Ai Có Quyền Tha Tội

2,963 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Ai Có Quyền Tha Tội

        Lời Chúa Giê-xu phán: “Vả, để cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng:Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ; đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời, mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy việc thể nầy.”

         Qua câu Thánh kinh trên, chúng ta lần lượt lướt sơ qua một số vấn đề, để tìm hiểu xem, ai là người hiện đang sống trên đất có tội cần được tha tội, và ai không có tội mà lại có quyền tha tội cho người khác? Bây giờ, chúng ta bước vào từng phần xem thế nào.

 I / Ai Là Những Người Có Tội  Cần Được Tha.

Trong thế giới loài người mà chúng ta đang sống đây, tạm chia ra làm bảy thành phần như sau:

1 / Những bậc tu hành của tất cả các tôn giáo.

2 / Những người không tu hành, có đời sống lương thiện, đặt niềm tin vào tôn giáo.

3 / Những người không tu hành có đời sống không lương thiện, đặt niềm tin vào tôn giáo.

4 / Những người không theo tôn giáo nào, nhưng có đời sống lương thiện, chuyên giúp người.

5 / Những người không theo tôn giáo nào, có đời sống không lương thiện.

6 / Những người vô thần.

7/ Giáo chủ của tất cả mọi tôn giáo, trong đó có Giáo hoàng.

         Trong bảy thành phần kể trên, thì bạn là người đang thuộc thành phần nào, và theo sự suy nghĩ của bạn, thì bạn thấy những thành phần nào có tội cần phải được Đức Chúa Trời tha tội cho? Còn thành phần nào vô tội, mà lại có quyền tha tội cho người khác?

        Bạn có toàn quyền suy nghĩ, và quyết định theo ý chí tự do của bạn. Vì mỗi một con người, có một trình độ kiến thức khác hẳn nhau, và mỗi một tôn giáo, lại có một sự dạy dỗ khác biệt hoàn toàn. Nếu theo yếu tố tâm lý, thì chẳng ai dại gì để nhận là mình có tội hầu lãnh phần bất lợi về cho mình! Chẳng hạn như trong bảy thành phần được liệt kê ở trên, thì khi mới nghe qua người ta sẽ bảo là: Thành phần vô thần là nhiều tội nhất, vì họ không tin có Đức Chúa Trời hay các thần. Rồi đến thành phần bất lương không niềm tin tôn giáo, đời sống họ không có cơ hội thay đổi. Kế đến là thành phần bất lương nhưng có niềm tin vào tôn giáo thì có tội ít v….v. Đó là những thành phần có tội cần phải được tha tội. Còn các giáo chủ và giáo hoàng thì qúa ư là mẫu mực họ không thể phạm tội, cho nên họ không cần ai tha cả. Nhưng ngược lại, họ có quyền tha tội cho tín hữu của họ nữa.

     Vâng. Nếu chỉ nói cho thoả thích cái “tôi” của mình, thì ai muốn nói sao cũng được. Vì nói mà không có gì chứng minh thì làm sao biết đúng hay sai? Cho nên, nếu tất cả mọi người trên thế giới này, dù thuộc quốc gia dân tộc nào, thành phần xã hội như thế nào, tôn giáo nào mặc dầu, được đọc ba câu Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời Chân thần Hằng sống, Đấng dựng nên vũ trụ và con người được chép trong các sách sau đây, thì sẽ biết rõ là ai có tội cần được tha tội. Và ai là người không có quyền tha tội cho bất cứ ai.

Thứ Nhất: Sách Rô-ma 3: 10 Lời Chúa phán: “Như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.“

Thứ Hai: Sách Rô-ma 3 : 12 Lời Chúa Phán: “ Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.“ Khi nghe những Lời phán từ nơi Đức Chúa Trời, chắc bạn thật sửng sốt chứ? Vì tại sao một thế giới đầy dẫy những con người hy sinh cả đời cho mục đích thiêng liêng cao cả. Biết bao nhiêu Trường Thần Học của hầu hết các tôn giáo nổi tiếng khắp thế giới đang có mặt khắp mọi nơi, và mỗi ngày được mở thêm ra nhiều nữa, và hàng-hàng lớp-lớp những người có “chân tu” đang lần lượt bước vào tu viện, hứa nguyện dâng trọn đời mình, chiụ khổ để góp phần đổi mới thế giới này, mà sao Đức Chúa Trời không chấp nhận họ là những người tốt, những người đủ tiêu chuẩn lên thiên đàng, mà cứ bắt buộc phải tin Chúa Giê-xu mới được cứu thì thật là lạ chứ?

      Tại sao Đức Chúa Trời không cho họ được nhận những ân huệ bằng cách miễn trừ tuyên xưng niềm tin với Chúa Giê-xu? Đức Chúa Trời có biết rằng: không những chính đời sống họ hy sinh; mà nếu được khích lệ, họ còn kêu gọi cả đời con đời cháu tiếp tục noi gương, hầu tận hiến cả đời cho một thế giới đau khổ này nữa mà? Vâng! Thưa bạn. Trong Thánh kinh sách Ma-la-chi Lời Đức Chúa Trời phán: “ Rày, chúng ta kể kẻ kiêu ngạo là có phước, kẻ phạm sự hung ác là tấn tới: Họ đã thử Đức Chúa Trời, và đã được giải thoát. Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức-Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe, và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài.“ Đức Chúa Trời đã nghe, đã hiểu, đã biết những sự suy nghĩ của bất kỳ ai đó ngay khi mới hình thành trong tư tưởng của con người, vì Ngài là Đức Chúa Trời Toàn tri mà. Nhưng nếu bạn không đọc Thánh Kinh, thì những điều vừa nêu trên, đến tận thế cũng chẳng có câu trả lời cho bạn; để rồi cuối cùng bạn sẽ chết đời-đời trong thế giới đời sau. Chỉ vì con người đã coi thường sự soi dẫn từ nơi Lời Đức Chúa Trời. Chính vì lẽ đó mà câu Thánh kinh thứ ba nữa được chép trong sách Rô-ma 3 : 23 như  sau: “ Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”

        Khi nghe xong Lời Đức Chúa Trời phán, hình như tất cả mọi sự mà con người đã ấp ủ trong lòng, xây dựng trong tư tưởng qua sự hiểu biết tự do đã bị Chân-Lý của Đức Chúa Trời đánh đổ hoàn toàn rồi. Và tôi chắc-chắn rằng: Nếu bạn không theo Chúa, không chiụ đọc Lời Chúa, bạn sẽ khôngbao giờ chấp nhận với Lời phán bất di bất dịch của Đức Chúa Trời. Chắc bạn khá sửng sốt khi biết được Lời Chúa đã khẳng định là: Tất cả mọi người ở trên trần thế này dù thuộc bất cứ thành phần nào mặc dầu, đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, cần phải được tha tội rồi chứ?

       Giả sử: có ai đó hỏi Đức Chúa Trời rằng: Thưa Chúa, tại sao tất cả mọi người đều phạm tội, mà lại không một người nào vô tội như vậy nghĩa là sao? Để giúp bạn có câu trả lời, trước hết, tôi xin phép được hỏi bạn: Nếu một cơ sở sản xuất thực phẩm nào đó, sau khi tái kiểm tra chất lượng, họ tìm thấy có độc tố, nên ra quyết định đóng cửa, thế thì theo bạn, người chủ cơ sở có thể hỏi cơ quan kiểm tra chất lượng- là các ông dựa vào tiêu chuẩn nào để bảo rằng tiêu chuẩn của tôi không đạt chất lượng không? Nếu cơ quan kiểm ta chất lượng hỏi ngược lại người chủ đó rằng: Vậy thì khi ông được chấp thuận cấp giấy phép sản xuất, thì mẫu sản phẩm đầu tiên của ông theo tiêu chuẩn nào? Theo bạn thì người đó sẽ trả lời như thế nào? Nhưng hy vọng trên thực tế, về phương diện tâm linh sẽ không xảy ra những điều ngộ nghĩnh như vậy.

      Cá nhân tôi tin rằng: trên phương diện đời sống tạm bợ này, có thể bạn hay nhiều người khác đã nắm vững vô số những nguyên tắc và thủ tục cần thiết của mỗi nhu cầu sinh hoạt trong xã hội con người. Nhưng về phương diện tâm linh: nguồn gốc tạo dựng vũ trụ và con người do sự sáng tạo từ nơi bàn tay quyền năng và diệu kỳ của Đức Chúa Trời, sự phạm tội của tổ phụ với Đức Chúa Trời từ buổi đầu tiên, thì đã có qúa nhiều người muốn phủ nhận hay quên mất đi, hoặc không cần để ý tới! Đây là động cơ khiến con người từ chối quay về với Đức Chúa Trời, hầu nhận lãnh sự chết đời-đời nơi hoả ngục một cách oan uổng.

      Nếu mở Thánh Kinh, thì những trang đầu của sách Sáng Thế Ký Lời Đức Chúa Trời phán gì ? Đoạn một câu một Lời Đức Chúa Trời phán: “ Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Rồi về phần loài người, trong Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 1 : 26  Lời Đức Chúa Trời phán rằng: “ Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta.“ Vậy có khi nào bạn nghĩ: Trong số hơn 6 tỷ người hiện có trên đất, chỉ có bạn là người không do Đức Chúa Trời dựng nên không? Có thể bạn trả lời: Đức Chúa Trời không hề dựng nên bạn, nhưng bạn do cha mẹ bạn sanh ra. Nếu vậy thì cha mẹ bạn từ đâu mà có? Có thể bạn trả lời do ông bà nội ngoại mà ra. Vậy thì bạn cứ tiếp tục tính ngược dòng thời gian xem người đầu tiên trên đất là ông A-đam và bà E-va do ai dựng nên? Xin bạn hiểu cho rằng: Về tương lai của con người thì không ai có thể biết được, nhưng qúa khứ là những bằng chứng cụ thể làm nền tảng cho sự hiểu biết về nguồn gốc, để mọi người có hiểu được là mình thuộc dòng dõi của tổ phụ. Sau đó mỗi người sẽ biết được một cách chính xác về sự liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời như thế nào về phần thuộc thể và thuộc linh ngay trong cuộc đời của mình hiện nay. Tôi khuyên bạn hãy tìm một quyển Thánh kinh hoặc mượn của ai đó mở ra đọc ba đoạn đầu của sách Sáng thế ký, để thấy được khởi đầu của sự sáng tạo trời đất, và tại sao  ông A-đam và bà E-va là tổ phụ của loài người lại phạm tội với Đức Chúa Trời?       

      Có khi nào bạn chợt nghĩ rằng: Đối với một quốc gia không có tự-do hay là bất công, mà muốn gặp bậc lãnh đạo cao cấp để trình bày một vấn đề nào đó thì thật là hy hữu chứ? Vâng diều đó không sai. Còn đối với Đức Chúa Trời thì bạn nghĩ Ngài  ở qúa xa làm sao bạn có thể xin Ngài trả lời cho bạn một vài câu thắc mắc phải không? Bạn đừng lo, nếu tấm lòng bạn quyết định muốn gặp Đức Chúa Trời để trình bày sự việc gì đó với Ngài, thì không khó như khi bạn gặp chính quyền các cấp ở bất kỳ quốc gia nào, đành rằng Ngài là một Đức Chúa Trời uy nghi cao cả, nhưng Ngài sẵn sàng lắng nghe lời kêu cầu của người bần hèn nhất. Vì Kinh Thánh là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, mà khi bạn đọc; chính là lúc Đức Chúa Trời phán với bạn, và khi bạn cầu nguyện là lúc bạn thưa chuyện với Đức Chúa Trời. Tôi khuyên bạn; vì lợi ích đời-đời của con người bạn và gia đình bạn trong thế giới đời sau, bạn nên dành ra một chút thời gian để tiếp chuyện với Đức Chúa Trời qua Thánh Kinh, thì tôi tin chắc rằng: Bạn sẽ tìm được con đường Chân-Lý mà chính Đức Chúa Trời chỉ dạy cho bạn, hầu bạn thoát được hoả ngục trong đời sau, đang chờ bạn ngay trong đời này.

      Chắc có lẽ bạn luôn tin rằng: Khi bạn cầm máy điện thoại lên, để gọi về phía đầu dây bên kia, mặc dù xa cả vạn dặm nhưng bạn vẫn tin là bạn sẽ gặp và nghe được tiếng nói của một người nào đó mà bạn muốn tiếp xúc chứ? Nhưng với điều kiện người bạn muốn gặp phải còn sống thì bạn mới gặp được. Cũng một lẽ đó, bạn muốn gặp Đức Chúa Trời để được Ngài hướng dẫn bạn, hầu có quyết định đúng trong thế giới đời-đời, thì bạn cứ cầm cuốn Kinh Thánh lên và đọc đi, vì Đức Chúa Trời là Đấng bạn muốn gặp, chính là Đấng dựng nên bạn. Ngài là Đấng không hề chết, sẵn sàng tiếp chuyện với bạn trong moị lúc mọi nơi, và bất kể thời gian. Nhưng xin bạn đừng quên rằng, điều này chỉ có duy nhất đối với Đức Chúa Trời  Chân thần Hằng Sống mà thôi, còn giáo chủ của các tôn giáo là những người bất toàn, cũng sẽ sống và rồi cũng sẽ chết giống như mọi người khác.

II / Ai có Quyền Tha Tội Cho  Con người.

        Tôi đã dẫn chứng Lời phán của Đức Chúa Trời ở phần một, và bây giờ, chúng ta thử đặt một câu hỏi ngay đầu phần hai này với nội dung: Trên thế gian này  qua mọi thời đại, có ai đối với Đức Chúa Trời là người không có tội, để được Đức Chúa Trời ủy quyền mà tha tội cho người khác không? Giả sử nếu ai đó trả lời có, thì người đó phải chứng minh cho mọi người biết rằng: Đó là người phải có sự sống đời-đời giống như Đức Chúa Trời, mà người đó phải từ trời đến chứ không phải từ đất này mà ra, thì lời nói và quyền hạn của người đó mới có giá trị. Còn như ai cũng phải ứng nghiệm Lời phán của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 9 : 27 đó là: “ Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chiụ phán xét.“ Thế thì ai là con người, mà dám bảo mình không tội đâu; mà lại có quyền tha tội cho bất cứ ai? Nếu trong bất kỳ tôn giáo nào; mà người lãnh đạo tinh thần lấy uy quyền mà tha tội cho tín hữu mình rồi bảo, không cần tin Chúa Giê-xu, hay là không cần xưng tội trực tiếp với Đức Chúa Trời, thì người đó đang đóng vai trò của một “ảo thuật gia tâm linh.” Người đó đang là kẻ chống nghịch với Đức Chúa Trời. Và ai nhờ vào những vị lãnh đạo tinh thần trong tôn giáo tha tội cho mình, cũng là những người có lòng khát khao thêm tội, chứ không bao giờ có thể hết tội được, vì không bao giờ Đức Chúa Trời hứa cho bất cứ ai được một đặc quyền như thế. Vì mọi người đối với Đức Chúa Trời đều là tội nhân, mà tội nhân này lại đi tha tội cho một tội nhân khác thì qúa ư là hài hước, nó cũng chẳng khác nào hai hai tội phạm trong tù: phạm nhân này tự viết quyết định tha cho phạm nhân khác vậy. Vì con người có tội với Đức Chúa Trời, con người phải xin Đức Chúa Trời tha tội cho. Tha tội là một quyết định vô cùng quan trọng, việc làm này của Đức Chúa Trời, chứ không phải của con người, cho nên Ngài không bao giờ cho phép con người làm thay cho Ngài. Khi nói về con người, thì ai cũng là tội nhân đối với Đức Chúa Trời, nên phải tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giê-xu, nếu người đó chưa bao giờ tin Chúa. Còn những người đã tin Chúa rồi mà phạm tội, thì xưng tội trực tiếp với Đức Chúa Trời.

      Bây giờ tôi muốn hỏi bạn: Có bác sĩ nào bị bệnh đau tim, cần phải được tập thể bác sĩ giải phẫu cho mình, nhưng ông lại từ chối để tự  giải phẫu tim cho mình không? Nếu không, thì về phương diện tâm linh của con người còn quan trọng hơn gấp bội, vì bệnh của một người ở trong thân thể phải nhờ bác sĩ giải phẫu là đúng. Nhưng còn tội của bạn, nó nằm ở trong phần tâm linh, là phần sâu thẳm ở bên trong con người, mà chính bạn làm cho nó phạm tội với Đức Chúa Trời, thì không ai là con người mà có thể giúp bạn để xóa tội hay nhờ họ tha tội. Mà chính bạn phải trực tiếp xin Đức Chúa Trời tha tội cho.

      Tôi muốn hỏi: Có phải bạn cần sự sống đời-đời không? Nếu trả lời có , thì bạn chỉ cần đặt niềm tin vào sự ăn năn thật lòng của bạn với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện đơn sơ như sau: “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương. Con cám ơn Ngài, vì Ngài đã tìm và cứu con. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con, nhận con làm con của Chúa. Xin ban sự sống đời-đời cho con. Và xin Chúa ghi tên con vào sách sự sống đời-đời ở trên trời. Xin Chúa cho con có lòng yêu mến và trung tín với Chúa  trọn đời con. Con  cám ơn Chúa, con  thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ Amen.” Thế là đủ, sau đó bạn cứ học Lời Đức Chúa Trời, trung thành trung tín thờ phượng Ngài cho đến khi gặp Ngài là xong. Vì trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ  9 : 2 cho chúng ta một câu chuyện sau đây: “ Nầy có một người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của những người đó, thì phán cùng người bại rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha.“ Ở trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ  9 : 6 Lời Chúa phán: “ Vả, hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. Rồi Ngài phán cùng người bại rằng: Hãy đứng dậy.“ Cho nên sau lời cầu nguyện đơn sơ của bạn, nhưng Đức Chúa Trời thấy đức tin trong lòng bạn, thì mọi điều bạn vừa thưa với Đức Chúa Trời, bạn đã nhận được y như vậy ngay tức khắc. Sau đó bạn đến với một hội thánh gần nhất để được hướng dẫn thêm. Có thể bạn khó hiểu là tại sao mà dễ qúa vậy? Vâng, thưa bạn, vì Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh kinh sách I Sa-mu-ên  15 : 22 “ Sự vâng lời tốt hơn của lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.“  Nhìn  qua thực tế, bạn có thể hiểu được ở chỗ này: Người con được cha mẹ kể là có hiếu, đâu phải là người con thường cãi cha mẹ mà lại cho nhiều quà cáp đâu. Mà là đứa con biết vâng lời. Nếu thế thì Về phương diện tâm linh cũng vậy, tất cả mọi người trên thế giới này chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng nếu ai biết vâng lời Ngài khuyên dạy, quay trở về, bỏ hình tượng, thần  tượng, thì người đó được quyền gọi Ngài là Cha của mình, được tha thứ  mọi tội lỗi, và được nhận từ nơi Ngài những lời hứa tốt đẹp nhất trong thế giới đời sau ở ngay trong đời này.

           Có một điều quan trọng bạn cần phải hiểu rõ, nếu không cẩn thận sẽ có sự  lầm lẫn lớn. Vì có một số đông người bảo rằng: Muốn vào Đạo Tin Lành phải làm một lễ rửa tội trong một hồ nước để tội được sạch. Điều đó hoàn toàn sai, bởi vì trong Thánh kinh, Đức Chúa Trời không cho phép ai có quyền rửa tội cho ai đâu.  Vì con người phạm tội chết đối với Đức Chúa Trời, chứ chẳng có tín đồ nào phạm tội chết với người lãnh đạo tinh thần của mình đâu, mà người đó có quyền rửa tội cho mình. Nếu ai nói mình có quyền rửa tội cho ai đó, thì người ấy thật vô lễ với Đức Chúa Trời và phạm tội trọng với Ngài. Còn nước trong hồ cũng là từ công ty cấp nước vặn vô thôi, có mấy cent một gallon thôi mà, chứ ai là người mà có thể biến nó thành nước phép được? Nếu có, chẳng qua là tin đồn thôi, hoặc là người ta tự bịa đặt ra để tăng thêm phần linh thiêng hầu đánh lừa con người. Vì tôi hỏi bạn, trên thực tế có ai hiện là người không biết chữ mà lại được cấp bằng bác sĩ hay kỹ sư không? Thế thì con người bất toàn bất khiết trước mặt Đức Chúa Trời mà bảo tha tội cho người khác được  là điều hoàn toàn sai lầm, đó không phải là việc làm của con người, mà là việc làm của Đức Chúa Trời. Còn nước lạnh mà bảo là nước phép là điều không bao giờ có thật. Vì con người có phép đâu mà làm ra nước phép được. Nhưng cũng có người hỏi vui rằng: Thế tại sao Tôn Ngộ Không làm phép được? Tôi xin trả lời: Sở dĩ Tôn Ngộ Không làm phép được, vì Tôn Ngộ Không là con khỉ, nó đang làm bổn phận của con khỉ trong phim, vậy khi xem phim bạn biết những người diễn viên trong phim được gọi nôm-na là tài tử đóng phim không? Còn người điều khiển để hoàn thành bộ phim được gọi là đạo diễn chứ?

      Bạn biết rằng, trên thực tế, thì lễ Báp-tem trong Đạo Tin-lành dành cho một người Tân tín hữu là điều có thật. Nhưng điều đó không do người theo Đạo Tin-lành tự đặt ra, mà do mạng lệnh của Chúa Giê-xu được chép trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 28 : 16 đã chép như sau: “Đức Chúa Giê-xu đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy ta thường ở cùng các ngươi luôn  cho đến tận thế.”Trong câu Thánh Kinh này Chúa bảo tất cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Chứ Lời Chúa không phán là: đã giao cho các ngươi như Giáo hội Công giáo đang thực hiện. Và Chúa phán: “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha Đức Con mà làm phép báp-tem cho họ.” Chứ Ngài không hề dạy: phải nhân danh Chúa mà rửa tội, rồi tha tội cho họ, và dạy họ giữ mọi điều mà ta không truyền cho các ngươi bao giờ! Có nghĩa là sứ mạng này được tiếp nối hết người này đến người khác và Chúa là Đấng Hằng sống luôn ở với tất cả mọi người đang thi hành Thánh chức  từ nay cho đến tận thế. Chứ Chúa Giê-xu không hề bảo những người lãnh đạo hãy ở với họ cho đến tận thế đâu! Báp-tem có nghĩa là dìm mình xuống nước. Khi một Tân tín hữu dìm mình xuống nước, sau đó đứng lên, nghĩa hình bóng, là đã thật sự bị chôn, có nghĩa là chết vì tội lỗi mình, và khi đứng dậy là được sống lại từ sự sống đời-đời của Chúa Giê-xu phục sinh ban cho. Khi một người bước vào trong lễ Báp-tem thì con người thực hành theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời ở bên ngoài bằng hình thức lễ nghi, nhưng cùng lúc Đức Chúa Trời sẽ thực hành quyền năng siêu việt của Ngài ở bên trong phần tâm linh của con người đó. Còn người lãnh đạo tinh thần đứng ra thực hiện theo sự cho phép của Chúa thì chẳng qua chỉ là công cụ do Ngài sai bảo để phải thực hiện theo đúng ý chỉ của Ngài mà thôi .Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.