Bạn Cần Biết

1,641 views

Công B ố Phúc Âm

Chứng Đạo

Bạn Cần Biết

       Trong thập niên 1700, John Newton vượt biển cùng với cha trên một tàu buôn. Ngay sau khi cha mình về hưu, Newton bị buộc phục vụ trong một tàu chiến. Trong những điều kiện không chiụ đựng nổi, ông đã bỏ việc, và sau đó ông xin chuyển qua tàu chở nô lệ sắp vượt biển sang Phi châu.

     Newton cố gắng cứng rắn trước cảnh buôn bán con người, và cuối cùng ông đã trở thành thuyền trưởng tàu buôn nô lệ của riêng mình. Tuy nhiên ngày 10 tháng 5 năm 1748, cuộc đời ông được vĩnh viễn thay đổi. Tàu của ông gặp một cơn bão dữ dội, rất kinh khiếp. Ngay sau khi tàu có vẻ như chìm xuống. Newton la to “ Chúa ơi, xin thương xót con.”Đêm đó trong khoang tàu, ông bắt đầu suy nghĩ về tình yêu của Đức Chúa Trời. Từ đó, ông quyết định rời bỏ nghề buôn nô lệ và bước vào chức vụ Cơ-đốc. Ông sáng tác bản thánh ca “ Amazing Grace.”Như là lời làm chứng kỳ diệu về kinh nghiệm cá nhân khi đón nhận sự tha thứ và tình yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời.

     Cuộc đời con người xem ra có nhiều sự đau khổ. Trong Thánh Kinh sách Gióp 14 : 1 lời Chúa phán“ Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ.”Bạn có nhờ rằng, cứ mỗi lần đến khúc quanh của cuộc đời bạn cũng thường la to “ Trời ơi cứu tôi” hay là “Khổ qúa Trời ơi!” Nhưng khi vượt qua sóng gió rồi thì theo kinh nghiệm riêng của bạn, bạn mang ơn ông Trời bằng cách nào? Nếu bạn không  thờ ông Trời, thì khi hoạn nạn đến; bắt buộc bạn cũng phải  kêu ông Trời cứu. Tại sao thế? Vì ông Trời là Đấng sống đời-đời. Trong Thánh Kinh sách Phục Truyền 32:40 lời Chúa phán“ Vì ta giơ tay chỉ trời mà thề rằng: Ta quả thật hằng sống đời-đời.” Vậy thì còn tất cả các ông khác đã chết từ lâu đời rồi, làm sao cứu ai được! Một người đang gặp nạn; đâu có dại gì kêu người đã chết cứu, mà phải kêu người sống chứ. Mặc dù bạn không thờ ông Trời, nhưng trong sự sâu thẳm của linh hồn bạn; luôn-luôn nhắc cho bạn nhớ rằng:Giữa bạn với Đức Chúa Trời có m ột sự liên hệ từ đời này qua đời sau, mà bạn không có cách gì để chối bỏ.     

       Danh xưng của Ngài trong Thánh Kinh được gọi là Đức Chúa Trời. Nếu bạn muốn phủ nhận điều đó cũng không thể nào được. Trong Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 1:27 lời Chúa phán “ Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ”. Có nghĩa là chính bạn cũng do Đức Chúa Trời dựng nên. Sao bạn không thờ Đức Chúa Trời? Như vậy là bạn  đã mắc tội với Ngài. Nếu bạn muốn giải quyết vấn đề tối quan trọng này, thì bạn chỉ cần quay trở về với Chúa bằng cách tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là cách giải quyết tối ưu, đem đến sự phước hạnh vô tận về cho bạn. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Ê-sai 55:7“ Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.” Nếu bạn quyết định trở về v ới Chúa , tôi xin chúc mừng cho bạn. Vì tên bạn đã có trên thiên đàng, và Sa-tan không còn quyền hạn gì trên cuộc đời  bạn nữa. Bạn đã thuộc về Chúa và Đức Thánh Linh là Thần ngự ở trong bạn.

    Nhưng ngoài bạn ra, trên thế giới còn vô số người không chấp nhận mình có tội với Đức Chúa Trời ! Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Rô-ma 3:23 “ Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Nếu bạn hỏi rằng, bạn phạm tội từ khi nào? Thì Đức Chúa Trời dùng vua Đa-vít  để thốt lên trong  Thi-Thiên  51:5 “ Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.” Đây được gọi là nguyên tội, phát xuất từ tổ phụ là A-đam và E-va, ông bà  cãi lời Đức Chúa Trời, mà làm theo Sa-tan. Nên  mọi người được sanh ra từ dòng dõi của tổ phụ, tất cả đều mắc loại tội ấy.  Nhưng Đức Chúa Trời muốn tha tội ấy cho hết thảy mọi người, bằng cách tin Chúa Cứu Thế Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời  bằng “ tâm thần lẽ thật”, chứ không phải hình tượng bằng đất, đá, gỗ, hay vàng, bạc, do bàn tay loài người tạo nên để làm thương mại, rồi bán cho hết thảy mọi người trong mọi tôn giáo để thờ.

     Trong cõi đời sau có thiên đàng và hoả ngục c ó thật đó là điều chắc-chắn. Vì Lời Đức Chúa Trời đã khẩn thiết báo cho toàn thế giới, được ghi trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3:9 “ Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho người nào chết mất, song muốn cho mọi người ăn năn.”

      Tôi rất mong được nghe bạn là người có quyết định tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Muốn đạt đến sự phước hạnh ấy, tôi kính mời bạn đến với bất kỳ nhà thờ Tin-Lành nào để tìm hiểu thêm về sự sống đời-đời của chính bạn. Amen.

 Servant   Elijah Nghiem

 

This entry was posted in Đức Tin, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.