Bạn Nói Lời Gì Cuối Cùng

1,565 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Bạn Nói Lời Gì Cuối Cùng

      Cuốn phim Passion of the Christ “Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giê-xu” do nhà đạo diễn Mel Gibson thực hiện. Tốn kém ít, nhưng đã đoạt doanh thu rất cao, trong một thời gian rất ngắn.

        Theo như cơ quan truyền thông cho biết, thì trong khi cho chiếu thử, nhà đạo diễn của cuốn phim đã hân hạnh đón nhận một số phản ứng từ nhiều phía khác nhau. Nhưng rồi sau đó; cuốn phim cũng đã được trình chiếu một cách rộng rãi mà chẳng có gì trở ngại. Sở dĩ họ muốn xoanh quanh một vài yếu tố mang tính chính trị, nhưng thiết tưởng chúng ta không cần bàn đến những vấn đề đó, và cũng chẳng cần tranh luận làm chi cho hao mòn tâm trí. Sự việc như thế nào thì Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời đã làm sáng tỏ hết rồi. Nếu ai chỉ muốn xem phim để biết quốc gia dân tộc nào đóng đinh Chúa Giê-xu, thì tôi có lời khuyên là đừng nên xem phim, vì phim không thể nói đầy đủ về phương diện này. Nhưng nên xem Thánh kinh là Lời của Đức Chúa Trời thì sẽ rõ ràng hơn. Và nếu cần tranh luận thì chúng ta nên tranh luận với chính Đức Chúa Trời là tác giả của Thánh Kinh cũng là Đức Chúa Trời Ngôi Hai, Đấng đã tự nguyện hy sinh, bị  đóng đinh trên cây thập tự để cứu chuộc tội lỗi cho mọi người, thì chắc chắn sẽ không có gì khó hiểu.

            Nhưng điều chúng ta quan tâm hơn hết, là khi cuốn phim được trình chiếu một cách rộng rãi, thì ý kiến của quần chúng thế nào?  Xem ra thì cũng có qúa nhiều ý kiến, nhưng có ba ý kiến mà đại đa số có sự nhận xét trùng hợp, mà tôi muốn nêu ra trong bài giảng này, để chúng ta cùng học hỏi chung với nhau.

           Thứ  Nhất: Nhiều ý kiến cho rằng, đạo diễn cho nhiều cảnh dã man qúa, nếu mà bớt dã man một chút thì hay. Chúng ta đi xem cuốn phim“ Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu“ để  hồi tưởng lại  những chuỗi ngày kinh hoàng mà chính Chúa Giê-xu đã gánh chiụ mọi hình phạt trên thập tự, hầu cứu chuộc tội lỗi cho toàn thể nhân loại cách đây hơn hai ngàn năm. Chứ chúng ta không phải là người mua vé để chủ yếu đi phê bình về phương diện kỹ thuật cũng như nghệ thuật của cuốn phim này? Đành rằng đi xem phim bất kỳ cuốn phim nào chúng ta cũng có quyền đó. Nhưng thiết tưởng riêng cuốn phim về cuộc đời Chúa Cứu Thế, thì mục đích chính của chúng ta hy vọng không phải là như thế.

             Trong một cuộc phỏng vấn bên lề. Thì khi phóng viên hỏi một người đi xem phim có thấy gì đặc biệt không, và cảm tưởng về cuốn phim thế nào? Thì người ấy lại trả lời, hay lắm, nhưng đổ máu nhiều qúa, Khi được hỏi: Ai đổ máu nhiều? Thì người ấy trả lời: Tài tử. Như thế không biết có bao nhiêu người đã thay đổi hẳn tựa đề của cuốn phim rồi. Thay vì cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu “ Thì bây giờ nó lại trở thành cuộc khổ nạn của tài tử!”

          Tài tử chỉ đóng vai Chúa Giê-xu thôi, để gợi lại cho chúng ta, những hình ảnh sống động mà Thánh Kinh đã ghi lại một sự việc xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm mà chúng ta không được nhìn thấy tận mắt. Nay được dựng lại bằng nghệ thuật và kỹ thuật của phim ảnh, để phổ biến một cách rộng rãi trên toàn thế giới, như là một lời nhắc nhở cho chúng ta nhớ về một mối liên hệ giữa con người với lòng yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời, mà bây giờ loài người đã cố tình ngoảnh mặt làm ngơ.

        Trong Thánh Kinh sách I Phi-e-rơ 2:23 Lời Chúa phán: “ Ngài bị ruả mà chẳng rủa lại, chiụ nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh.” Cho nên sau khi bạn xem cuốn phim xong, bạn đừng thương tài tử, vì ông chỉ là tài tử đóng trong vai khổ nạn của Chúa Giê-xu thôi mà, và bạn cũng đừng để ý đến máu đổ nhiều hay ít. Vì tài tử sau khi được tháo xuống khỏi thập tự thì ông vẫn sống bình thường và mạnh khỏe, lãnh một số tiền lớn, và hiện đang ở Hollywood. Nhưng Chúa Giê-xu thì trước khi bị đóng đinh được nhận những rằn roi mang móc sắt. Và sau khi bị đóng đinh trên cây thập tự, vì tội lỗi của nhân loại Ngài đã chết, đem chôn trong mồ mả, ba ngày sau Ngài đã phục sinh đắc thắng tử thần, và Ngài đang  cầm quyền sự sống và sự chết trong tay của Ngài, sau 40 ngày ở với môn đồ, và đi truyền dạy Chân lý khắp nơi về Nước Trời, Ngài đã thăng thiên về trời ngồi bên hữu Ngai Đức Chúa Trời.

           Thánh kinh Lời Chúa cho biết  ở trong sách Cô-lô-se 3:1: “ Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.”  và Chúa Giê-xu cũng cho môn đồ biết rằng: Một ngày nào đó Ngài sẽ trở lại thế gian này. Trong Thánh Kinh sách Giăng 14:28 Lời Chúa phán : “ Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta,thì sẽ vui mừng về điều ta đến cùng Cha.” Trong qúa trình rao truyền về sự hy sinh của Chúa Giê-xu, xem ra cũng có nhiều người thắc mắc hỏi rằng: Tại sao Chúa Giê-xu không chọn một sự hy sinh nào nhẹ hơn? Mà lại chọn một hình phạt đổ huyết như thế. Vâng ! Nếu theo Chúa Giê-xu thì Ngài chẳng muốn chọn một hình phạt nào cả, dù là nhẹ hay nặng. Vì Ngài là Đức Chúa Trời vô tội mà. Nhưng đây là một sự chọn lựa của  tổ phụ là A-đam và E-va. Họ đã chống lại lời dạy của Đức Chúa Trời mà nghe theo lời dụ dỗ của Sa-tan. Nhưng chẳng phải chỉ tổ phụ không thôi đâu, mà nếu hôm nay bạn không thờ phượng Đức Chúa Trời Không tin Chúa Giê-xu thì bạn cũng đang là người tiếp tục sai trái hơn tổ phụ rồi đó!

             Sau một khúc quanh vô cùng nghiệt ngã đó, con người đã từng nỗ lực để ăn hiền ở lành, tu thân tích đức, nhưng không có cách nào để thoát khỏi sự chết về phần thuộc thể, vậy thì ai là người có thể bảo đảm rằng, con người sẽ có cách để thoát chết về phần linh hồn? Vì trên nguyên tắc bất di bất dịch đó là: con người có quyền đem vào đời sống vô số tội, để nhận vô số hình phạt. Nhưng con người lại không thể tự giải thoát mình ra khỏi tội, cũng như hình phạt bằng bất kỳ phương cách nào. Kể cả có sự giúp sức của tất cả các tôn giáo. Bạn đừng hy vọng tội lỗi bạn sẽ được tha qua cách nóivà dạy của tôn giáo, mà không nhờ đến Chúa Cứu thế Giê-xu. Bạn đừng nói, hay cũng đừng nên khoe về bất kỳ phương diện nào thuộc tôn giáo mà bạn đang đặt niềm tin! Nhưng bạn hãy nghe Lời Chúa Giê-xu là Đấng sẽ phán xét tất cả mọi tôn giáotrong tương lai.

          Bạn đã có bao giờ thấy một phạn nhân, mang tội giết người, rồi người đó tự giải thoát lấy tội của mình theo cách mình tự chọn lựa, mà không chấp nhận  qua sự xét xử của toà án không? Hay là có phạm nhân nào bảo với quan tòa rằng: Đừng xử tôi, đừng bỏ tù tôi vì tôi sắp có cách để tự xóa bỏ tội lỗi không? Cho nên về phương diện tâm linh cũng thế, bạn có quyền  gây nên sự phạm tội với Đức Chúa Trời bằng đủ mọi hình thức mà bạn muốn, qua lời nói, hay hành động. Nhưng bạn không thể tự tìm bất kỳ phương pháp nào để vô hiệu hóa tội lỗi đó với Đức Chúa Trời. Phải chăng những cách mà một số tôn giáo đang phổ biến cho các tín đồ của họ, khiến cho họ tin rằng: Tôn giáo đang có công hiệu để vượt ra ngoài tầm tay quyền năng của Đức Chúa Trời chăng. Nên họ đã sai lầm để bám vào tôn giáo!

         Nếu bạn không theo Đấng Christ mà theo bất kỳ một tôn giáo nào đó, thì tôi hỏi thật bạn:  bạn có bình an trong tâm hồn mình khi nghĩ về thế giới bên kia của sự chết không? Nếu bạn bảo bình an thì đó chỉ là giả tạo. cho nên tôi muốn thưa thật với bạn: Là tình trạng linh hồn của bạn hiện nay nó cũng giống như một người sắp chết đuối, đáng lý ra thì phải cần cái phao, nhưng bạn thì lại cần thêm cục sắt vậy! Đó là sự thật mà bạn nên tìm hiểu. Nếu bạn hỏi: tại sao bạn lại phải cần Đấng Christ? Tôi xin thưa: vì chỉ có Đấng Christ là Đấng vô tội, mới đủ tiêu chuẩn để đền tội thay cho tội lỗi của bạn với Đức Chúa Trời. Con người chỉ nhờ duy nhất vào sự đổ huyết của Chúa Giê-xu vì đó là tiêu chuẩn thiên thượng mà Đức Chúa Trời Công-bình đòi hỏi.

           Nhưng giả sử nếu có người hỏi: Tôi không chấp nhận tin Đấng Christ vì tôi không thích theo Đạo Chúa, nhưng tôi chấp nhận đóng đinh để chết thay cho chính tội của tôi với Thượng Đế có được không? Xin trả lời là không? Vì bạn đang là tội nhân, mà bạn lại đi tìm cách chết cho bạn cũng chính là một tội nhân, nên bạn trở thành người tự-tử. Tội bạn lại càng nặng hơn vì bạn tự kết liễu mạng sống mình. Bạn cứ nghĩ xem, một người đang ở trong tù, mà muốn ra khỏi tù bằng cách tự-tử, thì đâu có phải là giải thoát mình ra khỏi tù đâu, mà chuyển lên một cấp cao hơn là ra nghĩa địa đó chứ! Nhưng nếu có ai dại dột mà thực hành điều đó, thì  hồ sơ vẫn còn, làm sao có thể  thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời! Cho nên từ chỗ đó mà bạn nên tránh, đừng nhờ tôn giáo nhưng hãy nhờ vào sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Vì  chỉ có  Đức Chúa Giê-xu là Đấng vô tội mới đủ tiêu chuẩn để gánh tội cho bạn và cả nhân loại. Còn loài người ai cũng có tội hết thì ai dám tự xưng mình thánh khiết để gánh tội cho ai.Tất cả các bậc lãnh đạo trong mọi tôn giáo đứng trước sự công bình của Đức Chúa Trời đều giống như bạn thôi. Trong Thánh Kinh sách Phục Truyền 32:4 Lời Chúa phán “Vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội;  Ngài là công bình và chánh trực. ”

           Thứ  Hai:  Bị đánh đòn nhiều qúa.

          Ai bị đánh đòn nhiều? Có phải Chúa Giê-xu cách đây hơn hai ngàn năm không? Nếu trả lời phải, thi Chúa Giê-xu bị đánh đòn vì ai? Thánh Kinh cho biết là Ngài bị đánh đòn vì hết thảy chúng ta, trong đó có bạn và tôi; điều này được chép trong Thánh kinh sách Tiên-tri Ê-sai 53:4 “ Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta ,gánh sự buồn bực của chúng ta ;mà chúng ta lại tưởng rằng Ngài bị Đức Chúa Trời đánh đập , và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chiụ chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bệnh. Chúng ta hết thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Chúa Giê-xu.”

           Nếu Bạn cảm thấy qúa thương Chúa Giê-xu trong cuộc khổ nạn của Ngài, thì bạn cũng đừng tỏ ra bực mình, tức giận hay căm thù những người hành hung Chúa , cũng đừng nên tìm hiểu họ là ai thuộc dân tộc nào để trả thù cho Ngài. Điều đó nếu bạn để ý đến cũng hoàn toàn vô ích. Vì Ngài cũng không hề dạy cho ai có những sự suy nghĩ, và hành động kém khôn ngoan như thế.Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 26:49 có ghi lại sự việc xảy ra khi Chúa Giê-xu bị bắt: “ Và này có một người trong những người ở với Đức Chúa Giê-xu giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tai của người. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm sẽ bị chết vì gươm.”Cho nên điều mà Chúa Giê-xu muốn bạn phải tìm hiểu đó là: Vì tội lỗi của bạn và của cả thế gian, chính là nguyên nhân đã đưa đến cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu.

             Nói tóm lại, tội lỗi là kẻ thù của con người, nó không ở đâu xa, nó đang cư trú ở ngay trong con người của bạn. Nếu bạn không quyết tâm tin Chúa để huyết của Chúa Giê-xu  trả giá cho bạn, xóa sạch tội lỗi bạn, thì tội lỗi nó sẽ gậm nhấm thể xác, và cướp mất sự sống đời-đời của linh hồn, cho đến khi bạn nhắm mắt tắt hơi, lúc đó linh hồn bạn sẽ phải ở trong hồ lửa đời đời! Trong Thánh Kinh sách I Phi-e-rơ  3:18  Lời Chúa phán: “ Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chiụ chết một lần, là Đấng Công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài chiụ chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống.” Như thế tại sao bạn không tin Chúa Giê-xu để được sống mà bạn lại đi tin vào các thần khác để thờ lạy trong các tôn giáo làm chi?

             Trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 10:17 Lời Chúa phán:“ Nầy là giao ước ta lập với chúng nó, ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn. Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng  nó nữa. Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa.” Một lời hứa vô tiền khoáng hậu, được khẳng định một cách hùng hồn rằng: Khi bạn cúi đầu tin nhận Chúa thì huyết của Chúa Giê-xu sẽ bôi xóa hết thảy tội lỗi của bạn ngay tức khắc. Và Đức Chúa Trời sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi của bạn nữa. Dù tội lỗi của bạn trước kia có như thế nào thì bây giờ Chúa cũng sẽ tha hết. Bạn không còn phải lo lắng sợ hãi, bạn sẽ bắt đầu với một cuộc đời hoàn toàn mới mẻ, sống trong Chúa  bình an. Nếu bạn có sửng sốt về điều này thì tôi cũng xin thưa với bạn rằng: “Chỉ có quyền năng tha tội từ nơi sự đổ huyết vô tội của Chúa Giê-xu mà thôi.” Tôn giáo thì dạy bạn rằng: “ Bạn hãy tự làm cho bạn, nhưng bạn biết làm gì? Bạn làm được gì? Bạn đã bị tôn giáo dẫn bạn lạc đường. Cho nên cuối đời bạn chẳng có gì! Ngược lại, bạn còn phải đón nhận những hình phạt mà bạn không thể nào tránh khỏi. Nhưng Đấng Christ thì tuyên phán rằng: “ Ngài đã làm xong  cho bạn rồi, bạn không cần phải làm gì thêm nữa, nhưng bạn sẽ đương nhiên nhận được tất cả.” Mọi tôn giáo trên toàn thế giới không hề có được một sự phước hạnh vô lượng vô biên như thế. Nếu bạn tin nhận Chúa Giê-xu thì Ngài phán với bạn trong Thánh Kinh II Timôthê 1:9 “ Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ từ trước muôn đời vô cùng “

          Thứ  Ba : Người ta khóc nhiều qúa .

           Khi xem cuốn phim “ cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu” thì có nhiều người khóc là chuyện phải có. Nhưng nếu giả sử được hỏi: Tại sao anh chị lại khóc, thì có thể họ sẽ trả lời: vì thấy Chúa bị đánh đòn nhiều qúa. Những tên lính gian ác đối xử với Chúa một cách dã man qúa. Thật là đúng đấy chứ, nhưng nếu chỉ khóc cho Chúa Giê-xu ở trong phim thì khi hết phim sẽ hết khóc. Cho nên sự khóc lóc đắng cay đó; nó không thể thay đổi được tình trạng của mình sau khi ra khỏi rạp chiếu phim. Nếu mình chỉ khóc cho Chúa, mà mình không chiụ khóc cho chính mình! Thánh Kinh có ghi lại một sự việc rất rõ ràng trong sách Lu-ca 23:26 “ Khi chúng điệu Đức Chúa Giê-xu đi, bắt một người Sy-ren, tên là Simôn, từ ngoài đồng về, buộc phải vác cây thập tự theo sau Ngài. Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Giê-xu, và có mấy bà đấm ngực khóc về Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu xây mặt lại nói với họ mà  phán rằng: Hỡi con gái thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi, và về con cái các ngươi.” Đúng như thế, vì Chúa Giê-xu không phải là Đấng từ trời giáng thế, sống trên đất này rồi phạm luật pháp loài người, rồi bị loài người xét xử đâu! Mà Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh rằng: “ Ngài đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết .”Cho nên mỗi người trong chúng ta phải khóc cho mình, để bày tỏ sự ăn năn vì tội lỗi của mình để xin Chúa tha thứ cho. Hơn nữa Chúa Giê-xu cũng khuyên những người phụ nữ Do Thái đừng khóc cho Ngài mà hãy khóc cho chính họ và con cái của họ nữa.

         Trong Thánh kinh sách Luca 19:38 “ Khi Đức Chúa Giê-xu gần đến thành, thấy thì khóc về thành, và phán rằng: Ước gì ít nữa là ngày nay, mầy đã hiểu bị sự làm cho mầy được bình an! Song hiện nay những sự ấy dấu kín nơi mắt mầy. Vì có ngày xảy đến cho mà, khi quân nghịch đào hố xung quanh mầy, vây mầy chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy, mày và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho hòn đá này chồng lên hòn đá kia, vì mầy không biết lúc mình đã được thăm viếng.” Bốn mươi năm sau Lời phán của Chúa Giê-xu thành Giê-ru-sa-lem đã hoàn toàn bị phá hủy .

         Thành Giê-ru-sa-lem Đức chúa Trời cho phép xây dựng, nhưng con người làm cho nó trở thành đổ nát. Đức Chúa Trời tạo dựng nên một thế giới hoàn toàn, nhưng con người  quyết định cho thế giới này trong tương lai bắt buộc sẽ đi vào sự phá hủy hoàn toàn.  Đức Chúa Trời dựng nên một loài người hoàn toàn, nhưng con người tự chọn biến mình trở thành một sinh vật bất toàn để hướng về sự chết. Tất cả những gì Đức Chúa Trời phán đã ứng nghiệm, kể cả thế giới này cũng đang đi đến ngày cuối cùng của nó. Trước khi thế giới này qua đi, thì mỗi ngày có hàng ngàn người thay phiên nhau nằm xuống. 

          Sau khi nhắm mắt tắt hơi, con người bắt đối diện với một thế giới bên kia. Đằng sau cánh cửa của sự chết là điều hoàn toàn mới lạ: có sung sướng phước hạnh đời-đời trên thiên đàng. Cũng có đau đớn và khóc lóc đời-đời nơi hoả ngục. Thế thì trước khi ra đi,  bạn nên nói lời cuối cùng của bạn là gì, để thật sự đúng với ý muốn của bạn? Có một lời nói cuối cùng, trị giá của nó lớn hơn cả thế gian này góp lại, đã được Thánh Kinh ghi lại từ miệng của một người ăn cướp bị xử, cùng bị đóng đinh với Chúa Giê-xu trong Lu-ca 23:43 ông nói với Chúa “ Hỡi Giê-xu ,khi Ngài đến trong nước mình rồi  xin nhớ đến tôi.”  Sau đó Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: “Qủa thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở cùng ta nơi Thiên đàng.“ Bạn nên nói một lời qúi gía với Chúa Giê-xu, cũng giống như người ăn cướp trước kia đã nói.  Nhưng bạn nên nói ngay bây giờ, lúc mà bạn đang còn khoẻ mạnh, tâm trí còn minh mẫn. Để bạn nhận được sự sống đời-đời nơi đời sau từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.

Servant   Elijah Nghiem

 

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.