Bạn Đang Đứng Về Phía Nào

1,603 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Bạn Đang Đứng Về Phía Nào

         Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6: 10 Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.  Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.”

  Qúy vị tín hữu qúy mến.

         Sau khi đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, ai cũng có một sự hiểu biết ngay từ giây phút đầu tiên, là mình đã được quyền năng của Đức Chúa Trời thương xót, cứu mình thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi và quyền lực của Sa-tan. Qua sự đổ huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá mà mình được tha tội, được ban cho sự sống đời đời; để chúng ta sống trong một cuộc đời hoàn toàn được tự do. Nhưng không phải sau đó chúng ta cứ ngồi để hưởng thụ sự tự do đó, mà phải “chiến đấu không ngừng suốt cả đời còn lại của mình để bảo vệ  tự do,” hầu có cuộc sống phước hạnh trọn vẹn mãi-mãi ở trong tay Chúa.

        Có thể bạn quen thuộc với khúc Kinh thánh ở trên. Nhưng bạn đã có những hành động nào cặp theo lời dạy của Chúa chưa ? Theo bạn: thì Lời Chúa được phán trong khúc Thánh Kinh này có thật quan trọng không? Bạn cứ trung thực trả lời với Chúa. Nếu  giả sử có ai đó bảo rằng: Không có gì quan trọng, thế thì Đức Chúa Trời  để Lời Ngài vào trong Thánh Kinh làm chi?  Còn nếu ai bảo rằng rất quan trọng, thì hy vọng người đó đã và đang thực hành được những gì trên đời sống của mình? Chúng ta đừng quên trong Thánh Kinh sách I Timôthe 3 : 16  Lời Chúa đã phán: “ Cả kinh Thánh đểu bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời, được trọn vẹn và sắm sẵn để làm những việc lành.“

           Chúa Cứu mình, không phải để sau đó mình tự biến mình trở thành những người Cơ Đốc  hữu danh vô thực. Nhưng để cho mình có một đời sống khuôn mẫu: Đó là làm theo những gì mà Lời Chúa đã dạy, và phải đạt đến những tiêu chuẩn bắt buộc đó là:  Cương quyết, can đảm, trung thành với Chúa, và dạn dĩ làm chứng về Chúa trong mọi hoàn cảnh. Luôn tiến tới phía trước với một tương lai đầy tràn sự hy vọng, mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sắm sẵn, và đang chờ đón chúng ta.

         Có khi nào trong cuộc chiến hàng ngày, bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn“giải ngũ” không? Phải thẳng thắn mà nói, là đôi khi cũng có chứ, thử thách trong đời sống đã cho nhiều người có ý nghĩ; là muốn buông xuôi tất cả. Vì khi đối đầu với nhiều lãnh vực trong thế gian này, có một số ít người đã “bỏ ngũ.” Nhưng người lính giỏi của Đức Chúa Trời sẽ không xảy ra tình trạng đó bao giờ. Cái dấu hiệu của Cơ Đốc nhân thật, sẽ không bao giờ có ý tưởng “bỏ ngũ” nửa chừng. Nhưng vui mừng làm việc hết lòng để chờ ngày “giải ngũ.” Đừng lo, cứ chiến đấu hăng say, với tấm lòng trung thành đi,  rồi một ngày nào đó trước khi Đức Chúa Trời  ban lệnh chấm dứt hành trình của bạn trên đất. Thì ban “Đại hợp xướng” của thiên sứ sẽ đọc cho bạn nghe một câu Thánh kinh cuối cùng trong Khải huyền 14 :13 rằng: “ Tôi có nghe tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết ở trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau.“ Vâng đó là thời điểm giải ngũ của bạn Hallelugia!

         Chắc bạn biết rõ là mình theo Chúa, thì sách sự sống đã ghi tên bạn ở trên trời rồi chứ? Nhưng Thánh Phao-Lô đã nhứt quyết rằng: Chúng ta không thể nào duy trì được địa vị của mình “ ở trên trời, “ nếu chúng ta không chiến đấu để hoàn thành bổn phận và trách nhiệm Chúa giao ở dưới đất. Và hàng ngày, trong mọi lãnh vực của đời sống. Người Cơ Đốc phải thực sự tham gia vào cuộc chiến tranh tâm linh không ngừng nghỉ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

         Tiếng kèn thúc quân cho những “Cơ Đốc nhân thật” xông trận đã vang dội khắp hoàn cầu. Những người cơ Đốc cam đảm, trung thành; thuộc đội quân bách chiến bách thắng của Đức Giê-hô-va hãy lên đường.Thánh Phao-lô đã được Chúa Thánh Linh cảm động, mở đầu lời kêu gọi những người Cơ đốc, như một lời khích lệ “ Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.“ Đấng Christ là nguồn sức mạnh vô tận, mà bạn sẽ nhận được một cách đầy tràn, với lòng vâng phục để hành động một cách có hiệu quả. Hơn nữa qua sức mạnh mà Chúa đã ban cho; bạn hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời: “là những khí giới bách chiến bách thắng mà Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta đã cung cấp cho. Vì chỉ có khí giới đó mới tiêu diệt được kẻ thù nguy hiểm có một không hai trên thế giới này là Sa-tan cùng ma qủi và bè lũ của nó.”

          Đấng Christ là Chúa. Đấng đã chiến thắng khải hoàn, phá tung mồ mả bởi quyền năng phục sinh kỳ diệu từ nơi Đức Thánh Linh. Thế thì người Cơ-Đốc đang ở trong sự dẫn dắt của Ngài, cũng không thể đầu hàng kẻ thù. Mà phải tiến tới với một tinh thần không khoan nhượng. Chiến thắng đó phải về tay của những Cơ Đốc nhân thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu một các trung thành. Chúa Giê-xu phán với bạn trong Thánh Kinh sách Khải Huyền 3: 12 Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của Thành Đức Chúa Trời ta là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết lên trên người. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh.” Còn nếu bạn không chiụ chiến đấu, bạn sẽ trở thành tù nhân của Sa-tan và ma qủi. Kẻ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán trong Thánh Kinh sách Khải huyền 20: 10 như sau: “ Còn ma qủi là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi, chúng nó sẽ phải chiụ khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời-đời. “

 Qúy vị thân hữu qúy mến.

            Cuộc chiến tranh giữa Hoa-Kỳ và I-rắc đã kết thúc một cách nhanh chóng, mà không ai tưởng tượng nổi. Chỉ có vỏn vẹn có 3 tuần lễ, mà thay đổi cả một quốc gia. Chế độ Sadam Hunsein đã hoàn toàn sụp đổ. Đánh dấu một thời kỳ tự do cho người dân I-rắc bắt đầu từ đây. Nếu dùng chữ nghĩa để nói một cách ngắn gọn như thế, thì hình như nó có vẻ như là một cuộc chiến tranh không tiếng súng. Giống như là nhà độc tài Sadam Hunsein ngoan ngoãn vâng theo lời khuyên của Hoa-Kỳ, để vui-vẻ ra đi một cách dễ thương, hầu nhường chỗ cho một người khác lên cầm quyền vậy. Nhưng không! Hai chữ tự-do được nói đến tại I-rắc, hay bất kỳ ở một quốc gia, hoặc con người nào trên thế giới, nó đều phải được đặt trên nền tảng của một dân tộc, một con người, có tinh thần khao khát và yêu chuộng sự tự do thật sự cao độ, cộng với tình yêu thương của tha nhân, với  máu, nước mắt, cùng biết bao nhiêu sự mất mát, gian truân, đắng cay và khốn khổ của hàng triệu người  yêu chuộng tự do và hoà bình trên thế giới góp lại. Chính vì những yếu tố đó, nó đã đưa, cuộc chiến tranh I-rắc đến chỗ sớm kết thúc.

          Nhưng trong cuộc chiến tranh tâm linh, giữa con người và quyền lực tăm tối là Sa-tan và ma qủy, nguy hiểm hơn, quan trọng hơn, chiến đấu một cách lâu dài, và gian khổ hơn. Nhưng sự tự do tâm linh, hoàn toàn khác với sự tự do thuộc thể ở chỗ: Sư tự do tâm linh không giải thoát cho con người ở cấp quốc gia. Nhưng là cá nhân mỗi người. Sở dĩ nhiều người thấy cuộc chiến tranh này kém phần quan trọng, chỉ vì tầm mắt xác thịt của con người  không nhìn thấy cảnh máu đổ ,thịt rơi, hoặc các công trình trên đất không thay hình đổi dạng mau chóng như những cuộc chiến tranh giữa con người với nhau. Cho nên nhiều người nghĩ rằng: đây chỉ là một cuộc chiến tranh mang tính lý thuyết, cao hơn nữa một chút, là mang tính tôn giáo để giáo dục con người, chứ đâu có phải là cuộc chiến tranh thực sự đâu. Nếu bạn nghĩ như thế là đã lầm: vì cuộc chiến tranh tâm linh có tầm mức vĩ đại nhất trên thế giới này, vũ khí của nó không giống như những loại mà loài người xử dụng. Vì nó không cướp đi tài sản của con người, mà chỉ cướp đi linh hồn con người mà thôi. Nó không đánh đổ các công trình trên đất, nhưng đánh đổ lòng tin của con người. Nó cũng không cần phải dùng đến vũ khí gây nhiễu cho làn sóng thông tin, nhưng làm sai trật  sự suy nghĩ của con người về Đức Chúa Trời yêu thương để mất niềm tin nơi Ngài, để họ không còn  nhận biết một Đức Chúa Trời Chân thần là Đấng như thế nào nữa .

            Mời bạn nhìn vào trong thế giới. Khi nào bạn còn nhận biết một số những dấu hiệu như: Con người vẫn thay phiên nhau nằm xuống, vô số tôn giáo còn thi nhau phát triển, và nhiều người vẫn giữ vững lập trường khước từ Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình, thì ấy là lúc  cuộc chiến tranh tâm linh vẫn còn đang tiếp diễn. Và tất cả mọi người hiện đang có mặt trên thế giới này, chẳng có ai là người ở ngoài cuộc chiến cả, dù bạn cố tình trốn tránh cách mấy, thì bạn cũng không thể đứng ra ngoài vòng của cuộc chiến tâm linh hiện nay. Thế thì bây giờ  bạn có thể lướt qua một số bước sau đây để xác định xem vị trí của bạn hiện nay như  thế nào? Vì có thể bạn không để ý đến điều đó, nhưng bạn không thể đứng ngoài vị trí đó.

I / Bạn là người thuộc  về bên nào?

           Chỉ có hai bên, cho nên bắt buộc bạn phải chọn một. Nếu bạn không bằng lòng chọn một, thì tự động bạn cũng được xếp vào một bên còn lại. Bạn hãy nghe Lời  Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh  kinh, sách Giăng 15: 19  “ Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, vì ta đã chọn các ngươi giữa thế gian, bởi đó người đời ghét các ngươi.“

             Một người được Chúa Giê-xu cứu, sau khi tin Chúa vẫn ở trong thế gian. Nhưng người đó không thuộc về thế gian, nếu quyết tâm làm theo Lời Chúa dạy. Một người không tin Chúa Giê-xu, thì dầu người đó có là ai đi chăng nữa, Đức Chúa Trời cũng không chấp nhận người đó là người đã thuộc về Ngài, vì người đó không tin Chúa Giê-xu. Nên đã phải thuộc về thế gian này.

           Nhiều người có bản tính rất tốt, vì lòng yêu thương của họ đối với các bậc thần linh khá rộng rãi, nên họ bảo: Ai tôi cũng tin hết, ai tôi cũng theo hết. Đạo nào tôi thấy cũng tốt hết. Nhưng đã gọi là một cuộc chiến tranh, thì từ trước tới nay đâu có người lính nào bảo: Phe nào tôi cũng theo hết, và chế độ nào tôi cũng thích hết. Tự do hay không tự do cũng đều tốt cả bao giờ. Làm sao có chuyện đó xảy ra trong quân đội, hay bất kỳ chế độ nào của thế giới này. Thì điều đó cũng không thể xảy ra trong cuộc chiến tranh tâm linh, mà phải dứt khoát, một mất, một còn.

           Chúng ta cứ nhìn vào trong thế giới, bất kỳ cuộc chiến nào cũng thế. Bên nào nó ra bên đó: địch là địch, mà ta là ta, làm gì có chuyện, ta vẫn là ta mà ta cũng vẫn là địch. Nếu trên thực tế mà có người lính nào thật sự như thế thì ta là gì? Nếu bảo, ta là gì không cần biết, thì ta cũng chẳng còn tồn tại. Vì kỷ luật là sức mạnh của quân đội sẽ xử lý ta, và bỏ tù ta, cho đến khi  ta biết được sự sai trái của ta, thì cũng chẳng có ai đứng ra cứu ta nữa!

          Bởi thế cho nên, có người  khi nói xong một câu nói lạ, tưởng rằng câu nói đó có thể đại diện cho sự khôn ngoan của trí tuệ loài người. Nhưng người đó đâu biết rằng: Khi mở Kinh Thánh đối diện với Lời của Đức Chúa Trời là Đấng khôn ngoan vô hạn vô lượng, người đó mới thấy rằng: Mình đang đi vào cuối của con đường cùng, không có lối ra, mà cứ tưởng thiên đàng phước hạnh. Vì lời của Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh Kinh sách Lu-ca 11: 23 cho bạn biết một cách chính xác là hiện nay bạn là người đang đứng ở bên nào? Chúa Giê-xu phán “ Phàm ai không theo ta, thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan lạc.”

II / Bạn đang ở trong tay một  Đức Chúa Trời thật sự ban cho Tự Do. Hay đang ở trong tay một kẻ độc tài là Sa-tan đang xiềng xíxh bạn?

         Bạn có thể nhận biết được một cách dễ dàng, ở trên bàn cờ của thế giới hiện nay. Quốc gia nào được tự do, quốc gia nào không được tự do. Nhưng là công dân Hoa-kỳ thì bạn đang ở trong một quốc gia tự do, hùng mạnh và vĩ đại nhất thế giới. Thế thì về phương diện tâm linh cũng vậy. Nếu bạn là người đã tin Chúa Giê-xu mà được hỏi rằng: Về phương diện tâm linh của bạn hiện nay. Bạn có thấy mình là người đang được sống trong tự do hay không? Thì bạn trả lời rất chính xác đó là: Tôi đang được hưởng sự tự do thật trong Vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu được hỏi: Tại sao bạn lại biết là bạn đang được hưởng tự-do, bạn có thể chứng minh cho mọi người biết không? Có: Vì tôi đã được Chúa Giê-xu tha tội, và ban cho tôi sự sống đời-đời. Cho nên tôi đã thoát khỏi vòng xiềng xích của Sa-tan và ma quỷ. Tôi không còn làm nô-lệ cho các thần do người ta dựng nên bằng cách cúng kiến, đốt nhang khấn vái hàng ngày, mang tính hình thức phô trương của quyền lực âm phủ, mà không hề có thật. Tên tôi đã được ghi trên thiên đàng. Chúa Thánh Linh ở trong tôi, gìn giữ và bảo vệ tôi. Ma quỷ không còn quyền hạn gì trên tôi nữa.

          Nhưng nếu bạn chưa tin Chúa, thì bạn sẽ trả lời không đúng như người đã tin Chúa ở trên. Vì bạn chưa được sống trong sự tự do thật. Cho đến khi nào bạn đã hiểu được sự tự do thật trong Đức Chúa Giê-xu Christ là thế nào? Thì  lúc đó bạn mới có câu trả lời chính xác được. Nhưng cũng có những trường hợp rất lạ. Có một số người  biết mình đang bị quyền lực tối tăm ràng buộc, mất tự do. Nhưng vì gia đình, bạn bè không đồng ý cho họ thoát ra, nên họ cũng bằng lòng ở lại và sẵn sàng coi sự mất tự do như là được sự tự do thật vậy. Rồi khi được hỏi, thì họ lấy cớ đổ thừa cho người này, hay người khác ngăn trở họ. Nói thế nào thì nói, nhưng khi đứng trước sự phán xét của Đức Chúa Trời rồi, thì một người không  muốn sống trong sự tự do thật của Đức Chúa Trời; chắc-chắn  người đó vẫn phải chiụ trách nhiện về tội coi thường sự chết đời đời của linh hồn mình, mà không thể đổ thừa cho ai được. Vì mỗi người đều làm chủ linh hồn của mình. Vậy thì linh hồn mình không thể nào để người khác quyết định.

          Có thể hiện nay bạn không tin Chúa, nhưng bạn không chiụ mình là người mất tự do. Thế thì bạn hãy nhìn xem những người tin Chúa, đâu có ai bị những sự ràng buộc của thế gian này vào đời sống họ đâu! Chẳng hạn như thờ hình tượng. Bạn đi đến đâu, phải di chuyển hình tượng đến đó, như vậy là bạn đang làm nô-lệ cho hình tượng. Còn người tin Chúa nhẹ nhàng lắm, đi đến đâu cũng có Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống ngự ở trong lòng; đi theo dẫn dắt, chứ không phải hình tượng bằng đất ở ngoài, vì hình tượng là những thần bắng đất, có mắt có tai đâu mà dẫn ai, kể cả hình tượng Chúa ai thờ thì cũng giống như vậy thôi. Đi đâu ôm theo hình tượng, thì có nghĩa là mình đang dẫn đường cho hình tượng đấy chứ! Rồi bạn dựa vào bùa chú, coi bói, đồng cốt, mê tín dị đoan, là những loại mang tính âm phủ, mà Sa-tan dùng con người qua trung gian để cung cấp cho bạn. Nhưng bạn đã thấy có ai đeo bùa mà không phải chết chưa? Bạn có thấy ông thầy phù thủy, thầy pháp nào đó không bao giờ nằm trong lòng đất chưa? Nhưng người tin Chúa thì Chúa bảo vệ cả đời này lẫn đời sau chứ không phải con người. Rồi bạn phải thường xuyên cúng kiến hết ngày này đến này khác. Nhưng người thờ Chúa khỏi cúng vì Chúa ở trong lòng, Chúa sống đời-đời có chết đâu mà phải cúng, mà phải lập bàn thờ? Cúng là hình thức dành cho người chết. Hình thức đó không dành cho Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng sống đời-đời. 

            Không thuộc về Chúa, bạn làm bất cứ điều gì cũng luôn ở trong sự sợ hãi. Chẳng hạn như: Mua nhà cũng coi hướng, dọn nhà cũng coi ngày, đám cưới cũng coi tuổi . Mở cửa hàng cũng chờ ngày giờ tốt mới khai trương. Biết Bao nhiêu công ty và cửa hàng ở Việt-nam đều khai trương vào ngày giờ tốt, tại sao vẫn thua lỗ phải đóng cửa? Người chết rồi cũng còn coi ngày rồi mới chôn, sợ chôn vào ngày  giờ xấu con cái làm ăn không ngóc đầu lên được. Vậy thì có những gia đình chưa bao giờ có ai chết để phải chôn, nhưng sao làm ăn cái nghề gì cũng thất bại là sao? Nếu bảo điều này có hiệu nghiệm, thì chắc có lẽ những người tin Chúa sẽ là người khốn khổ, nghèo đói, đi ăn xin đầy đường chứ? Nhưng không! Họ cứ bình an vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Bất cứ làm gì, cần gì, trong hoàn cảnh nào chỉ cần lời cầu nguyện là đủ. Vì con người không thể làm gì được cho chính mình, mà lại đi nhờ cậy hình tượng, thần tượng, rồi cúng kiến, thì hình tượng làm được gì. Ai mà càng nhờ vào hình tượng, thì người ấy lại trở thành nô-lệ đắc lực cho hình tượng. Vậy cũng chẳng khác nào, một lực sĩ cử tạ nổi tiếng thế giới, lại đi nhờ một người sắp chết đi mua tạ dùm cho mình à? Đã gọi là con người, thì phải nương cậy vào Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đấng Chân Thần hằng sống, chúng ta chỉ cần dâng lên Ngài bằng lời cầu nguyện phải lẽ, đúng ý muốn Chúa thì Ngài sẽ ban cho chúng ta.

           Bạn nên nhớ một điều quan trọng là: Tin Chúa là phải tin triệt để, phải tin hết lòng, và bạn phải trung thành, trung tín với Chúa hết đời với niềm tin đó. Vì Chúa đã dạy cho những người tin Ngài được chép trong Thánh Kinh Mathiơ 7: 21“ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng : lạy Chúa lạy Chúa mà được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.“Thế thì  tất cả những điều mà tôi sơ lược ở trên về phương diện niềm tin của những người ngoài Chúa, đều bị Đức Chúa Trời cấm, và lên án gắt gao. Nếu bạn đang tiếp tục với những sự ràng buộc vô lý này, thì cũng có nghĩa là bạn đang ở trong vòng kiểm soát của một lực lượng độc tài do Sa-tan đang cầm quyền, và điều khiển cả hồn lẫn xác của bạn.

III / Tương lai của bạn sẽ ra sao ?

          Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền 20: 11 Lời Chúa cho biết: “ Bấy giờ tôi thấy một toà án và trắng cùng Đấng đương ngời ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước toà, các sách thì mở ra. Cũng có mở một cuốn sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả lại những người chết mình chứa. Sự chết và âm phủ cũng đem trả lại những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc họ làm. Đoạn sự chết và ân phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.” Như vậy có nghĩa là bạn đang ở trong một đội quân thất bại, chờ ngày ra tòa để bị phán xét, điều đó sẽ đến với bạn, nó là một sự kinh hoàng không thể nào diễn tả hết được. Vậy sao bạn không thay đổi quyết định ngay bây giờ để hưởng phước hạnh và bình an từ nơi Đức chúa Trời ban cho?

          Bạn hãy nghe Đức Chúa Trời yêu thương nói với bạn, Ngài phán: “ Ngài không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn mọi người đều ăn năn.” Thế sao bạn không quay trở về với Ngài. Bạn sợ ma qủi chăng? Sa-tan vẫn là kẻ hữu hạn, không thể đối đầu với Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, vô hạn vô lượng được. Bạn hãy quyết định tin Chúa Giê-xu, và làm theo Lời dạy của Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Gia-cơ  4: 7 Lời Chúa phán: “ Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma qủy, thì nó sẽ lánh xa anh em.” Nếu bạn quyết định tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, bạn sẽ là người thuộc về Chúa. Bạn sẽ được Ngài giải thoát bạn, về mọi sự ràng buộc vô lý mà trước đây bạn không hề biết. Bạn sẽ được sống trong sự tự do, và hạnh phúc thật sự trong tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Tên của bạn được ghi vào sách sự sống đời-đời ở trên thiên đàng, và bạn sẽ được trở thành người lính giỏi của Đức Chúa Trời, để tiếp tục chiến đấu mà đưa những người khác, đang nằm trong xiềng xích của Sa-tan và ma quỷ mà trở về cùng Đức Chúa Trời. Amen.

 

Servant  Elijah Nghiem

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.