Author Archives: Admin

Life should be renew when New Year come

419 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề Tài Life should be renew when New Year come    The Vietnamese folk and proverb that says: ” happy come out from the door and sad is come from all folks.” If a life of a person, when acknowledges that the life is too short, should have the life of joyfulness and happiness -including two aspects: physical and spiritual. Then that is a person who knows to possess a purpose and meaning of life which is short, dead, temporary, and inherit eternal life in the Kingdom of God in heaven.      A meaningful … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Năm Mới Nên Đổi Mới

403 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Năm Mới Nên Đổi Mới     Ca dao tục ngữ Việt-Nam có câu: “ Vui từ trong cửa vui ra. Buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về”. Nếu đời sống của một người, khi mà ý thức được cuộc đời này ngắn ngủi, nên cần có cuộc sống vui tươi và hạnh phúc-kể cả hai phương diện: thuộc thể và tâm linh. Thì đó là người biết sở hữu mục đích và ý nghĩa sống của đời sống ngắn ngủi, để qua đời tạm, hưởng được sự sống bất diệt trong thế giới … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục | Leave a comment

SURELY HOPE IN HEAVEN

314 views

  Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề – Tài SURELY HOPE IN HEAVEN      Konrad Adenauer , West Germany’s former Prime Minister said:  ” If Jesus Christ lives, then there is hope for the world. If not, then I do not see iota of hope to the end of horizon. Then he continued: ” I believe in the resurrection of Christ is one- of the event is the most obvious proof of history.”        Greek philosophers as Socrates dying, the friend asked him: ” We will revive isn’t it?” He could only say: “I hope so.” In contrast, … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Hy Vọng Chắc-Chắn Ở Thiên Đàng

354 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề – Tài Hy Vọng Chắc-Chắn Ở Thiên Đàng  Konrad Adenauer, cựu thủ tướng Tây Đức nói: “ Nếu Chúa Jêsus Christ sống, thì có hy vọng cho thế-giới. Nếu không, thì tôi chẳng thấy mảy may nào nơi phía chân trời.”  Rồi ông nói tiếp: “ Tôi tin sự sống lại của Đấng Christ là một- trong những sự kiện được chứng minh rõ ràng nhất của lịch sử”.       Khi triết gia Hy-lạp Socrates hấp hối, các bạn hỏi ông: “Chúng ta sẽ sống lại chứ?”  Ông chỉ có thể nói: “ … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

INCREDIBLY SPIRITUAL EXPERIENCE

414 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề – Tài INCREDIBLY SPIRITUAL EXPERIENCE           A few years ago. Israel and the terrorist organization Hamas agreed a ceasefire, starting on August 4 for 72 hours. The number of casualties on the Palestinian side during this time more than 1,000 people, also towards Jews, soldiers killed about 70. The Jewish withdrawal from Gaza, and the sound of bombs has temporarily subsided. When it comes to this area, we can not forget, because there has been many messengers of peace here. Many American presidents concerned, not including the European Union, the UK, … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Giặc Giã Đã Leo Thang

352 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề tài Giặc Giã Đã Leo Thang        Do Thái và tổ chức khủng bố Hamas đã thoả thuận ngưng bắn, bắt đầu vào ngày 4 tháng 8 trong vòng 72 giờ. Con số thương vong về phía Palestine trong thời điểm này là hơn 1000 người, còn về phía Do-Thái, binh sĩ thiệt mạng khoảng 70. Phía Do thái đã rút quân ra khỏi Gaza, và tiếng bom đạn đã tạm thời lắng diụ. Khi nói đến vùng đất này, thì chúng ta không thể nào quên, vì đã từng có nhiều sứ … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Don’t say I did not expect that from

384 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề – Tài Don’t say I did not expect that from Great Depression has occurred to many countries when deal with America’s economic crisis. That’s why America has influenced to many countries in many fields. Many people say” I can not imagine the degradation is so big like that”. That’s correct. You can say so.    Actually, financial crisis is not important than moral crisis. Because at appointed time, Jesus Christ will return as he said. At that day the unbelievers will not able to say I did not expect that and they will be … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Đừng Nói Tôi Không Ngờ

466 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Đừng Nói Tôi Không Ngờ        Khủng hoảng kinh tế tại Hoa-Kỳ đã kéo theo vô số các quốc gia trên thế giới “tuột dốc.”  Thế mới biết là Hoa-kỳ có ảnh hưởng rất lớn về nhiều phương diện- trên vô số quốc gia hiện nay. Có nhiều người nói: “tôi không ngờ sự suy thoái bị lún sâu như thế”! Đúng. Bạn cũng có thể nói như vậy.       Nhưng xét ra, khủng hoảng về kinh tế, không thể so sánh với tình trạng  khủng khoảng về niềm tin! Vì đến một … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Do not be near ghost but get far away from Satan

293 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Do not be near ghost but get far away from Satan We often hear many questions to ask : Is there not a real ghost? Because every time there is anyone that is passed away, and people who’s living prepare for dead people a burial rites, many people call it a funeral ! So there is devil isn’t it, why no!  Because many people who believe that the dead becomes ghosts! Believe But that’s it, then no one person confirmed dead currently about-anyone knew he was a ghost, or demons, to give families … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Đừng Gần Ma Nên Xa Quỉ

365 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Đừng  Gần Ma Nên Xa Quỉ Chúng ta thường nghe nhiều người thắc mắc đặt câu hỏi:  Có ma  thật không? Vì mỗi lần có bất cứ  ai đó nằm xuống, và người sống chuẩn bị cho người chết nghi thức chôn cất, thì nhiều người gọi đó là đám ma! Vậy là phải chăng có ma chứ sao lại không có! Bởi nhiều người đã tin rằng, người chết thành ma mà! Nhưng tin thì tin thế thôi, còn ma thì chưa ai thấy. Vì chưa một người chết nào hiện về- … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục | Leave a comment