Monthly Archives: April 2021

Thế Giới Ngày Nay

538 views

Vietnamese Global Missionary www.congbophucam.net—-www.congbophucam.com Thế Giới Ngày Nay Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 1: 29 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ.” II Ti-mô-thê 3: 12 Chúa dạy tiếp“ Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo, thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa.”      Những ác tính kể trên đã thể hiện một cách quá rõ ràng, trong một số … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục | Comments Off on Thế Giới Ngày Nay

Thế Giới Ngày Nay

489 views

Vietnamese Global Missionary www.congbophucam.net—-www.congbophucam.com Thế Giới Ngày Nay Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 1: 29 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ.” II Ti-mô-thê 3: 12 Chúa dạy tiếp“ Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo, thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa.”      Những ác tính kể trên đã thể hiện một cách quá rõ ràng, trong một số … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục | Comments Off on Thế Giới Ngày Nay