Cần Làm Sáng Tỏ

1,560 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Cần Làm Sáng Tỏ

Kính Thưa Qúy Vị.

       Trong Thánh Kinh sách Khải-Huyền Đoạn  21 : 1 – 8 Lời Chúa cho biết: “ Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. 2Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình.   3Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. 4Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật.   6Ngài lại phán cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không.   7Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta.  

      Khi nghe xong phân đoạn Thánh Kinh này, chắc quý vị đã qúa rõ ràng, mà không còn phải đi hỏi ai nữa. Vì đây là lời của Đức Chúa Trời, được linh cảm bởi Thần của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh.  Đấng đang cầm quyền cai quản vũ trụ Ngài đã tuyên phán điều đó. Qúy vị đã thấy trong tương lai Đức Chúa Trời sẽ biến đổi  thế giới này, nó sẽ trở thành trời mới và đất mới. Những người tin Chúa sẽ được sống trong thành Giê-ru-sa-lem mới ở trên trời mà xuống. Đức Chúa Trời phán tiếp: “ Lời này là trung tín và chân thật.“  Đó là nơi qúa tốt đẹp, sẽ dành cho những người tin Chúa. Những người không tin Chúa thì sẽ không được ở nơi đây. Vì những ngày còn sống trong đời tạm, những ai không tin Chúa Giê-xu, sẽ có một chỗ ở riêng biệt, mà chỗ đó không phải Đức Chúa Trời có ý định dành cho con người. Nhưng con người  khước  từ Chúa Cứu Thế Giê-xu, nên phải chấp nhận hậu quả để đi đến nơi đó. Đây là một nơi rất khủng khiếp, để hình phạt Sa-tan, và bè lũ tay sai của nó. Nhưng nếu ai chối bỏ niềm tin, nghe theo lời dụ dỗ của Sa-tan, không nghe Lời Đức Chúa Trời, linh hồn mất sự sống đời-đời, thì người ấy sẽ cùng chung số phận với nó. Lời Chúa phán : “ Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai.”

       Nếu ngay bây giờ, khi nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời mà qúy vị thân hữu biết lo cho linh hồn của mình trong đời sau, thì hãy quyết định tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, để tội được tha, linh hồn được cứu, hầu thoát khỏi một tương lai vô cùng  kinh khiếp- mà Sa-tan đang ráo riết hoạt động, hầu bắt lấy được linh hồn của nhiều người!  Bây giờ tôi xin phép được hỏi bạn một câu hỏi: Niềm tin của bạn hiện nay, nếu ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu thì bạn đặt vào thần nào?  Trước khi quyết định một sự việc vô cùng quan trọng đó bạn có suy nghĩ chín-chắn chưa?  Bạn có thấy loài người trên đất, ngày nào cũng vậy, người sống chưa hết thời hạn thì cứ tiếp tục sống. Người sống đã hết thời hạn, thì cứ tiếp tục ra đi. Rồi người này khóc cho người nọ, cứ xoay vòng như thế cho đến khi đóng cửa thế giới này. Vì thần chết cứ tiếp tục làm công việc của nó một cách đều đặn, và công bình. Vì nó không bao giờ thiên vị.

        Nhưng nói đến sự chết  người ta cứ tưởng chỉ có con người thôi, chứ còn thần thánh ở thế gian thì không chết. Bạn hãy nhìn vào trong  các thần của tôn giáo xem. Có thần nào được gọi là thần sống bao giờ đâu, đều có sinh có tử hết mà, vì họ từ con người mà ra! Duy nhất chỉ có Đức Chúa Trời  Chân Thần, là Đấng hằng sống mà thôi. Xin bạn hiểu, và nhớ  suốt cả cuộc đời dùm tôi điều tối quan trọng này nhé.Cho nên tôi tin là bạn sẽ tỉnh thức, vì thần mà không tránh khỏi án lệnh của Đức Chúa Trời thì người thờ thần đó  làm sao tránh khỏi. Vậy thì tại sao Đức Chúa trời bảo  mình thờ Ngài là Đấng đang sống sẽ  chẳng bao giờ phải sợ hãi, tại sao mình lại không chiụ thờ?

     Có người thì không thích tin Đức Chúa Giê-xu, và cũng chẳng thích thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng cứ khẳng định là sau khi chết, mình chắc-chắn sẽ được lên thiên đàng  phước hạnh mới vui chứ. Không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu thì đừng hy vọng. Vì niềm tin ngoài Chúa, không bao giờ hy vọng thấy thiên đàng. Cho nên có  người nổi giận phát biểu rằng: “Nếu nói Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, thì tại sao lại cứu những người theo Chúa, còn những người không theo Chúa thì lại bỏ xuống hoả ngục nghĩa là sao. Tôi thấy Đức Chúa Trời không công bằng ở chỗ này!” Dù sao đi chăng nữa, thì lời ứng khẩu trên vẫn có ích. Vì từ trước đến bây giờ  cũng đã từng có qúa nhiều người bực bội, ứng khẩu ra những lời nói giống như thế.  Cho nên xem ra thì cũng không có gì khó để trả lời. Nhưng dù sao  cũng phải tỏ lòng tôn kính Đức Chúa Trời trước đã,  sau đó hạ mình, khiêm nhường, xin Đức Chúa Trời soi sáng cho mình hiểu thì có phước lắm. Vì trong Thánh Kinh sách Phục Truyền 5:29 Lời Đức Chúa trời phán: “ Ồ! Chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời-đời!.” Nhưng nếu nổi giận hay thiếu sự tôn kính Đức Chúa trời thì thật là mất phước.

      Bây giờ, chúng ta nên bàn đến chuyện sống chết thử xem sao? Chắc ai trong chúng ta cũng biết rằng : Con người khi đang còn sống mạnh khoẻ thì ở nhà riêng. Khi đã đau ốm thì ra khỏi nhà riêng mà vô  nhà thương, bịnh tình trầm trọng không sống nổi tắt hơi bèn ra nhà thương vô nhà xác. Ở nhà xác chuẩn bị đâu đó xong  rồi  ra klhỏi nhà xác vô nhà quàn. Ở nhà quàn, làm một số lễ nghi tôn giáo rồi đi ra nhà mồ, rồi nằm trong nấm mộ thế là xong!

        Khi còn sống thì người ta bảo rằng ở trên dương thế . Khi chết thì người ta bảo ở chốn âm phủ . Người chết không thể ở trong nhà , người sống không thể ra nghĩa địa. Nếu người thân nhất đời của chúng ta mà chết đi, chúng ta cũng không thể đổi ngược lại. Nhưng  giả sử. Người thân nhất đời của ai đó trước khi chết, họ dặn người ấy rằng: Tôi không muốn xa gia đình, vậy khi tôi chết nếu gia đình thật sự thương tôi  thì cứ cho tôi ở trong nhà và nằm trên giường, đừng đưa tôi ra ngoài nghĩa địa thì chúng ta  nghĩ thế nào? Chắc-chắn là không thể được chứ? Con người xác thịt ở trong một thế giới tạm bợ này mà đã phân định nơi ở rõ ràng cho người sống và người chết là như thế. Vậy thì con người đời sau, sống và chết làm sao ở chung được . Nếu bạn cứ muốn thắc mắc: Tại sao người tin Chúa và không tin Chúa cũng là người giống nhau ,mà khi chết , cùng về thế giới bên kia, mà lại không thể ở chung với nhau trên thiên đàng? Vâng, những điều bạn thắc mắc đã được giãi bày ở nên, đó là những câu trả lời cho chính bạn.

     Có một điều dễ làm, nhưng rất tiếc bạn không chịu quyết định. Bạn chỉ cần tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là bạn có sự sống đời-đời. Điều đó được hiệu nghiệm ngay sau khi bạn cầu nguyện. Thiên đàng tất nhiên thuộc về bạn một cách tức khắc, thế sao bạn lại không tin? Bạn không sợ chết về phần linh hồn à?

      Theo tôi nghĩ, có thể  bạn chưa rõ về con người đời sau như thế nào. Cho nên tôi sẽ giải thích một cách rõ ràng giúp bạn hiểu. Bạn nên nhớ rằng: tôn giáo thì không có nguồn gốc và lý cớ, để nói về con người đời này hay đời sau . Nhưng Đạo Trời tức là Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên con người, chính Ngài sẽ chỉ dẫn cho bạn từng bước một rất tỏ tường về phương diện linh hồn cho bạn hiểu. Trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 7:12 Lời Chúa phán: “ Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.  Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. “ Mặc dù trên thế giới hiện nay rất nhiều tôn-giáo được mở ra, nhưngchỉ có hai con đường duy nhất:

      1/ Con đường rộng: Là tất cả mọi tôn-giáo trên thế-giới này, được Thánh-Kinh gọi chung. Đó là  tất cả những tôn giáo  người ta tự lập nên, làm theo ý riêng,  từ nơi một số người lãnh đạo tinh thần.  Con đường rộng hoàn toàn do loài người đặt ra, tôn thờ con người, chứ không tôn thờ Đức Chúa Trời.

      2/ Con đường hẹp. Được gọi là con đường hẹp. Vì nó đi theo khuôn mẫu của Thánh kinh là Lời của Đức Chúa Trời. Đây là con đường Chân lý, đem đến sự sống đời-đời cho người tin. Mẫu mục của con đường này là Chúa phán thế nào, người tin làm theo thể ấy. Không ai được quyền thêm vào điều này,điều nọ, hay là thực hành sai trật. Có người thường nhìn vào một số giáo hội nào đó và bảo rằng: Đạo Chúa bây giờ dễ dàng hơn trước nhiều lắm: “Cho lạy, cho ăn đồ cúng, cho đốt nhang,  cho thờ hình tượng, cầu nguyện cho người chết, thờ người chết,và cầu xin người chết!” Nếu đối chiếu theo Thánh kinh, thì  đó không phải là đạo thật . Vì Đức Chúa Trời là Đạo. Đạo Ngài được gọi là Chân Lý. Mà đã gọi là Chân lý thì không hề thay đổi. Nếu giáo hội nào sửa đổi Thánh Kinh cho hợp với lòng người, hay tâm lý, thì bạn phải xem lại. Vì đó không phải là một tập thể theo Chúa, mà đang theo giáo hội.

Vì lời kết cuối cùng  của sách khải huyền  21 : 8 Đức Chúa Trời đã phán: “Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy.   19Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy. Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng.A-men.“

        Như vậy thì chúng ta có thể hiểu, ai sống trong con đường lớn, thì  linh hồn coi như đã chết . Khi nói đến linh hồn đã chết, có nghĩa là linh hồn không thuộc về Chúa mà thuộc về Satan, nên chờ  ngày đoán phạt . Nếu hỏi có dấu hiệu nào tỏ ra để người đang sống biết rằng tương lai mình phải xuống hoả  ngục đời-đời không ? Xin trả lời là có . Vì người có dấu hiệu xuống hỏa ngục ấy là lúc sống người ấy khước từ Đức Chúa Trời, không nghe theo lời Đức Chúa Trời. Thích làm những việcnghịch lại với ý muốn Chúa.  Lời Chúa Phán trong Thánh Kinh sách Khải  huyền 22 :13 : “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt.   Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành! Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy.”

      Người tin Chúa  Giê-xu thì linh hồn đã được sự sống đời-đời. Có nghĩa là Thần Linh của Đức Chúa Trời ở ngay trong lòng người đó. Nên khi người tin Chúa sống ở dưới đất, nhưng họ đang thờ phượng Đấng ở trên trời. Cho nên khi họ qua đời, thì linh hồn về thiên đàng ngay. Vì ngay khi còn sống tại trần gian họ là người đã học và làm theo Đấng trên thiên đàng, nhất quyết khước từ những việc làm có dấu hiệu của địa ngục .

        Bạn nên nhớ rằng sau khi đã chết  có một ngày Đức Chúa Trời sẽ cho thân xác sống lại gồm hai phần: thể xác và linh hồn. Ai tin Chúa thì sẽ hưởng sự sống đời-đời. Ai không tin Chúa thì sẽ bị đau khổ đời-đời. Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 9:17 Lời Chúa phán: “ Kẻ ác sẽ bị xô xuống Âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy.”

      Khi một người bị xuống hoả ngục đời-đời, không phải vì Đức Chúa Trời không muốn ngườ đó lên thiên-đàng. Bạn đừng đòi hỏi một Đấng Công bình, Thánh khiết phải đi làm một việc không công bình. Bạn hãy nhìn vào mình trước hết, bạn cứ suy nghĩ. Bây giờ tôi hỏi bạn: Có bao giờ một người sống trong một quốc gia, bất chấp luật lệ của quốc gia đó, bị toà án  xử bỏ tù. Vậy có thể nào lại  nói với quan toà rằng : Các ông là người không có tình yêu thương hay sao? Bạn có biết Đức Chúa Giêxu Christ là Đức Chúa Trời Ngôi Hai, đã trở thành con người xác thịt thật, đền tội thay cho hết thảy mọi người,  hình ảnh đó đã nói lên tình yêu thương  vô hạn lượng có một không hai của Ngài trên vũ trụ này. Nếu ngay bây giờ, bạn quyết định tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì bạn có tên trên thiên đàng ngay, linh hồn được cứu, tội được tha mà không còn gì sợ hãi trong suốt cuộc đời còn lại của bạn.

         Nhưng nếu ngày qua tháng lại Chúa Giê-xu kêu gọi mà bạn không chiụ tin, bạn cứ bị tư tưởng của loài người dụ dỗ làm bạn quyết định khước từ, nên bạn đã thuộc về hỏa ngục. Nếu ngay bây giờ bạn đang ở ngoài Chúa, thì tên của bạn không có trong sách sự sống đời-đời .  Cho nên thiên đàng hiện không có tên bạn. Vì theo quy luật công bình của Đức Chúa Trời bạn phải hiểu rõ. Ngài tôn trọng sự quyết định của bạn.  Chứ không phải Ngài không công bằng hay không có tình yêu thương . Bạn phải biết rằng bạn đang đi vào sự chết Chúa Giê-xu từ trời giáng thế cứu bạn mà bạn không chiụ thoát ra. Như thế có nghĩa là bạn coi thường sự thương xót của Chúa, điều đó chỉ thiệt thòi cho bạn, và chỉ thêm tội cho bạn mà thôi.

        Bạn đừng quên rằng, con người xác thịt ở trần thế này giữa người sống và người chết đã không có sự  sống chung. Thì đời sau người không tin Chúa cũng không ở chung với những người đã tin đang có sự sống đời-đời.  bạn có thấy bất kỳ quốc gia nào trên thế giới bắt người vô tội phải sống chung với người phạm tội không? Nếu giả sử yêu cầu của bạn được giải quyết , thì nó cũng giống như: bắt người vô tội đem bỏ vào tù sống chung với người có tội vậy. Chính bản thân bạn có bao giờ chấp nhận hoàn cảnh đó xảy ra với mình không? Đừng nghĩ đến điều đó ,cách tốt nhất  là ngay bây giơ bạn nên hỏi:  Thưa Chúa con phải làm gì để được sự sống đời-đời . Bạn sẽ nghe được tiếng Chúa phán “ Ai tin ta thì được sự sống đời đời. Có gì qúy hơn sự sống đờiđời không? Chẳng mất gì hết nhưng đã nhận được . Thế tại sao bạn không quyết định đi. Bạn hãy gọi điện thoại, hoặc đến với  bất cứ Hội Thánh Tin-Lành nào gần nhất để được hướng dẫn tường tận.

       Bạn phải có sự  khôn ngoan để chọn lựa. Bạn đừng cố tình quyến luyến với hình tượng , vì chính nó đem đến cho bạn sự chết đời-đời. Tôi sẽ đọc cho bạn Lời của Đức Chúa Trời phán, bày tỏ trong tương lai khi Ngài đến  thì hình tượng con người thờ phượng, sẽ làm cho con người đau khổ nhất,  điều này được chép trong Thánh kinh sách  Ê-sai 2:10 : “  Vì sẽ có một ngày của Đức Giê-hô-va vạn quân đến trên mọi vật kiêu căng, ngạo mạn, tự cao; nó sẽ bị hạ xuống;  lại đến trên mọi cây bách cao lớn của Li-ban, và mọi cây dẻ của Ba-san;  cùng trên mọi núi cao, mọi đồi cả,   15trên mọi tháp cao và mọi vách thành vững bền,  trên mọi tàu bè của Ta-rê-si, và mọi vật chi đẹp mắt. Sự tự cao của loài người sẽ bị dằn xuống, và sự cậy mình của người ta sẽ bị hạ đi; trong ngày đó chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng. Bấy giờ các thần tượng sẽ qua hết đi. Người ta sẽ vào trong hang đá, trong hầm đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài dấy lên đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm.  Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột cho dơi những thần tượng bằng bạc bằng vàng mà họ làm ra cho mình thờ lạy; và vào trong hang đá, trong kẽ đá, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài dấy lên đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm. Chớ cậy ở loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi; vì họ nào có đáng kể gì đâu? “

        Có Chúa là có Đấng dựng nên mình, ở ngay trong đời sống. Chúng ta không phải bận tâm lo lắng, suy nghĩ hay sợ hãi. Cho dù có bất cứ biến cố lớn nhỏ nào xảy ra trong cuộc đời mình.  Ngài sẽ ban  phước cho chúng ta ngay trong đời này và đời-đời nơi đời sau nữa. Ngài phán với chúng ta trong Thánh Kinh sách  Giê-rê-mi 21:8  như sau: “ Ngươi khá nói cùng dân nầy rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta đặt trước mặt các ngươi con đường sống và con đường chết.” Vậy bạn hãy có quyết định khôn ngoan càng sớm càng tốt,  để nhận được sự sống đời-đời ngay bây giờ. Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ đang dang rộng vòng tay để tiếp đón những người con đi lạc trở về nhà Cha. Amen .

 

servant  Elijah Nghiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.