Category Archives: Mục Lục

Orderly Departure

536 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề Tài   Orderly Departure        The world major newspapers are now posting the hottest topics with big letters on the front page template. South China Sea, and presidential elections are the United States – the minute updates on the global information networks! Everyone knows that this world- like a ” terminal ill” then. The president country needs right before that dare promise that cure disease? So, in the current state of human darkness will cling to who?  Please answer : “Cling to God is living, cling to presidential is dying.”  This is understandable … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Homeland Eternal

535 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Homeland Eternal A United States travelers to Poland visiting a professor; of religion; be respected; famous and wise. Visitor noticed this professor’s room is nothing but a table, a chair, with a few books. Amazed by that austere conditions, he asked: ” Where is your bed cabinet? ” Professor said: My cupboard bed? What about where is your bed cabinet, buddy? ” The American  protested: “Bed cabinet? I am just a tourist over here. ” The man said: “Well me too” And all we are people like that.  We know that, life of whom … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Quê Hương Vĩnh Cửu

415 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề- Tài Quê Hương Vĩnh Cửu  Một du khách Hoa-Kỳ tới Ba-lan viếng thăm, một giáo sư tôn giáo được kính nể ; và nổi tiếng khôn ngoan . Người khách để ý phòng của vị này chẳng có gì ngoài một cái bàn, một cái ghế, với vài cuốn sách. Kinh ngạc trước điều kiện khắc khổ đó, ông hỏi : “ Giường tủ của ngài ở đâu ạ ?” Giáo sư đáp : “ Giường  tủ của tôi hả? Thế còn giường tủ của anh đâu hả anh bạn?” Người Mỹ chống … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Which Way Is Right?

438 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề Tài Which Way Is Right? The world is full of religion. Most of religions are mentioned as ways. People are confused because of many ways so that they can’t choose a way to follow. However, if people take a deep look, it’s not too difficult. If they want to have a eternal life after they pass away, there is an obvious way. Don’t forget – If Jesus Christ is not coming yet to judge the world , there are more and more ways raising. On the other hand, million ways is growing, it’s … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Nên Theo Đạo Nào

558 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Nên Theo Đạo Nào Trên thế giới hiện nay có qúa nhiều tôn giáo! Đa số- khi nói đến bất cứ tôn giáo nào thì người ta cũng gọi chung là đạo. Cho nên có người đã than phiền là: Nhiều đạo quá-không biết theo đạo nào cho đúng! Nhưng nếu suy xét cho kỹ; thì có khó gì đâu. Vì nếu người nào muốn thật sự chọn cho mình một đạo để được sự sống đời sau nơi thiên đàng thì đâu có gì  gọi là khó!    Chúng ta đừng quên … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Life should be renew when New Year come

454 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề Tài Life should be renew when New Year come    The Vietnamese folk and proverb that says: ” happy come out from the door and sad is come from all folks.” If a life of a person, when acknowledges that the life is too short, should have the life of joyfulness and happiness -including two aspects: physical and spiritual. Then that is a person who knows to possess a purpose and meaning of life which is short, dead, temporary, and inherit eternal life in the Kingdom of God in heaven.      A meaningful … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Năm Mới Nên Đổi Mới

435 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề-Tài Năm Mới Nên Đổi Mới     Ca dao tục ngữ Việt-Nam có câu: “ Vui từ trong cửa vui ra. Buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về”. Nếu đời sống của một người, khi mà ý thức được cuộc đời này ngắn ngủi, nên cần có cuộc sống vui tươi và hạnh phúc-kể cả hai phương diện: thuộc thể và tâm linh. Thì đó là người biết sở hữu mục đích và ý nghĩa sống của đời sống ngắn ngủi, để qua đời tạm, hưởng được sự sống bất diệt trong thế giới … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục | Leave a comment

SURELY HOPE IN HEAVEN

346 views

  Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề – Tài SURELY HOPE IN HEAVEN      Konrad Adenauer , West Germany’s former Prime Minister said:  ” If Jesus Christ lives, then there is hope for the world. If not, then I do not see iota of hope to the end of horizon. Then he continued: ” I believe in the resurrection of Christ is one- of the event is the most obvious proof of history.”        Greek philosophers as Socrates dying, the friend asked him: ” We will revive isn’t it?” He could only say: “I hope so.” In contrast, … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Hy Vọng Chắc-Chắn Ở Thiên Đàng

390 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề – Tài Hy Vọng Chắc-Chắn Ở Thiên Đàng  Konrad Adenauer, cựu thủ tướng Tây Đức nói: “ Nếu Chúa Jêsus Christ sống, thì có hy vọng cho thế-giới. Nếu không, thì tôi chẳng thấy mảy may nào nơi phía chân trời.”  Rồi ông nói tiếp: “ Tôi tin sự sống lại của Đấng Christ là một- trong những sự kiện được chứng minh rõ ràng nhất của lịch sử”.       Khi triết gia Hy-lạp Socrates hấp hối, các bạn hỏi ông: “Chúng ta sẽ sống lại chứ?”  Ông chỉ có thể nói: “ … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

INCREDIBLY SPIRITUAL EXPERIENCE

454 views

Công Bố Phúc Âm Chứng Đạo Đề – Tài INCREDIBLY SPIRITUAL EXPERIENCE           A few years ago. Israel and the terrorist organization Hamas agreed a ceasefire, starting on August 4 for 72 hours. The number of casualties on the Palestinian side during this time more than 1,000 people, also towards Jews, soldiers killed about 70. The Jewish withdrawal from Gaza, and the sound of bombs has temporarily subsided. When it comes to this area, we can not forget, because there has been many messengers of peace here. Many American presidents concerned, not including the European Union, the UK, … Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment