Category Archives: Công Bố Phúc Âm

Armageddon Is Must Have

641 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Armageddon Is Must Have  There is an important topic, frequently repeated everywhere in the world. It is entitled “Apocalypse”. Now, to see how real damage, we should carefully step by step, to learn a very important issue through the Bible is the light of God’s Word. To see what the Bible says about the future of that horrible day! And people are living, that fall into the horror time that will be. This is a critical issue, we need to know to prepare both soul and body, before the incident occurred. Now we … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Two City Fire

610 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Two City Fire Perhaps you’ve heard two famous cities in the world right? It is famous not for the beauty of nature, or spectacular architecture naturally. But it is well known for the devastation of two atomic bombs, Hiroshima and Nagazaki that has caused worldwide fear-world. Do you believe that? I think you believe it. Since the annual Japanese still painful anniversary for this suffering – how they could forget it!         But there are two other cities more remarkable, it was destroyed completely, not by man, but by God’s … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Hai Thành Phố Lửa

453 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Hai Thành Phố Lửa Chắc có lẽ bạn đã nghe hai thành phố nổi tiếng trên thế giới chứ? Nó nổi tiếng không phải về vẻ đẹp của thiên nhiên, hay lối kiến trúc mang tính ngoạn mục. Nhưng nó nổi tiếng vì sự tàn phá của hai quả bom nguyên tử, đó là Hirôshima và Nagazaki đã gây sự sợ hãi trên toàn thế-giới. Bạn có tin điều đó không? Tôi nghĩ là bạn tin chứ. Vì người Nhật hàng năm vẫn còn kỷ niệm ngày đau thương này- làm sao họ … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Tận Thế Là Phải Có

329 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-tài Tận Thế Là Phải Có Có một đề tài quan trọng, thường xuyên được nhắc đi nhắc lại ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đó là đề tài “Tận thế”. Bây giờ, để xem hư thực thế nào, chúng ta nên cẩn thận từng bước, tìm hiểu vấn đề vô cùng quan trọng này qua ánh sáng Thánh kinh  là Lời của Thiên Chúa. Để xem Thánh Kinh nói gì về tương lai của ngày kinh khủng đó! Và con người  đang sống, nếu rơi vào thời điển kinh hoàng đó thì … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Orderly Departure

338 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề Tài   Orderly Departure        The world major newspapers are now posting the hottest topics with big letters on the front page template. South China Sea, and presidential elections are the United States – the minute updates on the global information networks! Everyone knows that this world- like a ” terminal ill” then. The president country needs right before that dare promise that cure disease? So, in the current state of human darkness will cling to who?  Please answer : “Cling to God is living, cling to presidential is dying.”  This is understandable … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Homeland Eternal

475 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Homeland Eternal A United States travelers to Poland visiting a professor; of religion; be respected; famous and wise. Visitor noticed this professor’s room is nothing but a table, a chair, with a few books. Amazed by that austere conditions, he asked: ” Where is your bed cabinet? ” Professor said: My cupboard bed? What about where is your bed cabinet, buddy? ” The American  protested: “Bed cabinet? I am just a tourist over here. ” The man said: “Well me too” And all we are people like that.  We know that, life of whom … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Quê Hương Vĩnh Cửu

373 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề- Tài Quê Hương Vĩnh Cửu  Một du khách Hoa-Kỳ tới Ba-lan viếng thăm, một giáo sư tôn giáo được kính nể ; và nổi tiếng khôn ngoan . Người khách để ý phòng của vị này chẳng có gì ngoài một cái bàn, một cái ghế, với vài cuốn sách. Kinh ngạc trước điều kiện khắc khổ đó, ông hỏi : “ Giường tủ của ngài ở đâu ạ ?” Giáo sư đáp : “ Giường  tủ của tôi hả? Thế còn giường tủ của anh đâu hả anh bạn?” Người Mỹ chống … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Which Way Is Right?

391 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề Tài Which Way Is Right? The world is full of religion. Most of religions are mentioned as ways. People are confused because of many ways so that they can’t choose a way to follow. However, if people take a deep look, it’s not too difficult. If they want to have a eternal life after they pass away, there is an obvious way. Don’t forget – If Jesus Christ is not coming yet to judge the world , there are more and more ways raising. On the other hand, million ways is growing, it’s … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Nên Theo Đạo Nào

507 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Nên Theo Đạo Nào Trên thế giới hiện nay có qúa nhiều tôn giáo! Đa số- khi nói đến bất cứ tôn giáo nào thì người ta cũng gọi chung là đạo. Cho nên có người đã than phiền là: Nhiều đạo quá-không biết theo đạo nào cho đúng! Nhưng nếu suy xét cho kỹ; thì có khó gì đâu. Vì nếu người nào muốn thật sự chọn cho mình một đạo để được sự sống đời sau nơi thiên đàng thì đâu có gì  gọi là khó!    Chúng ta đừng quên … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Life should be renew when New Year come

415 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề Tài Life should be renew when New Year come    The Vietnamese folk and proverb that says: ” happy come out from the door and sad is come from all folks.” If a life of a person, when acknowledges that the life is too short, should have the life of joyfulness and happiness -including two aspects: physical and spiritual. Then that is a person who knows to possess a purpose and meaning of life which is short, dead, temporary, and inherit eternal life in the Kingdom of God in heaven.      A meaningful … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment