Bạn Hãy Quay Lại

1,632 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Bạn Hãy Quay Lại

Kính Thưa Quý vị.

      Có một sự kiện lịch sử làm đảo lộn sự suy nghĩ của con người, gây xôn xao trên toàn thế giới kéo dài hơn hai ngàn năm nay. Khó hiểu và không ai có thể giải thích được. Vì nó vượt qúa sự hữu hạn của con người.Đó là sự kiện Đức Chúa Giê-xu Christ sau khi đền tội thay cho toàn thể nhân loại trên Thập tự giá, Ngài đã chết, sau ba ngày, Ngài đã toàn thắng tử thần từ mồ mả một cách khải hoàn, y như lời Ngài đã phán từ trước trong Thánh kinh sách Giăng 14:9 “ Ta chết,ba ngày sau ta sẽ sống lại, và ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống”.

     Ngôi một trống là một bằng chứng cụ thể trải qua hằng bao nhiêu thế kỷ, luôn sáng chói và hãnh diện như ngọn đuốc bất diệt trong niềm tin của người theo Chúa Giê-xu. Mặc dù Sa-tan không ngừng nỗ lực xúi dục qua con người, qua những nhà khoa học tài ba chống Đức Chúa Trời, nhưng họ đã hoàn toàn thất bại qua sự minh chứng của thời gian và không gian đó là: Họ đã lần lượt thay nhau nằm xuống.

     Một âm mưu được kể như là thâm độc nhất của Sa-tan, đó là mua chuộc con người ngay trong hàng ngũ môn đồ của Ngài để tiêu diệt Ngài, hầu cho thế giới này sẽ không bao giờ còn cơ hội nhắc đến danh xưng của Ngài nữa. Nhưng Sa-tan đã lầm lẫn. Và cũng chính điều đó, chứng tỏ sa-tan vẫn là kẻ hữu hạn, không hiểu thấu được chương trình cứu chuộc vĩ-đại của Đức Chúa Trời. Khi Sa-tan thấy Chúa Giê-xu giáng thế để đền tội thay cho mọi người thì nó sợ hãi. Bởi vì sẽ có nhiều người được cứu khỏi sự xiềng xích của nó, mà trở về cùng Đức Chúa Trời. Nên nó nghĩ kế, mua chuộc một người trong hàng ngũ môn đồ để giết Chúa Cứu Thế Giê-xu là xong. Nhưng Chúa Giê-xu không phải là không biết mưu chước của nó. Cho nên con đường hy sinh trên thập tự Ngài vẫn thẳng tiến. Và mọi sự từ đầu tiên cho đến cuối cùng đã hoàn toàn ứng nghiệm Thánh Kinh. Chính sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu đã làm thay đổi dòng lịch sử nhân loại. Và hàng hàng lớp-lớp người ăn năn,đầu phục tin nhận Chúa, linh hồn được cứu, tội được tha, đời sống được biến đổi, đã xác chứng rằng: Chúa Giê-xu phục sinh, đang sống trong chính cuộc đời của người tin, và để qua chính họ, Chúa Giê-xu tiếp tục tìm và cứu những người khác nữa.

     Có nhiều người không thể đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ. Nhưng đặt niềm tin vào con người và tôn vinh họ. Chỉ vì người ta so sánh Ngài với các giáo chủ của các tôn giáo qua đời sống vật chất, tuổi tác, qua sự hy sinh mà con người thấy được bằng cặp mắt hữu hạn của mình  v…v..Chúng ta phải công nhận rằng, sự giáng sinh của Ngài rất nghèo nàn, chắc-chắn là nghèo nhất trong lịch sử của bất kỳ con người nào được sanh ra. Nhưng đã có giáo chủ nào trên đất làm được những việc lạ lùng như Ngài: Mở mắt kẻ mù, chữa lành kẻ bại liệt, người cùi hết bệnh, người chết sống lại, tất cả chỉ bằng lời phán của Ngài. Còn một điểm đặc biệt nữa vô tiền khoáng hậu, là Ngài đã phục sinh và thăng thiên về trời. Thế thì Ngài không phải Đức Chúa Trời thì Ngài là ai ? Còn những người khác chết không sống lại thì bạn cho người đó là ai, mà bạn lại tôn sùng và thờ phượng họ? Mỗi năm toàn thể Hội Thánh trên thế giới nói riêng, và thế giới loài người nói chung, không phân biệt tôn giáo, mọi người  đều hướng về sự kỷ niệm giáng sinh của Ngài. Sau 33 năm, Ngài hoàn thành chương trình Cứu-thế trên đất, kết thúc bằng sự tự nguyện hy sinh trên thập tự giá, đền tội thay cho con người. Sự chết của Ngài không phải là sự chết cuối đời của một người, giống như mọi người khác, cũng chẳng phải chết vì bệnh tật hay là già nua giống như các giáo chủ khác. Nhưng cái chết của Ngài là dấu hiệu hoàn tất chương trình cứu chuộc tội lỗi cho hết thảy mọi người. Trong Thánh Kinh sách Giăng 19: 30 Chúa Giê-xu phán “  Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục  đầu mà trút linh hồn”.

       Sự hy sinh của Chúa Giê-xu đối với bạn là như thế đó. Vậy bạn có thấy trên đất này, có ai chiụ hy sinh cho bạn như Chúa Cứu Thế Giê-xu không? Nếu bạn trả lời có, thì sự hy sinh của ai đó ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Hàng năm, có một số tôn giáo; họ có kỷ niệm sự ra đời của giáo chủ họ. Nhưng sự kỷ niệm đó khác hẳn với sự kỷ niệm của Chúa Cứu Thế Giê-xu.Vì mọi người sanh ra đời để làm người, cho đến khi hết đời thì trở về đất. Còn Chúa Giê-xu là đấng Tự hữu Hằng hữu đã có từ trước muôn đời, từ trời giáng thế thành người để cứu người, chứ Ngài không phải là đấng mới hiện hữu từ hơn hai ngàn năm. Vì Ngài được sanh ra qua một trinh nữ bằng quyền phép của Đức Thánh Linh, chứ không phải bằng người nam như tất cả mọi giáo chủ của các tôn giáo trên toàn thế giới. Cho nên khi hoàn tất chương trình cứu thế thì Ngài về trời, vì Ngài là đấng ở trên trời.Và Ngài hứa sẽ trở lại để phán xét thế giới, không loại trừ một ai.

Kính Thưa Quý Vị.

      Qua mạng lưới truyền thanh và truyền hình tại Hoa-kỳ, nếu để ý ,chúng ta thấy từng bước có tôn giáo đang tìm cách nâng cấp giáo chủ của mình từ người trần thế bây giờ trở thành giáng thế rồi, không biết quý vị có để ý đến vấn đề này không? Nhưng nếu việc này được kéo dài thì lại vô cùng nguy hiểm cho chính họ ở chỗ. Từ trời giáng thế, rồi đến cuối đời tắt hơi không trở về trời được, phải nằm luôn ở lòng đất, thì quả là một chuyện bịa đặt, nó còn tệ hơn một chiếc máy bay sau khi rớt, bị tan tành không thể cất cánh, thì đó lại là thêm một chuyện cười đáng kể! Thế giới ngày hôm nay có khoảng trên dưới 40.000 tôn giáo, với đủ mọi loại hình thức thờ phượng khác nhau. Nhưng tất cả mọi niềm tin đều giống nhau ở chỗ “ Họ đang thờ và cầu nguyện kêu xin người qúa cố!” Còn người Theo Đức Chúa Trời hằng sống thật sự thì cầu nguyện với Đức Chúa Trời Chân- thần Hằng sống. Đấng cầm chìa khoá của sự chết và âm phủ. Lời Chúa phán trong Thánh kinh sách Khải-huyền 1 : 18 như sau : “ Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết , và là Đấng sau cùng, là Đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời-đời, cầm chìa khóa sự chết và âm phủ.”

       Bạn hãy quay lại. Hãy quyết định một cách khôn ngoan và sáng suốt. Hãy trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên trời đất và chính bạn. Bạn hãy đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu. Và lập lại tấm lòng biết ơn của mình đối vớiĐức Chúa Trời. Có nhiều điều phước hạnh trên đời sống tạm bợ này mà bạn chưa biết, nhưng Chúa vẫn ban cho để bạn sống hàng ngày. Nhưng còn một sự phước hạnh lớn lao, mang tính đời-đời bất diệt, bạn chưa quyết định nhận. Nhưng nếu bạn không nhận nguồn đại phước này ngay trong khi còn sống trong đời tạm, để hưởng vĩnh viễn sự bình an, sung sướng, và phước hạnh nơi đời-sau, thì bạn là người bất hạnh nhất. Vậy tôi khuyên bạn, hãy đến với bất kỳ ngôi nhà thờ Tin Lành nào gần nhất để được hướng dẫn kẻo trễ .Amen.

Servant  Nghiêm Hà Lộc

 

This entry was posted in Mục Lục, Video Chân Giả Luận. Bookmark the permalink.

Comments are closed.