Bạn Đang Thiếu

3,016 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Bạn Đang Thiếu

 Qúy vị qúi mến.

       Leo Tolstoy, tác giả của cuốn chiến tranh và hoà bình, đã viết một cuốn sách mang tựa đề “ Một Lời Thú Tội “ vào năm 1879, trong đó ông kể lại câu chuyện, ông đi tìm ý nghĩa và mục đích cho  cuộc sống. Lúc còn bé, ông  đã chối bỏ Cơ Đốc Giáo. Khi  rời trường đại học, ông tìm kiếm lạc thú trong cuộc sống càng nhiều càng tốt. Ông bước vào thế giới xã giao của Moscow và Petersburg, nhậu nhẹt ly bì, sống bừa bãi, cờ bạc và thác loạn, là làn sóng sống động nhất trong cuộc đời. Nhưng ông bảo: thế giới đó không làm ông thoả mãn.

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.