Chuẩn Bị Cho Ngày Tận Thế

3,164 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đ ạo

Đ ề Tài

Chuẩn Bị Cho Ngày Tận Thế

            Sau khi Giáo Hoàng Benedict XVI người lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Công Giáo từ chức. Đã gây một sự xôn xao bên trong cũng như bên ngoài Giáo Hội Công Giáo. Các cơ quan truyền thông đã tức thời đưa tin này đi khắp nơi, các nhà lãnh đạo các tôn giáo thì cho đây là dấu hiệu của ngày tận thế sắp đến, cho nên thi nhau giải thích về lời Chúa trong Kinh Thánh.

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.