Chờ Đến Bao Giờ

1,902 views

Công Bố Phúc Âm

Kinh Thánh : Gia cơ 4 : 1 –  10

Đề Tài

Chờ Đến Bao Giờ

        Mặc dù bài diễn văn trong thời Tổng Thống Goerge W Bush đã lui về qúa khứ. Nhưng có một vài điểm tối quan trọng, đáng cho chúng ta lưu ý đến, chẳng hạn như: Ông tuyên bố một cách hãnh diện và mạnh mẽ rằng: Hoa Kỳ là một đất nước có tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, và đặt nền tảng trông cậy vào Lời Đức Chúa Trời. Không biết theo qúy vị- thì những điểm quan trọng, cần lưu ý trong bài diễn văn- có phải tất cả đều là nhu cầu thiết thực của mọi người dân Hoa-Kỳ không? Nhưng hiến pháp Hoa-Kỳ là như thế.

        Khi nói đến tự do thật, thì trên thế gian này chưa có một quốc gia nào có sự tự do đúng theo nghĩa của nó. Vì loài người và loài vật hoàn toàn khác hẳn nhau. Con người thì được Đức Chúa Trời dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Cho nên con người chẳng phải chỉ có một thân thể tạm bợ duy nhất để sống, mà bên trong thân thể tạm bợ của mỗi người còn có linh hồn quí giá bất diệt ở bên trong. Nó cũng đang cần được sự tự do còn hơn thân thể tạm bợ của con người nữa. Cho nên khi đề cập đến sự tự do thật, thì nó chẳng phải chỉ có tự do về phương diện thân thể tạm thời, mà phải có cả tự do về phương diện tâm linh đời-đời thì mới trọn vẹn. Một người khi tin nhận sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu về cho mình thì được sự tự do trọn vẹn về phương diện tâm linh. Khi một người đã được sự tự do về tâm linh rồi, có thể ở bất kỳ quốc gia nào với tình trạng của quốc gia đó có như thế nào, hay là quốc gia đó đang thuộc về bất kỳ chế độ nào đó. Vì thể xác chỉ là tạm bợ, nó có xảy ra như thế nào thì rồi hoàn cảnh và cuộc đời cũng sẽ có ngày qua đi. Nhưng linh hồn thì còn lại đời-đời nơi thiên đàng phước hạnh mà một người giàu có nhất thế giới không tin Chúa Giê-xu cũng không có thể dung tiền để đến nơi phước hạnh này được.

      Xét ra, chỉ có sự đầu phục Đức Chúa Trời đối với những ai đã tuyên xưng đức tin, tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì mới thật sự được hưởng tự do trọn vẹn. Vì có ở trong Đức Chúa Trời thì tâm linh mới được giải thoát khỏi mọi xiềng xích của ma qủi. Chính vì tâm linh được giải thoát, thì cuộc đời con người mới an bình phước hạnh tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời nơi thế giới đời sau.  Bởi vì cuộc sống không còn bị lệ thuộc thế giới quyền lực tối tăm do Sa-tan làm chủ, nên không còn thờ hình tượng, không còn ham mê tà thần,khước từ mê tín dị đoan, bói khoa tà thuật, đồng bóng và bùa chú. Vì khi một người được hưởng sự tự do thật, thì không phải chỉ ở tạm thời trong một quốc gia trên đất theo chế độ tự do-chủ nghĩa, mà tâm linh vẫn bị Sa-tan xiềng xích để chờ đợi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng cho một người muốn được hưởng một cuộc sống trong sự tự do thật, thì Thánh Kinh đã dạy: “ Không được làm tôi hai chủ.“

      Trong điều răn của Đức Chúa Trời ban cho loài người, Ngài cũng đã phán một cách rất rõ: “ Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác.” Chỉ bấy nhiêu đó thôi; chúng ta cũng biết được một cách rõ ràng là: Trong tương lai, nếu Hoa-Kỳ cứ  cho phát triển tự do về “ Thần –Thánh” thì liệu Hoa kỳ có thật sự là một quốc gia tự do đúng theo hiến pháp Hoa-kỳ là“đặt nền tảng trên Lời Đức Chúa Trời không”? Chứ chưa nói đến luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì nếu một quốc gia đặt nền tảng trên Lời Đức Chúa Trời thì những người lãnh đạo quốc gia phải biết Ngài dạy họ phải làm theo như thế nào chứ?  Chúng ta thử đặt một câu hỏi: Trong Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời có chỗ nào Đức Chúa Trời cho phép phát triển thần thánh khắp nơi trong quốc gia không? Có quốc gia nào thờ hình tượng đầy dẫy bị Thánh Kinh đã lên án mà được Đức Chúa Trời ban phước không? Hay là quốc gia đó đã bị Ngài trừng phạt? Như vậy thì trên thực tế, Hoa-kỳ đặt nền tảng trên Lời của Đức Chúa Trời là bao nhiêu phần trăm? Vì nếu một quốc gia mà hiến pháp đã ghi rõ là “đặt trên nền tảng Lời Đức Chúa Trời” thì quốc gia phải là thờ  độc thần là Đức Chúa Trời Chân Thần, chứ làm gì có thờ đa thần như hiện nay? Phải chăng mỗi lần làm lễ tuyên thệ cho một tổng thống Hoa-kỳ đắc cử, thì việc đặt tay trên quyển Thánh Kinh với dăm ba lời tuyên thệ chỉ là hình thức để hợp pháp mà lừa dối Đức Chúa Trời? Những người tổng thống của cường quốc này có thuộc câu Thánh Kinh” Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác không”? Và “Đức Chúa Trời không chiụ khinh dể” không?

         Tôi tin rằng, những người lãnh đạo Hoa Kỳ đang mắc phải một sự lầm lẫn vô cùng quan trọng ở chỗ này, cho nên sự rắc rối về mọi phương diện của quốc gia mỗi ngày một gia tăng, nếu không muốn nói là quốc gia đang hướng về còn đường cùng, không lối thoát! Nhìn vào thực tế của đất nước Hoa-kỳ hiện nay, chúng ta có thể thấy: Những người lãnh đạo Hoa Kỳ một lúc đang làm hai việc gây phương hại đến phương diện linh hồn con người.

1 /  Đang từ-từ loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi những nền tảng phước hạnh mà các  tổng thống tiền nhiệm của quốc gia này từng thực hiện.

2/  Đang nỗ lực giúp các thần khác nổi lên, mà luật pháp của Đức Chúa Trời thì lại cấm một cách triệt để.

     Cho nên hiện nay Hoa- Kỳ đang đứng trước sự xuống dốc một cách qúa nhanh chóng về mọi phương diện mà không ai có thể ngờ được. Bởi cớ đó, chúng ta nên đặt ra một câu hỏi: Những người lãnh đạo Hoa-kỳ có biết cách nào để phục hồi lại sự thịnh vương của quốc gia không? Bạn có thể chọn một trong hai câu trả lời sau đây:

1/ Tiếp tục  chờ đợi nhân tài của nước Mỹ ra đời để hướng quốc gia đến chỗ bị diệt vong.

2/ Mọi người dân quyết tâm xa rời hình tượng, tà thần, để trở về với Đức Chúa Trời hầu được Ngài ban phước dồi dào.

       Hơn 250 năm đã trôi qua. Hoa Kỳ có nhiều điều phải khẩn cấp để xét lại.  Chúng ta nên nhớ rằng: Hoa-kỳ là một quốc gia đang có nhiều kẻ thù nhất. Osama Binladen đã chết thật rồi đó. Nhưng mạng lưới khủng bố chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Không những nó đang đe dọa Hoa-kỳ, nhưng còn là một sự sợ hãi và bất an cho toàn cả thế giới nữa. Có người đã đặt ra một câu hỏi: Khi nào thì Hoa-Kỳ hết khủng bố? Theo cá nhân tôi, thì chỉ có một câu trả lời duy nhất đó là: Khi nào mà tình trạng tâm linh của người dân thuộc quốc gia này biết đặt niềm tin thật sự vào nơi Đức Chúa Trời và trung tín thờ phượng Ngài, khước từ tà thần và mê tín dị đoan thì Đức Chúa Trời sẽ cho bình an tứ phía, lúc bấy giờ khủng bố tại Hoa-kỳ sẽ bị loại trừ.

       Có một nghịch lý mà chúng ta phải nhớ để tăng thêm phần lo sợ cho quốc gia đó là: Hiến pháp Hoa-kỳ thì ghi là: “Quốc gia này đặt nền tảng trên Lời Đức Chúa Trời.” Nhưng tại sao những vị tổng thống tiền nhiệm trước đây khi cầm quyền lãnh đạo, thì quốc gia phát triển thịnh vượng. Còn bây giờ thì tình trạng quốc gia về mọi phương diện lại đi xuống? Những người tổng thống của Hoa-kỳ hiện nay tại sao lại hình như có vẻ thiếu thông minh và khôn ngoan hơn những vị tổng thống của thờ kỳ thịnh vượng trước kia là thế nào? Phải chăng quốc gia này đã đến lúc hết người tài năng, hay là hết người lãnh đạo biết đặt niềm tin vào nơi Lời Đức Chúa Trời? Có lẽ nào đây là một quốc gia nhân đạo- vừa mở cửa để sẵn sàng đón nhận di dân từ các quốc gia bị áp bức trên thế giới và cả “di thần” nữa sao? Thật là mất phước. Bạn cứ nghĩ xem: Giặc thù tứ phía mà lại phải cắt giảm ngân sách quốc phòng là sao? Quốc gia vẫn đặt nền tảng trên Lời Đức Chúa Trời  theo như hiến pháp đã ghi rõ mà siêu cường cứ mỗi năm lại vay nợ các quốc gia “ siêu tó”  là thế nào? Trong Thánh Kinh sách Phục Truyền 15: 6 Lời Chúa hứa cho một quốc gia kính sợ Đức Chúa Trời như sau: “ Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi, y như Ngài đã phán, ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn chính ngươi không vay ai, ngươi sẽ quản hạt nhiều nước, song các nước ấy chẳng quản hạt ngươi.”

        Qua những vụ giết người khắp thế giới mỗi ngày mỗi gia tăng. Nhất là vụ khủng bố tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 được kỷ niệm hàng năm.  Chúng ta thấy Sa-tan là kẻ chủ mưu gây rối loạn đã thưc sự đưa thế giới này vào trong một trận chiến đẫm máu mỗi ngày một lan rộng mà không sao tránh khỏi được. Khi đọc trong sách Gióp, có  một câu Thánh Kinh mà nếu ai cũng hiểu được thì chúng ta tin rằng, tinh thần cảnh giác của chúng ta với Sa-tan là điều không thể bỏ qua. Trong Thánh Kinh sách Gióp 1: 6 có ghi rằng: “Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng. Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người, và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt.  Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay ngươi; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va.”

        Sa-tan biết từng hành động cử chỉ và thói quen, cùng những điểm yếu của chúng ta. Nó biết cái nhược điểm của chúng ta. Nó luôn canh chừng, để khi nào chúng ta vừa sơ hở,  là nó chiếm hữu. Nhưng có một điều nguy hiểm: Là chúng ta không chiụ đọc Kinh Thánh để biết về sự gian ác hiểm độc của nó như thế nào-nên coi thường nó, và giúp cho nó có cơ hội, phương tiện để tiêu diệt chính mình.

        Chúng ta vẫn biết rằng: Hoa Kỳ là một quốc gia tự do. Nhưng có nhiều sự tự do trong quốc gia này phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Từ những sai lầm nghiêm trọng đó, nó đang gậm nhấm sự phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Kinh nghiệm trên thực tế chúng ta thấy: Chưa có một quốc gia nào coi thường sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà được thịnh vượng lâu dài. Cũng chẳng có quốc gia nào để Đức Chúa Trời ngang hàng với những tà thần mà được phước hạnh.

       Trong Thánh Kinh chưa có một quốc gia nào như Hoa Kỳ ngày nay mà trong tương lai không bị hủy diệt. Đây là điều Đức Chúa Trời không muốn. Sự sai trật này bắt nguồn từ sự gian ác của con người, cho nên con người phải xem lại. Trong Thánh Kinh sách Gia-cơ 4:5 Lời Chúa dạy: “ Hỡi bọn ngoại tình kia, các ngươi há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên hễ ai muốn làm bạn với thế gian thì tự làm thù nghịch cùng Đức Chúa Trời.  Hay là các ngươi tưởng Kinh Thánh nói luống nhưng sao? Linh mà Ngài đã khiến ở trong chúng ta, tríu mến đến nỗi ghen tương.  Nhưng Ngài lại ban ân điển lớn hơn nữa. Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng: “Đức Chúa Trời chống trả kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.  Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy chống cự ma quỉ, thì nó sẽ trốn khỏi anh em.”

       Đất nước Hoa-kỳ từ thời Tổng thống W Bush đã tuyên bố một cuộc chiến tranh chống khủng bố toàn cầu, nhưng đến khi nào thì tổng thống nào đó trong tương lai sẽ tuyên bố một cuộc chiến tranh chống Sa-tan? Chúng ta không thể hy vọng vào vấn đề này ở cấp quốc gia. Nhưng bây giờ, trong phạm vi gia đình, mỗi người chúng ta đều tuyên bố chống khủng bố. Nhưng đồng thời cũng phải tuyên bố chống Sa-tan nữa mới phải.

       Qua khúc Kinh Thánh ở trên, khi qúy vị đã nghe Sa-tan tiết lộ về Gióp, tôi thiết tưởng rằng nếu qúy vị đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì hãnh diện và sung sướng biết bao? Sa-tan thố lộ về sự hiểu biết của nó qua sự bảo vệ của Đức Chúa Trời cho ông Gióp là người thuộc về Chúa như thế nào: “Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người, và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. “ Nếu bây giờ chúng ta đặt ra một câu hỏi: Có kẻ thù nào trên thế giới làm hại  được quốc gia này, khi mà  Đức Chúa Trời đã yêu mến quốc gia này không? Hay là có ma qủi nào có thể ám hại chúng ta khi chúng ta đã thuộc về Đức Chúa Trời không? Câu trả lời là không thể có điều đó. Vì quyền năng và sự thương xót của Đức Chúa Trời đã bao phủ chúng ta, vì chúng ta thuộc về Ngài.

          Nếu không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu để hưởng được sự bình an phước hạnh trong tâm linh, thì đừng ai trong chúng ta cho mình là người khôn, cũng đừng bao giờ cho mình là biết, cũng đừng bao giờ cho mình là người có trình độ kiến thức cao đến độ thế này thế nọ. Nếu không có Lời Đức Chúa Trời và không quay trở về với Ngài, thì những ngày còn lại trên đất chúng ta chẳng khác nào người mù đi trong ban đêm để chờ ngày lọt vào tai hoạ. Chúng ta biết rằng: Sa-tan là kẻ rất gian ác và vô cùng qủy quyệt. Chúng ta chỉ biết rõ về nó qua Lời Đức Chúa Trời. Cho nên muốn chống nó thì chỉ có một điều duy nhất mà Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta trong Thánh Kinh sách Gia-cơ 4: 7 như sau: “  Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy chống cự ma quỉ, thì nó sẽ trốn khỏi anh em.   Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em.” Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.