Category Archives: Video

Chương Trình Mừng Chúa Phục Sinh

860 views

Sun Mar-27-2016 Hội Thánh-Tình Yêu Không Biên Giới 5810 Wall Triana Highway, Madison, Alabama 35758 Mục Sư Nghiêm Hà Lộc (Elijah)

Posted in Video, Video Bài Giảng | Tagged | Leave a comment

Video: Đêm Chương Trình Khai Mạc Hội Thánh

2,088 views

Sat Oct-03-2015 Hội Thánh-Tình Yêu Không Biên Giới 5810 Wall Triana Highway, Madison, Alabama 35758 Mục Sư Nghiêm Hà Lộc (Elijah)

Posted in Video, Video Bài Giảng | Tagged | Leave a comment

Video: Mùa Xuân Hy Vọng

956 views

Mùa Xuân Hy Vọng 23/01/2015 Bấm vào [Full Screen] ở cuối góc phải để phóng lớn video.

Posted in Video Bài Giảng | Tagged | Leave a comment

Video: Năm Mới Có Gì Mới?

944 views

Năm Mói Có Gì Mới? 22/01/2015 Bấm vào [Full Screen] ở cuối góc phải để phóng lớn video.

Posted in Video Bài Giảng | Tagged | Leave a comment

Hội Thánh Nguồn Phước Oakland Thăm Trung Tâm Truyền Giáo Atlanta GA 2013

2,993 views

Bấm vào Full Screen ở cuối góc phải của video để phóng lớn

Posted in Mục Lục, Video | Leave a comment

Lễ Cung Hiến Trung Tâm Truyền Giáo Tại Atlanta 2013

2,492 views

Bấm vào Full Screen ở cuối góc phải của video để phóng lớn

Posted in Video | Leave a comment

Lễ Phong Chức Mục Sư Truyền Đạo Thuộc Hội Truyền Giáo 2013

3,077 views

Bấm vào Full Screen ở cuối góc phải của video để phóng lớn

Posted in Mục Lục, Video | Leave a comment

Bạn Hãy Quay Lại

1,680 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Bạn Hãy Quay Lại

Kính Thưa Quý vị.

      Có một sự kiện lịch sử làm đảo lộn sự suy nghĩ của con người, gây xôn xao trên toàn thế giới kéo dài hơn hai ngàn năm nay. Khó hiểu và không ai có thể giải thích được. Vì nó vượt qúa sự hữu hạn của con người.Đó là sự kiện Đức Chúa Giê-xu Christ sau khi đền tội thay cho toàn thể nhân loại trên Thập tự giá, Ngài đã chết, sau ba ngày, Ngài đã toàn thắng tử thần từ mồ mả một cách khải hoàn, y như lời Ngài đã phán từ trước trong Thánh kinh sách Giăng 14:9 “ Ta chết,ba ngày sau ta sẽ sống lại, và ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống”.

Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục, Video Chân Giả Luận | Leave a comment

Quan Công

1,575 views

Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục, Video Bài Giảng | Leave a comment