Bạn Biết Gì Về Tương Lai

1,772 views

Công Bố Phúc Âm

 Đề tài

Bạn Biết Gì Về Tương Lai

Kính thưa  qúy vị .

        Trên thế gian này, dù cho bất kỳ một con người nào, có bộ óc khôn ngoan đến đâu, trình độ học thức cao siêu như thế nào, thì chính người đó cũng không hiểu được hết về chính mình. Nhất là tương lai của mình trong đời tạm này, mà mỗi ngày nó đều xoay chiều đổi hướng, không thể nào mình có thể hiểu được.

      Hay là nếu có một cuốn sách nào hay nhất trên thế gian này, nói những điều bí ẩn về tương lai con người, và dạy con người học về những sự khôn ngoan, hầu có bí quyết sống thành công nhất trong tương lai. Thì đó cũng chỉ là lý thuyết, vì chắc-chắn rằng: người viết cuốn sách nói về tương lai theo kinh nghiệm của mình, sự suy đoán của mình, để cho những con người ngoài mình học hỏi, cũng sẽ chẳng biết gì về tương lai của chính bản thân mình. Và nếu có người thầy nào mở lớp dạy về kinh nghiệm sống thành công. Thì cũng chưa chắc người dạy đó đã thật sự thành công! Vì tất cả chỉ là lý thuyết.

              Duy nhất chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng khôn ngoan vô hạn, tạo dựng con người, Ngài mới biết tương lai của con người. Và chỉ có Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời, đó là cuốn sách có giá trị nhất lịch sử qua mọi thời đại, mới chỉ cho con người về cách sống làm sao cho cuộc đời có ý nghĩa. Vì Thánh Kinh không phải do tư tưởng của con người hữu hạn viết ra để dạy con người. Mà do sự khôn ngoan thiên thượng, từ nơi Lời của Đức Chúa Trời phán ra. Qua con người, được sự Linh cảm của Thần Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh, do Ngài  hướng dẫn theo như ý muốn của Đức Chúa Trời. Để con người đọc, học và suy gẫm, và làm theo. Hầu cho  con người đi đúng theo đường lối của Đức Chúa Trời, để có một tương lai thành công tốt đẹp không những trong đời này, và cả đời-đời nơi đời sau nữa.

           Lời Đức Chúa trời phán trong Thánh Kinh sách II Ti-mô-thê 3: 16 như sau: “ Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

           Thật buồn cười khi nhìn vào những sự thông biết của loài người hiện nay: Bộ óc của con người hữu hạn chưa học biết được bao nhiêu về những sự vật hiện hữu do Đức Chúa Trời dựng nên, mà thuộc về tầm mắt con người có thể nhìn thấy được. Thế mà đã  kiêu ngạo trong sự thông biết để dạy cho con người những sự bí ẩn của tương lai, của vũ trụ. Điều nguy hiểm nhất là người ta đặt ra nhiều cách để dạy cho con người sau khi chết để được lên thiên đàng bằng nhiều cách của tôn giáo, mà không cần qua sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mà thật sự những người dạy đó chưa bao giờ lên thiên đàng cả, vì thần mà họ đặt niềm tin, có phải là đã ở trên thiên đàng đâu, hay đã làm chủ thiên đàng nào đó ở trên trời mà biết. Có thể họ đang chờ ngày xuống hoả ngục mà lại dạy cho người khác cách lên thiên đàng mới lạ chứ? Hỡi ai đó, xin hãy suy nghĩ cho kỹ.  Đừng coi thường Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì Đức Chúa Giê- xu đã phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3:13 “ Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.“

          Qua Lời xác nhận của Chúa Giê-xu là Đấng từ trời giáng thế, bạn đã thật sự thức tỉnh chưa? Người ta đang tìm cách tuyên truyền từng bước trên làn sóng truyên thanh qua một mẫu thông báo nhân kỷ niệm ngày Lễ Phật Đản rằng: “Đức Phật Thích Ca từ trời giáng thế….” Nếu cứ nâng cấp theo cách này, thì trong tương lai người theo Phật Thích Ca cứ tưởng là từ trời giáng thế thật chứ! Nhưng còn “ Ngọc Xá Lợi” là răng của Phật thích Ca được thỉnh qua Thái-Lan và một số quốc gia để thờ thì điều đó đã chứng minh”  Phật Thích Ca giáng thế ” là điều không có thật. Vì điều này không phải Phật Thích Ca biểu, mà một số người lãnh đạo tinh thần thờ Phật Thích Ca tự nghĩ, rồi tự làm.

         Trường hợp này cũng giống như là: Hai người đang cùng ở chung với nhau dưới đất mà hai người thuận ý nhau để bầu một người làm thần vậy mà. Vậy thì đây là một điều vô cùng đau buồn, vì nó làm mất linh hồn của nhiều người, mà chẳng bao giờ có lợi gì về linh hồn của chính mình. Khi Đức Chúa Giêxu khi còn tại thế Ngài đã phán trong Thánh kinh sách Lu-ca 6:39  “ Ngài cũng phán cùng họ một thí dụ rằng: Kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai há chẳng cùng té xuống hố sao?

         Nếu bạn không theo Chúa, thì tôi chắc-chắn rằng, bạn chưa bao giờ được học những điều khôn ngoan nhất trong cuộc đời; từ nơi Đức Chúa Trời dành cho bạn. Bạn có biết rằng: Đức Chúa Trời đã phán: Thế gian đang ở trong sự tối tăm không? Nếu bạn muốn thoát ra khỏi sự tối tăm, thì phải đến với sự sáng, mà chính Đức Chúa Giê-xu là sự sáng thật, thì qua sự soi sáng của Ngài mà quý vị mới thấy đường mà thoát ra khỏi xiềng xích mà Sa-tan đang cột trói đời sống tâm linh bạn. Vì hàng ngày nó đang bắt quý vị làm những việc có liên quan đến phương diện niềm tin, trái với những điều mà Đức Chúa Trời dạy. Đem sự đau khổ đến cho linh hồn quý vị.

          Nhưng cũng có thể bạn bảo rằng: bạn đang ở trong sự hy vọng. Nếu thế thì bạn đặt sự hy vọng đó vào ai. Người đó đã có gì gọi là hy vọng đâu mà bạn đặt niềm tin vào? Trên thế giới này từ khi có loài người cho đến khi tận thế. Chẳng có ai là con người trần thế để bạn có thể đặt niềm tin vào cả. Người không tin Chúa Giê-xu thì linh hồn họ sẽ đi về đâu trong tương lai đời sau bạn biết không? Đó là hỏa ngục đời-đời. Vậy thì nếu bạn đặt niềm tin vào họ thì bạn sẽ đi đâu?

           Tôi không nói đến tương lai của cải vật chất, hay là tất cả mọi thứ khác có liên quan đến phương diện đời sống của bạn. Nhưng tôi muốn nói ngay đến tương lai của linh hồn bạn, và linh hồn tất cả mọi người trong gia đình bạn, nếu  không tin Chúa Giê-xu là Đấng đã tự nguyện hy sinh trên thập tự giá đền tội thay cho bạn, và gia đình.

          Bạn có biết rằng, để hoàn tất cho đời sống của một đời người, mỗi một chúng ta đều phải trải qua hai giai đoạn  không?

            Giai đoạn thứ nhất: Được gọi là tương lai gần, mà người ta thường nói là cõi đời tạm. Nó bắt đầu kể từ khi con người được sanh ra, cho đến khi thể xác phải chết đi, rồi linh hồn trở về tay Đức Chúa Trời. vì Đức Chúa trời đã phán trong Thánh kinh sách Truyền-đạo 12: 7 như sau: “ Lại hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa trước khi dây bạc đứt, và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối, và bánh xe gãy ra trên giếng; và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.”

                Giai đoạn hai đó là: Tương lai xa. Có nghĩa là khi con người trút hơi thở cuối cùng, thể xác từ-từ bị phân hoá trở nên thối rữa và trở về  đất, nhưng linh hồn thì không chết, mà trở về nơi tay của đức chúa Trời để chờ đợi những bước kế  tiếp. Có nghĩa là linh hồn nằm chờ đợi để đến một ngày nào đó theo như chương trình của Đức Chúa Trời đã ấn định, thì Ngài cho thể xác sống lại, chiụ phán xét để nhận sự thưởng hoặc phạt đời-đời. Mà có nhiều người lầm lẫn bảo rằng: “ Chết là hết.” Đó là sai. Nhưng nếu nói “ chết là hết giai đoạn một, để chuẩn bị bước qua giai đoạn hai thì đúng hơn!

           Khi nói đến tương lai gần và tương lai xa, người ta tưởng chừng như nó cách nhau năm bảy chục, hoặc một trăm năm, mà ai cũng được trải qua một thời gian dài như thế. Vâng, điều đó vẫn có thể là đúng. Nhưng không phải đúng cho tất cả mọi người. Mà Đức Chúa Trời vẫn có quyền gọi bất kỳ ai đó một cách bất thình lình mà không ai có thể biết trước được. “ Vì sanh thì hữu hạn tử thì vô kỳ “ bạn đã biết rõ, vì không ai có thể biết trước được điều đó. Và hai  giai đoạn của tương lai đời người không hề tách biệt nhau. Giai đoạn một là tương lai gần, con người sẽ xây dựng niềm tin của mình và duy trì như thế nào đó cho đúng ý muốn của Đức Chúa Trời cho mình. Để rồi giai đoạn hai, con người sẽ được hưởng từ nơi nền tảng của mình lúc còn sống, đó là chọn “ thiên đàng hay là hỏa ngục.” Nó cũng giống như khi bạn quyết định  cất cho mình một biệt thự, thì trong một khoảng thời gian thi công rất ngắn thôi, bạn sẽ vào trong biệt thự đó ở lâu dài, mọi tiện nghi sẽ đầy đủ. Nhưng nếu bạn có khả năng cất biệt thự, nhưng bạn không chịu cất, mà bạn lại thích cất cho mình cái chòi tranh thôi. Vậy thì chỉ cần một thời gian rất ngắn sẽ hoàn tất. Bạn sẽ vào chòi tranh ở, chẳng có tiện nghi gì hết. Nó sẽ đem đến cho bạn, sự lạnh lẽo, hay nóng nảy tùy theo sự tăng giảm của nhiệt độ mặt trời. Và nếu gió mạnh hay bão tố, nó sẽ phá sập hoàn toàn cái chòi của bạn, và ảnh hưởng cả đến mạng sống của bạn nữa. Nên bạn cứ bình tĩnh chọn lựa như thế nào cho thật khôn ngoan. Thế thì tôi xin phép được hỏi bạn hai câu hỏi .

          I / Bạn đã biết gì về tương lai của linh hồn bạn?

           Thiết tưởng, nếu muốn biết về tương lai của mình, thì bạn phải nhờ cậy vào Đấng dựng nên bạn, Ngài đang nắm giữ tương lai của bạn để chỉ cho bạn con đường phải theo. Bạn tuyệt đối không nên dựa vào những người đã chối bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên họ. Vì chính họ cũng chẳng biết linh hồn  họ tương lai sẽ đi về đâu thì làm sao giúp cho linh hồn của bạn được? bạn sẽ có hai sự chọn lựa trong một để quyết định: Nếu bạn không nghe lời  phán từ nơi Đức Chúa Trời, thì chắc-chắn bạn phải nghe lời hướng dẫn từ nơi con người.

            Con người có nhiều điều để dạy cho con người học lẫn nhau, vâng, tốt lắm. Có như thế thì con người mới tồn tại và phát triển. Nhưng đặc biệt trong lãnh vực về niềm tin, thì linh hồn của một đời người, lại không do con người dạy. Vì linh hồn của mỗi người đều do sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cho nên mọi người phải được học hỏi từ nơi sự dạy dỗ của chính Lời Đức Chúa Trời. Vì đó là vấn đề tối quan trọng, thuộc quyền hạn của đức Chúa Trời. Ngoài Ngài chẳng con người nào có thể hiểu biết được.

          Ai bảo rằng tự mình có thể biết tương lai đời sau của một người khác? Thì đó là người kiêu ngạo muốn thay thế quyền hạn tối thượng của Đức Chúa Trời. Điều đó chứng tỏ rằng: Chính người đó chẳng hiểu chẳng biết gì hết. Vì bảo rằng mình biết tương lai của người, nhưng chẳng biết tương lai của mình! Đức Chúa Trời phán trong Thánh kinh sáchn Tiên-tri Ê-sai 40:14 “Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn cho Ngài và dạy Ngài đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan?” Trong Thánh Kinh sách Tiê-tri Ê-sai 44: 45 Lời Đức Chúa trời cũng phán: “ Ấy chính ta làm trật các điềm của kẻ nói dối, khiến thầy bói nên ngu muội, làm cho kẻ trí tháo lui, biến sự khôn ngoan nó ra dại khờ.”

            Bạn đã xem nhiều cuốn sách. Nếu cuốn sách nào bạn đã xem về lãnh vực tương lai đời đời của linh hồn con người mà không phải Kinh Thánh. Mà bạn lại khẳng định nó là Kim chỉ nam của đời sống bạn, vì chính nó đã giúp bạn để hiểu biết mọi sự: biết đường đi lên thiên đàng để tránh địa ngục mà không cần đến Chúa Cứu Thế Giêxu, thì đó là một cuốn sách nếu lấy Thánh kinh để đánh giá thì đó là một cuốn sách nói dối thuộc vào loại có tầm cỡ. Bạn phải gạt bỏ nó. Vì những người viết cuốn sách đó không phải từ thiên đàng xuống thế gian, thì làm sao họ có thể biết đường tới thiên đàng để đưa bạn đi. Ngược lại, thì có thể người đó rành địa ngục hơn!

           Bạn có biết rằng, Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, Ngài luôn lo lắng về một tương lai vô cùng khổ đau của bạn  không? Tại sao bạn không thể tin vào Đấng dựng nên bạn để bạn làm theo Ngài hầu cho tương lai của bạn được sung sướng? Mà bạn lại có thể tin vào, thầy bói, thầy bùa, thầy phù thủy. Hay bất cứ một  hình thức nào  mà bạn có thể tin là sẽ thay đổi tất cả mọi sự xấu, hay xui xẻo trong cuộc đời bạn để có trở thành tốt  đẹp được, mà không cần đến Chúa Cứu thế Giê-xu là bạn đã qúa nhẹ dạ.

           Bạn có biết là mỗi ngày có biết bao nhiêu lá bùa hộ mạng, được trao tận tay cho những người sợ mất mạng không? Vậy mà sao những người cấp lá bùa cho bạn, mạng họ vẫn bị mất không? Trại sao mà bạn lại có thể tin là: Chỉ khi nào đeo bùa hộ mạng thì mạng mới được bảo hộ. Còn những người không đeo bùa hộ mạng, thì họ dễ mất mạng hay sao? Nếu thế thì người theo Chúa chẳng có đeo bùa hộ mạng tại sao mạng họ lại không dễ mất? Mà ngược lại họ còn nhân danh Chúa Cứu Thế Giêxu mà đuổi tất cả mọi loại ma qủy và Sa-tan ra xa khỏi cuộc đời họ. Vậy thì sao những người tin Chúa không có bùa, mà chẳng thấy gì cả.  Mà mỗi ngày mỗi bình an vui vẻ, và Đạo Chúa mỗi ngày một bành trướng khắp thế giới một cách đáng sợ. Bạn có nhìn thấy điều đó không?

            Bạn hãy nghe Đức Chúa Trời của những người tin phán trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký 28:15 “ Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi.” Vậy là Đức Chúa Trời bảo hộ mình cả đời, không những đời này và đời đời nơi đời sau nữa, bạn có thấy điều kỳ diệu đó không? Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 23:4 Vua Đa-vít đã được Thần của Chúa cảm động để ông thốt lên rằng:” Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết. Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi.”

        Nếu đời sống của một người trên đất, mà không nhận được lời hứa từ nơi Đức Chúa Trời là Đấng ở trên trời về cho mình, mà cứ sống nhờ những lời hư không từ người khác thì thật là một cuộc sống đau khổ, vì  đã  đánh mất qúa nhiều sự phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời ban cho. Và lại còn phải chờ đợi một hình phạt kinh khiếp chưa từng có trong tương lai nữa.

          Bạn nên tìm đến Chúa, là Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên muôn vật, và chính bạn. Sẽ chẳng có quyền lực tăm tối nào làm cản trở năng quyền của Ngài. Thì chính Ngài mới là Đấng bảo vệ bạn được. Còn tất cả chỉ là hình thức bề ngoài che đậy sự lường gạt bề trong, mà bạn hoàn-toàn không hề hay biết. Lời Chúa Phán trong Thánh Kinh sách xa-ch-ri 10: 2 “ Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói thấy sự dối trá; chúng nó rao chiêm bao phỉnh dối, và ban sự yên ủi luống nhưng. Vậy nên dân tan đi như những con chiên, vì không có người chăn thì bị khốn nạn.” Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri  Ê-sai 8:19 Lời Chúa phán:“ Nếu có ai bảo các ngươi: Hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao?”

        Tôi muốn hỏi bạn  câu hỏi thứ hai.

          Có bao giờ bạn đưa một cái máy truyền hình hư của bạn, cho một người cũng đang bị hư máy truyền hình mà không biết sửa, để nhờ họ sửa cho bạn không? Nếu trên lãnh vực tương lai của đời người nơi thiên đàng đời sau, mà bạn không nhờ Đức Chúa Trời mà bạn nhờ vào những người chẳng bao giờ biết việc làm của Đức Chúa Trời, mà họ cũng là những  người đang bị hư mất như bạn, thì nó cũng giống như vậy đó. Nhưng kết qủa thì trầm trọng hơn nhiều, vì linh hồn bạn sẽ bị chết đời đời.

           Đức Chúa Trời phán dạy cho dân sự Ngài ở trong Thánh Kinh sách sách Phụ-truyền-luật-lệ-ký  18; 10 rằng: “ Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp.”  Có một điều này, không biết có phải là nói lên bản tính chu đáo của một con người biết lo xa không? Ấy là người ta thường lo để dành tiền bạc vật chất cho tương lai  con cháu, cho người này người kia, nhưng lại không biết lo cho linh hồn mình. Thật đau buồn cho những ai  không được sự hướng dẫn từ nơi Đức Chúa Trời. Người tin Chúa Giê-xu thì khác hẳn. Biết lo tương lai cho linh hồn mình là chính, rồi lo đến cho mọi người trong gia đình. Vật chất chỉ là cái phụ của những ngày còn sống trong xác thịt này. Đức Chúa Trời dạy người theo Ngài một cách rất dễ hiểu, được chép trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 16: 26 “ Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?”

II / Sau khi chết Bạn Đi Đâu ?

          Đây là một vấn đề quan trọn, chính yếu của cuộc đời mà hàng tỷ người cứ cố tình bỏ lãnh phí. Đã có nhiều người được xếp vào bậc thầy có lời khuyên bạn. Cứ ăn hiền ở lành rồi khi chết sẽ có một chỗ phước hạnh để ở là điều đương nhiên, đừng lo sống chết làm gì cho mệt chuyện đó tất nhiên phải xảy đến! Sau khi nghe những điều đó chắc bạn đã an tâm và bạn coi như tất cả mọi sự gì lo lắng về hình phạt đời sau đời sau đối với bạn đã tan biến. Thế thì tôi hỏi bạn: Ai có quyền trên thiên đàng và dưới địa ngục? Con người hay Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người và cầm quyền trên con người, hay là có ai là con người; mà lại dám cầm quyền trên Đức Chúa Trời?

          Bạn hãy cố gắng đi tìm một người, bất kỳ người đó  thuộc quốc gia nào, thời đại nào, hay là bất kỳ giáo chủ nào của hơn 30 ngàn tôn giáo trên toàn thế giới hiện nay cũng được, miễn là người đó đã từ trời xuống đã chiụ chết cho mọi người, ba ngày sau đã sống lại và đã phán giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Thánh Kinh sách Giăng 3:13  “ Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.“ Vậy thì bạn nên tin, và bạn cũng nên thông báo đến mọi người cùng tin để họ không cần phải tìm đến Chúa Cứu Thế Giê-xu để tội họ được tha linh hồn họ được cứu chứ? Còn nếu không có ai như Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà bạn lại cố tình khước từ, không chịu tin Ngài thì bạn cũng hãy chuẩn bị. Nhưng bạn đừng quên rằng Đức Chúa Giêxu phán trong Thánh Kinh sách Công-vụ 12:3 rằng: ” Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời này chẳng có danh nào khác ban cho loài người để nhờ vào đó mà được cứu.“  Vậy thì riêng về phần bạn đã có sự suy nghĩ gì?  

           Có một điều quan trọng tôi xin bạn đừng bao giờ quên: Đó là Lời của Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh sách Tiên-tri A-mốt 4: 12 đó là: “ Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.“ Bạn muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, nếu bạn dùng quyền của mình để quyết định theo ý riêng mình như thế nào cũng được cả. Nhưng một ngày nào đó sau khi chết,  người bạn gặp đầu tiên không phải là vị giáo chủ của bạn đã chết từng được bạn tôn sùng, hay là những người đã hướng dẫn bạn đi sai gặp lại bạn. Nhưng bạn và tất cả những người đó phải gặp Đức Chúa Trời là Đấng phán xét công bình. Bạn có nghe tiếng kêu gọi của Đức Chúa Trời ngày đêm trên thế-giới qua mọi hình thức, truyền thanh, truyền hình, cũng như những người ra đi làm chứng về Chúa cho bạn không? Lời Ngài kêu gọi bạn trong Thánh kinh sách Giăng 3 : 16 “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

          Bạn nên hiều cho rằng: Trong Thánh kinh Lời Chúa phán trong sách II Phi-e-rơ 3:9 như sau: “ Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”Amen.

Servant  Elijah Nghiem

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.