Bạn Đang Thuộc Loại Khôn Ngoan Nào

2,544 views

Công Bố Phúc Âm

Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 3 : 10 – 17

 “ Con đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan, để được cứu rỗi bởi đức tin trong Chúa Giê-xu Christ.”

Đề-Tài

Bạn Thuộc Loại Khôn Ngoan Nào

      Học giả Kinh Thánh William Baclay, gợi lại kinh nghiệm của một nhóm binh sĩ Anh thời thế chiến thứ I. Suốt một thời gian thật dài, họ ở trong tư thế cảnh giác, tương đối in lặng đối với quân thù. Trong số họ có một người vô thần, muốn lấp đầy những trống vắng, anh đến gặp mục sư tuyên úy hỏi có sách nào đọc không? Đối với vị mục sư tuyên úy thì cuốn sách duy nhất ông đang có đó là Kinh Thánh.

      Lúc đầu người vô thần từ chối cuốn Kinh Thánh, nhưng sau đó cầm lấy và bắt đầu đọc sách Cưụ-ước theo cách tình cờ. Ông gặp câu chuyện Ê-xơ-tê và bị cuốn hút đến nỗi, quyết định đọc hết Kinh Thánh. Khi đọc, ông mới nhận ra rằng: điều mình đọc là đúng, sau đó ông tiếp nhận  Chúa Giê-xu là Chúa và Cứu Chúa của đời sống mình.

     Sứ đồ Phao-lô xác nhận trong Thánh Kinh sách II Ti-mô-Thê 3: 16 rằng: “ Cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ bẻ trách sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu sắm sẵn để làm mọi việc lành.” Kinh Thánh làm cho con người tìm đến sự khôn ngoan thật, dẫn đến sự cứu rỗi qua đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. 

      Bây giờ chúng ta nên đặt ra một câu hỏi: Làm thế nào để biết một người thuộc loại khôn ngoan thật? Dễ lắm. Một người có dấu hiệu khôn ngoan thật là một người phải có điều trước nhứt mà chính Đức Chúa Trời Hằng Sống đòi hỏi. Và Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời đã trả lời cho chúng ta sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Câu này được chép trong sách Thi-Thiên 111:10 như  sau: “ Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan.” Và ai là người có tiêu chuẩn đầu tiên của sự khôn ngoan thật, sẽ nhận lời hứa của Đức Chúa Trời. Điều này được chép trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 115: 13 Lời Chúa cho biết rằng: “ Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va. Hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy.”

       Nhìn vào trong thế giới hiện nay, chắc có lẽ điều mà làm cho chúng ta khá ngạc nhiên đó là: Hiếm có ai tự nhận mình là người dại dột. Còn người tự cho mình là khôn ngoan thì không hề thiếu. Nói cho cùng, thì đâu có ai thuộc loại khôn ngoan mà về bất cứ phương diện nào cũng khôn hết đâu. Cũng chẳng có ai mà dại đủ mọi phương diện bao giờ. Cứ nhìn vào trong xã hội thì chúng ta thấy rõ được điều này chứ? Ai mà chẳng có nhà cửa, xe cộ? Không nhà lớn thì nhà nhỏ, không xe hơi thì xe đạp. Còn  về phương diện kiến thức, thì cao thấp, giàu nghèo, sang hèn, chắc là chuyện bình thường của một xã hội loài người chứ? Nhưng với đề tài của bài học này, chúng ta nên tìm hiểu xem ai là người khôn ngoan thật. Và người khôn ngoan thật thì có những dấu hiệu nhận biết bằng cách như thế nào? Trong Thánh Kinh sách Châm ngôn 11 : 30 Lời Chúa phán: “ Kết qủa của người công bình giống như cây sự sống; người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta.” Được linh hồn người ta, có nghĩa là truyền Đạo Chúa cho người chưa biết về Đức Chúa Trời, để họ ăn năn quay lại, tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để linh hồn họ được sống và suốt đời thờ phương Đức Chúa Trời. Ai là người làm được điều đó, thì Đức Chúa Trời kể họ là người khôn ngoan thật. Sở dĩ Thánh Kinh gọi họ là những người khôn ngoan thật, vì họ đầu tư tìm kiếm cho mình những điều không hề hư mất trong thế giới đời-đời ngay trong đời tạm này. Vì họ hiểu rõ giá trị của một linh hồn trở lại tin Chúa, Thánh kinh cho biết, nó  lớn hơn cả tài sản của thế thế giới này hợp lại.

        Nếu được hỏi: Hiện nay bạn là người đang làm công việc gì đó? Lương của bạn một năm là bao nhiêu? Bạn có thể tự đoán cho mình; là bạn sẽ làm việc được bao nhiêu năm nữa? Bạn cứ tiếp tục công việc của bạn, tốt lắm. Nhưng đa số người ta thích thú với những công việc mà lợi nhuận thu vào có thể đếm được. Còn như công việc tìm kiếm linh hồn người ta, có giá trị qúa lớn đến nỗi không thể đếm được, như Thánh Kinh đã bày tỏ trong sách Mác 8 : 36 “ Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì.” Thì lại có nhiều người không thích làm việc này, kể cả làm cho chính linh hồn của mình cũng không cần màng đến.

       Giả sử, nếu người có Chúa mà không thích làm việc này, thì đó là người có dấu hiệu chưa được tái sanh, rất ư là nguy hiểm. Người đó nên hy vọng là lần-lần có thể đã đánh mất sự khôn ngoan thật ở trong đời sống của mình. Trong Thánh Kinh sách II Giăng 1 : 9 Lời Chúa phán: “ Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng theo Đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.” Người theo Đạo Đức Chúa Trời và giữ Đạo một cách trung thành, thì người đó không thể không nói về Đạo Chúa cho người khác. Vì Chúa ngự ở trong người đó, chính Ngài là Đạo. Đạo Chúa chính là Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đạo sống, nên phải truyền bá sâu rộng để cứu sống mọi người. Mục đích của Chúa Giê-xu không phải xuống thế gian để “thăm trái đất.” Nhưng để hy sinh cứu chuộc cho con người hư mất theo chương trình đã định của Đức Chúa Trời. Cho nên khi một người đã thực sự nhận được sự cứu chuộc từ nơi Chúa Giê-xu, thì người đó không thể không có tấm lòng khao khát để nói về sự cứu chuộc cho người khác, để rồi người đó cũng được Chúa cứu chuộc như đã cứu chính mình. Ai tin Chúa mà có tấm lòng như thế, người đó mới là người khôn ngoan thật. Mặc dù có vô số người với hoàn cảnh đang bận rộn chưa thực hành được điều đó ở khắp nơi, nhưng nên bắt đầu cầu nguyện cho một người nào đó chưa tin Chúa ngay trong gia đình bà con dòng họ của mình và làm chứng cho họ bằng bất cứ hình thức nào có thể được.

     Người tin Chúa muốn trở thành người khôn ngoan thật thì đã phải như thế. Còn những người không thích Đức Chúa Trời, không muốn theo Đạo Ngài thì sao?  Điều chắc-chắn trước hết, ấy là người đó không hề có sự khôn ngoan thật trong đời sống của mình, vì chính mình không muốn cho linh hồn mình nhận được sự sống, thì làm sao mình có được tấm lòng khôn ngoan thật để mong những người khác được sống đời-đời giống như mình? Dù cho ai đó có trình độ học thức, hay của cải tài sản đứng vào vị trí số một thế giới đi chăng nữa, thì trước mặt Đức Chúa Trời vẫn là người dại chưa từng có. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 53: 1 Đức Chúa Trời phán rằng: “ Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời.” Như thế thì đâu có gì mà gọi là khôn ngoan.

      Ông bà ta thường nói với con cháu rằng:“ Tích cốc thì phòng cơ, tích y thì phòng hàn.” Còn vấn đề thuộc linh thì bạn phải tích Đạo Đức Chúa Trời để phòng ngày Chúa Giê-xu trở lại thế gian này? Bạn phải tích sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu để tránh ngày phán xét của Đức Chúa Trời.” Bạn phải tích sự thờ phương trung thành, trung tín cái gì để thoát khỏi hoả ngục mà nhận lãnh thiên đàng vinh hiển? Bạn phải tích những cái có lợi và đúng với sự chỉ dẫn của Thánh Kinh mới được.

       Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 lời Chúa phán:“ Ai tin ta thì được sự sống đời đời.”  Như vậy nếu bạn muốn được sống đời-đời thì phải tin vào Chúa Giê-xu và phải tích niềm tin và sự trung tín với Chúa để chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại.

      Muốn thế, điều quan trọng hơn hết mà mọi quốc gia dân tộc phải cần có là gì? Đó là Kinh Thánh: Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách II Ti-mô-thê 3: 16 Đức Chúa Trời đã khẳng định rằng:“ Cả kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy giỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

        Bạn từng cắp sách đến các trường học, để học Thầy, bạn miệt mài trong lớp từ sáng đến chiều một cách chăm chỉ. Sau đó về nhà lăn lộn với những bài tập. Một thời gian dài hay ngắn  tùy theo sự chọn lựa con đường tương lai của bạn. Bạn tin rằng mình sẽ nhận được mảnh bằng tốt nghiệp do loài người ký tên và đóng dấu. Sau đó đi tìm được một việc làm thích hợp và đồng lương cao là đã thành công rồi đó. Bây giờ thì bạn đã có tất cả, trong cuộc sống bạn đã khá đầy đủ về nhiều phương diện. Có của “chìm, của nổi.” Sự tính toán của bạn khiến nhiều người khâm phục. Nếu  bạn được xếp vào hạng, những người có đầu óc đáng sợ trên thế giới này. Thì tôi cũng xin phép được hỏi bạn: Bạn đã có tất cả và bạn đang làm chủ mọi sự bạn có phải không? Nhưng linh hồn của chính bạn, đã có Đức Chúa Trời, là Đấng làm chủ chưa? Nếu bạn làm chủ mọi của cải mà bạn có, nhưng khi bạn nằm xuống thì nó sẽ không có chủ đã đành, vì mọi điều đó thuộc về đất thì nó sẽ đương nhiên trở về đất, kể cả thể xác này cũng vậy thôi. Nhưng còn linh hồn bạn thì đâu phải từ đất mà ra đâu, mà từ nơi Đức Chúa Trời ban cho bạn. Cho nên khi linh hồn lìa khỏi xác mà không có Chúa làm chủ thì linh hồn bạn sẽ thế nào? Chắc có lẽ bạn có thể trả lời: Linh hồn tôi đã có người làm chủ rồi, vì tôi có tôn giáo. Có thật không bạn? Ngoài Đức Chúa Trời ra, đâu có ai là con người mà dám làm chủ linh hồn của bạn, có thể bạn đã lầm lẫn lớn rồi đó?

      Đã gọi là con người thì ai cũng phải có linh hồn. Mà linh hồn của bất cứ ai cũng phải do Đức Chúa Trời làm chủ hết, ngoài Đức Chúa Trời ra, ai dám làm chủ linh hồn con người. Đâu có linh hồn này cai trị linh hồn kia đâu. Cho nên nếu không có Chúa, thì theo đời tạm này, bạn là người khôn ngoan hơn nhiều người, đó cũng chỉ là sự khôn ngoan theo đời này, vì nó chóng qua, sự khôn ngoan chóng qua nó phát sinh ra những kết qủa chóng tàn. Và khi nhắm mắt suôi tay thì mọi sự đó phải qua đi là điều tất yếu. Nhưng về phương diện tâm linh sự khôn ngoan mà bạn đang có, không thể gọi là khôn ngoan thật được. Bạn có thực sự can đảm để chỉ vào trong con người của mình và nói với nó rằng; một ngày nào đó thân xác này sẽ nằm xuống không? Rồi bạn sẽ hỏi nó, nếu không tin Chúa thì sau này nó sẽ đi đâu? Để rồi nó sẽ trả lời bạn thế nào ? Chắc bạn kỵ nói đến sự chết , nhưng sự chết không bao giờ kỵ bạn, mà nó được coi như là một người bạn trung thành nhất, không bao giờ thay đổi, như hình với bóng đối với bất cứ ai trên đất này. Cho nên trong Thánh kinh sách Phục Truyền 32: 29 Lời chúa phán rằng: “ Chớ chi họ khôn ngoan và hiểu được, ước gì họ nghĩ đến sự cuối cùng vẫn đợi họ.”

      Bạn đã thấy một người bệnh nặng nằm trong nhà thương rồi chứ? Dù bệnh cỡ nào thì cũng phải ăn, ăn để có sức khoẻ, nhưng ăn không phải là chính để bệnh tật được thay đổi, mà là uống thuốc. Điều quan trọng nhất của người bệnh là không phải chờ đợi thay đổi món ăn, hay thuốc uống, mà hy vọng bệnh tật sẽ có ngày lui đi, để biết mình có ngày hy vọng sống. Người biết mình không có hy vọng sống nữa thì đâu phải lo ăn là chính, mà có nhiều điều khác cần lo hơn, còn ăn chỉ là phụ.  Chắc có lẽ ai cũng biết điều này rồi.

       Về phương diện tâm linh cũng vậy. Một người mà Đức Chúa Trời đang còn cho sống thì phải ăn. Nhưng ăn không phải là chính, mà ăn để sống. Còn mục đích chính của đời sống là tìm kiếm sự sống đời-đời. Người chưa có sự sống thật, là sự sống từ nơi sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì người đó phải biết rằng: mình sẽ là người chờ đợi để đón nhận sự chết đời-đời nơi hoả ngục. Chỉ cần thể xác nằm xuống là linh hồn sẽ trở về nơi khổ hình đời-đời.  Chẳng phải chỉ linh hồn không thôi đâu, mà thể xác một ngày nào đó cũng sẽ được Đức Chúa Trời cho sống lại và cùng linh hồn vào nơi đó! Thế thì không có Chúa Giê-xu bạn tìm kiếm của cải lo giàu sang để làm gì? Tại sao bạn không nỗ lực tìm kiếm sự sống đời-đời trước hết, mà lại cực khổ đi tìm kiếm của cải để dành trong một thế giới tạm bợ chờ ngày tay trắng để làm chi?       

 

       Đành rằng những ngày chúng ta còn được Đức Chúa Trời cho sống; thì cứ làm ăn sinh sống bình thường. Nhưng nếu bỏ qua sự sống đời-đời thì đó là một điều vô cùng kinh khủng.Trong Thánh Kinh sách Châm ngôn 23 : 4  Lời Chúa phán: “ Con chớ chiụ vật vã đặng làm giàu; khá thôi nhờ cậy khôn ngoan riêng của con.” Trong Châm ngôn 14 : 16 Lời Chúa phán:“ Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác; song kẻ ngu muội ở xấc xược và có  lòng cậy mình.” Nếu bạn muốn trở thành một người khôn ngoan thật thì bạn đừng nghe lời ai ngoài Đức Chúa Trời. Vì bất kỳ tôn giáo nào, con người nào, mà  tìm cách đưa bạn rời xa Đức Chúa Trời và khước từ sự cứu chuộc từ nơi Chúa Giê-xu thì linh hồn bạn đang bị dụ dỗ để lôi kéo về sự hư mất. Trong Thánh Kinh sách II Ti-mô-thê 3 : 15 Lời Chúa phán: “ Con đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan, để được cứu rỗi bởi đức tin trong Chúa Giê-xu Christ.”

       bạn biết rằng, ngoài xã hội có đủ mọi loại sách được tung ra thị trường, mỗi cuốn sách chỉ dẫn cho bạn về một kinh nghiệm sống, hay một nghề nghiệp, hoặc tập thực hành một công việc nào đó. Nhưng chẳng có cuốn sách nào giống như cuốn Thánh kinh, vì Thánh Kinh sẽ đem đến cho bạn hai phương diện chủ yếu mà tất cả mọi quyển sách trên toàn thế giới qua mọi thời đại hay những quyển sách được gọi là Kinh của các tôn giáo không bao giờ có:.

Thứ Nhất: Đó là sự khôn ngoan thật từ trời đến.

Thứ Hai : Được cứu bởi đức tin trong Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời.

       Bạn có bao giờ tự hỏi rằng: Tại sao tôi khó có thể tin vào Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời , Đấng sống đời-đời. Nhưng tôi lại dễ tin vào bất cứ ai là con người tạm bợ, nay còn mai mất hay không? Dễ lắm bạn. Vì nếu bạn không có sự khôn ngoan thật, là sự khôn ngoan mà Kinh Thánh dạy cho, nên bạn khó có thể tin vào Chân lý của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Chính vì chỗ đó mà bạn không có sự khôn ngoan thật, để sẵn sàng sống trong thế giới vĩnh cửu ở đời sau. 

      Sự khôn ngoan thật dẫn bạn đến chỗ đặt niềm tin vào Đấng Chân Thật, Ngài là con đường Chân lý cho chính bạn. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 19 : 9 Lời Chúa phán: “ Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là chân thật và hằng còn đến đời đời. Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả.”

       Nếu bạn có sự khôn ngoan thật, thì bạn sẽ là người có tấm lòng chân thật mà Đức Chúa Trời đòi hỏi, chứ Ngài không đòi hỏi theo hình thức bên ngoài của bạn như mọi tôn giáo. Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời được chép trong sách Thi-Thiên 51: 6 Lời Chúa phán:“ Nầy Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan nơi bí mật của lòng tôi.”

        Khi bạn là người khôn ngoan thật, bạn sẽ có một đức tin thật đặt nơi Đức Chúa Trời. Bạn sẽ có một sự thờ phượng thật, đúng với một Đức Chúa Trời Chân Thần duy nhất đòi hỏi. Trong Thánh Kinh sách Giăng 4 : 23 Lời Chúa phán: “Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật ,lấy tâm thần lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ mà Cha ưa thích vậy.”

      Sự thờ phượng thật là gì? Là sự thờ phượng bằng tấm lòng của mình, qua những sự tiếp thu mà chính Đức Chúa Trời dạy cho mình bởi đức tin, chứ không phải bằng hình thức bề ngoài theo sự tự do của ý tưởng mình, hay do sự bày vẽ của tổ chức hoặc tôn giáo. Trong Thánh Kinh sách Ê-phê-sô 4 : 21  Lời Chúa phán: “Vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus) rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.”

         Nói đến sự cứu chuộc thì có nhiều người khó tin. Mặc dù trong Thánh Kinh đã bày ra tất cả mọi sự để cho con người dễ hiểu. Nhưng trên thực tế ít ai muốn hiểu. Không muốn hiểu, không có nghĩa là khó hiểu. Nhưng tại vì không chiụ hạ mình trước lời kêu gọi của Đức Chúa Trời yêu thương. Nhưng lại dễ tin vào những phương pháp, những hình thức mà xét ra không có nền tảng căn bản nào. Trong Thánh Kinh sách Châm ngôn 14 : 15 Lời Đức Chúa Trời phán rằng:“ Kẻ dại dột tin hết mọi lời; nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình.” Cho nên một người không có sự ngôn ngoan thật, sẽ tìm đủ mọi cách để khước từ Chân lý Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Nhưng lại cố gắng chấp nhận những điều không thật để trở thành thật hầu bám viú mà tin theo. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 14 : 2 Lời Chúa phán: “ Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người. Đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.”

      Nếu bạn là người chưa đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu để tội mình được tha, linh hồn mình được cứu, thì theo Thánh Kinh cho biết: bạn không phải là người khôn ngoan thật. Vì đã cố tình bán rẻ linh hồn mình cho ma qủi để chờ ngày sa hoả ngục đời-đời. Điều đó do chính bạn muốn, chứ Đức Chúa Trời yêu thương vẫn luôn-luôn chờ đợi bạn. Mời bạn nghe Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3: 9 như sau: “ Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn năn.”  Chúa Giê-xu đang chờ đợi bạn, xin bạn hãy quay về với Ngài. Amen .

Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục, Nếp Sống Đạo. Bookmark the permalink.

Comments are closed.