Category Archives: Video Bài Giảng

Chương Trình Mừng Chúa Phục Sinh

657 views

Sun Mar-27-2016 Hội Thánh-Tình Yêu Không Biên Giới 5810 Wall Triana Highway, Madison, Alabama 35758 Mục Sư Nghiêm Hà Lộc (Elijah)

Posted in Video, Video Bài Giảng | Tagged | Leave a comment

Video: Đêm Chương Trình Khai Mạc Hội Thánh

1,852 views

Sat Oct-03-2015 Hội Thánh-Tình Yêu Không Biên Giới 5810 Wall Triana Highway, Madison, Alabama 35758 Mục Sư Nghiêm Hà Lộc (Elijah)

Posted in Video, Video Bài Giảng | Tagged | Leave a comment

Video: Mùa Xuân Hy Vọng

767 views

Mùa Xuân Hy Vọng 23/01/2015 Bấm vào [Full Screen] ở cuối góc phải để phóng lớn video.

Posted in Video Bài Giảng | Tagged | Leave a comment

Video: Năm Mới Có Gì Mới?

784 views

Năm Mói Có Gì Mới? 22/01/2015 Bấm vào [Full Screen] ở cuối góc phải để phóng lớn video.

Posted in Video Bài Giảng | Tagged | Leave a comment

Quan Công

1,391 views

Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục, Video Bài Giảng | Leave a comment