Bảy Điều Để Thoát Khỏi Hoả Ngục

1,841 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

 Bảy Điều Cần Biết Để Thoát Khỏi Hoả Ngục

Chứng Đạo

1 / Con Người Bạn Do Đức Chúa Trời Dựng Nên .

      Chính vì lẽ đó mà bạn phải thờ Đức Chúa Trời qua niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Ngài là Đấng dựng nên bạn. Và ngoài Đức Chúa Trời bạn không được thờ bất kỳ thần nào khác. Lời Đức Chúa Trời phán: “ Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức-Chúa-Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh. ( Sáng-thế-ký 1 : 26)

2/ Vì Tội Lỗi Thế Giới Đã Một Lần Bị Hủy Diệt.

       Thế-giới trước đây đã bị cơn Đại-Hồng-Thủy tiêu diệt . Chỉ có 8 người tin và thờ Đức Chúa Trời là gia đình ông Nô-ê được cứu thoát. Hiện tất cả mọi dân tộc cũng từ dòng dõi  này mà ra, trong đó có bạn và tôi. Trong Thánh Kinh Lời Chúa phán với ông Nô-ê như sau “ Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu. Vì còn bảy ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất, trong bốn mươi  ngày và bốn mươi đêm; ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết các loài mà ta đã dựng nên”. ( STK 7 : 7 )

3/Thế-Giới Sẽ Bị Hủy Diệt Lần Cuối Cùng .

       Hiện nay loài người đã sa vào tội lỗi và gian ác kinh khủng trước mặt Đức-Chúa-Trời hơn thời kỳ trước đây. Đức Chúa Trời báo trước cho thế giới biết: Ngài sẽ hủy diệt thế giới này bằng lửa. Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh: “ Thế gian bây giờ cũng bị hủy phá như vậy , là bị chìm đắm bởi nước lụt . Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại , và để dành cho lửa ; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác” II Phie 3 : 4)

4/ Người Không Tin Chúa Bị Án Phạt

         Nếu không tin Chúa Giê-xu là Đấng đã chết thay cho tội lỗi của mỗi người trên thập tự giá, thì sau khi chết đi bạn sẽ bị bỏ xuống hoả ngục là nơi mà bạn đã chọn khi còn sống trên đất. Lời Thánh kinh cho biết: “ Tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn cả nhỏ đứng trước toà, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đóan tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa. Sự chết và âm phủ cũng đem trả lại những người chết mình có, mỗi người trong bọn đó bị sử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai, kẻ nào không được biên vào trong sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa” ( KH  20 : 11)

5/ Người Tin Chúa Cứu Thế Giê-xu Được Lên Thiên Đàng .

           Nếu tận thế đến trên đất, thì trước hết, người chết mà tin Chúa sẽ được sống lại. Sau đó đến người tin Chúa còn sống, sẽ được đưa về thiên đàng trước khi mọi tai họa kinh hoàng xảy ra. Lời Đức Chúa Trời phán: “ Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời , thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ được sống lại trước hết . Kế đến chúng ta là những kẻ còn sống, mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa , như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn-luôn” I Tê-sa-lô-ni-ca 4 : 16)

6/ Lời Đức Chúa Trời Đã Đóng Ấn Không Thay Đổi.

      Đức Chúa Trời phán: “ Ta là Giê-xu đã sai thiên-sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội-Thánh. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và những kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: Phải, ta đến mau chóng.”(KH 16)

7/ Đón Nhận Tình yêu Thương Của Đức Chúa Trời.

    Bạn muốn tránh hỏa ngục? Hãy tìm đến thiên đàng. Bạn muốn lên thiên đàng? Hãy tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu . Vì Ngài là Đấng đã chết thay cho chính tội lỗi của bạn trên thập-tự- giá mà từ trước đến bây giờ bạn vẫn không hề quan tâm đến. Nếu bạn thắc mắc muốn biết tội của bạn là tội gì mà Chúa phải chết thay. Thánh Kinh cho bạn biết như sau: Đó là tội không thờ Đấng dựng nên mình, Đấng đã  nuôi mình hàng ngày, ban mọi điều cần dùng cho mình, cho mình sức khoẻ. Thế mà bạn lại không biết ơn Ngài, nhưng đi thờ thần khác để tỏ lòng chống nghịch công khai. Và bạn phủ nhận Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên chính con người và ban linh hồn cho bạn. Lời Chúa phán: “ Ai tin ta thì được sự sống đời-đời .Ai chẳng chiụ tin ta thì không được sự sống đâu , nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy ” ( Gia 3 : 16 ). Thế giới đời-đời ở bên kia cánh cửa của sự chết, đó là một thế giới phước-hạnh, bình-an. Chúa Giê-xu đang chờ đợi sự quyết định của bạn. Và Hội-Thánh trên khắp thế giới đang cầu thay cho bạn. Tôi muốn bạn đến với bất kỳ Hội Thánh nào mà bạn biết, để những người tin Chúa Giê-xu sẽ nói chuyện với bạn về thế giới đó. Hầu cho bạn có thể hiểu được  những điều tốt lành phước hạnh mà Đức Chúa Trời đang muốn trao cho bạn. Chúc bạn sớm có tên trong sách sự sống đời-đời trên thiên đàng, qua niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Servant  Elijah  Nghiem           

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.