Category Archives: Công Bố Phúc Âm

Mua Bán Thần-Đấu Giá Thánh

609 views

Công Bố Phúc Âm Đề Tài Mua Bán Thần-Đấu Giá Thánh Quý vị thân hữu quí mến. Thế giới chúng ta đang sống, càng ngày càng bất ổn. Sự bất ổn không phải chỉ là chiến tranh, dịch lệ, hay tình trạng tội phạm đang xảy ra khắp thế-giới, là những vấn đề mà người ta cho là  tự phát sinh. Không phải thế, mà sự bất ổn trên thế giới hiện nay xuất phát từ sự bất ổn tâm linh của con người. Đó là một vấn đề tối quan trọng, mà thiết tưởng bất cứ ai trong chúng … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Thờ Hình Tượng Và Hậu Quả

1,361 views

Công Bố Phúc Âm Đề – Tài Thờ Hình Tượng Và Hậu Qủa  Kính thưa Quý vị thân hữu. Đây là một đề tài nhạy cảm. Nhưng thiết nghĩ nó sẽ  không nhạy cảm đối với những ai muốn học, muốn hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, để không bao giờ phải vướng lỗi lầm nào đối với Đấng dựng nên mình. Ông Bà mình có câu ca dao tục ngữ rất hay:“ đừng để nước đến chân rồi mới nhảy.” ý nói, mọi sự đừng để xảy ra qúa trễ, đến nỗi mình không còn cơ … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Sống Trường Thọ

527 views
Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Tự Do Tâm Linh Là Thế Nào

871 views
Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Armageddon Is Must Have

1,183 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Armageddon Is Must Have  There is an important topic, frequently repeated everywhere in the world. It is entitled “Apocalypse”. Now, to see how real damage, we should carefully step by step, to learn a very important issue through the Bible is the light of God’s Word. To see what the Bible says about the future of that horrible day! And people are living, that fall into the horror time that will be. This is a critical issue, we need to know to prepare both soul and body, before the incident occurred. Now we … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Two City Fire

1,478 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Two City Fire Perhaps you’ve heard two famous cities in the world right? It is famous not for the beauty of nature, or spectacular architecture naturally. But it is well known for the devastation of two atomic bombs, Hiroshima and Nagazaki that has caused worldwide fear-world. Do you believe that? I think you believe it. Since the annual Japanese still painful anniversary for this suffering – how they could forget it!         But there are two other cities more remarkable, it was destroyed completely, not by man, but by God’s … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Hai Thành Phố Lửa

1,242 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Hai Thành Phố Lửa Chắc có lẽ bạn đã nghe hai thành phố nổi tiếng trên thế giới chứ? Nó nổi tiếng không phải về vẻ đẹp của thiên nhiên, hay lối kiến trúc mang tính ngoạn mục. Nhưng nó nổi tiếng vì sự tàn phá của hai quả bom nguyên tử, đó là Hirôshima và Nagazaki đã gây sự sợ hãi trên toàn thế-giới. Bạn có tin điều đó không? Tôi nghĩ là bạn tin chứ. Vì người Nhật hàng năm vẫn còn kỷ niệm ngày đau thương này- làm sao họ … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Tận Thế Là Phải Có

767 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-tài Tận Thế Là Phải Có Có một đề tài quan trọng, thường xuyên được nhắc đi nhắc lại ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đó là đề tài “Tận thế”. Bây giờ, để xem hư thực thế nào, chúng ta nên cẩn thận từng bước, tìm hiểu vấn đề vô cùng quan trọng này qua ánh sáng Thánh kinh  là Lời của Thiên Chúa. Để xem Thánh Kinh nói gì về tương lai của ngày kinh khủng đó! Và con người  đang sống, nếu rơi vào thời điển kinh hoàng đó thì … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Orderly Departure

944 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề Tài   Orderly Departure        The world major newspapers are now posting the hottest topics with big letters on the front page template. South China Sea, and presidential elections are the United States – the minute updates on the global information networks! Everyone knows that this world- like a ” terminal ill” then. The president country needs right before that dare promise that cure disease? So, in the current state of human darkness will cling to who?  Please answer : “Cling to God is living, cling to presidential is dying.”  This is understandable … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Homeland Eternal

1,138 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Homeland Eternal A United States travelers to Poland visiting a professor; of religion; be respected; famous and wise. Visitor noticed this professor’s room is nothing but a table, a chair, with a few books. Amazed by that austere conditions, he asked: ” Where is your bed cabinet? ” Professor said: My cupboard bed? What about where is your bed cabinet, buddy? ” The American  protested: “Bed cabinet? I am just a tourist over here. ” The man said: “Well me too” And all we are people like that.  We know that, life of whom … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment