưng các ngươi không tin Ta, vì các ngươi chẳng phải là Chiên của Ta. Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó và nó theo Ta”. Nếu dựa vào Lời phán của Chúa Jesus, thì bạn có khẳng định; bạn là Chiên của Chúa thật không? Còn khi nói đến niềm tin, … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục | Comments Off on Đừng Biến Mình Thành Nạn Nhân