Chúng Tôi Rất Cần Bạn

1,262 views

Vietnamese Global Ministries

4182  S Cobb  Dr. Smyrna, GA 30080. Chúa Nhật Thờ Phượng 2 Pm

Thông Báo

Chúng Tôi Rất Cần Bạn

Nếu bạn là người tin Chúa Jesus, có tấm lòng yêu mến tội nhân? Hãy tham gia vào ban “Truyền Giảng Tin-Lành Quyền Năng ”với chúng tôi. Chúng tôi rất cần sự hợp tác của bạn.

Nếu bạn đã cho mình là người yêu mến Chúa, nhưng chưa từng có cơ hội thực hành công việc Chúa để thỏa mãn tâm linh? Hãy tham gia công việc Chúa một cách thực tế với chúng tôi.

Chúng tôi có đầy đủ phương tiện để tổ chức buổi Truyền Giảng Tin-Lành. Điều mà chúng tôi đang thiếu đó là: Sự cộng tác của chính bạn. Xin bạn hãy đứng chung với chúng tôi. Chúng tôi không phân biệt:Tôn giáo-Giáo hội-Giáo phái-hay Hội Thánh địa phương. Mục đích của chúng tôi: Là làm sao để có nhiều người được vào “Thiên Đàng”. Vì ngày “Chúa Jesus Trở Lại” đã gần rồi.

Vietnamese Global Ministries rất cần các bạn trẻ: Bạn có ân tứ hay tài năng gì để xây dựng công việc Chúa? Bạn có thích quay phim không? Chúng tôi có 3 máy, nhưng đang thiếu sự cộng tác của bạn. Bạn có thích thiết kế ánh sáng không? Chúng tôi có đèn màu, khung treo. Bạn có thích điều khiển âm thanh không? Chúng tôi có hệ thống âm thanh, máy phát điện. Chúng tôi luôn cầu xin Chúa cảm động lòng bạn. Hầu bạn sẵn lòng cộng tác với chúng tôi. Chúa sẽ ban phước cho bạn.

Vietnamese Global Ministries có chiếc xe Bus 12 chỗ ngồi, dùng trong công tác truyền giảng, đưa đón thân hữu. Chúng tôi rất cần bạn điều khiển chiếc xe này. Bạn có thể giúp chúng tôi không? Cầu xin Chúa dùng bạn và ban phước cho bạn và Gia-quyến.

Vietnamese Global Ministries có 4 Projector  từ 5000-6000 lumens dùng trong công tác chiếu phim truyền giảng cho thân hữu, màn hình 144” Bạn có thể góp phần với chúng tôi trong công việc này, hầu “Nước Chúa” được mở mang không? Cầu xin Chúa ban sức mới cho bạn và gia đình.

Vietnamese Global Ministries có Website. Bạn có thể giúp đưa Bài giảng- Bài viết- hoặc Video Truyền giáo cho mọi người xem không? Cầu Chúa ban phước cho bạn.

Nếu bạn đọc được những nhu cầu này của Hội Truyền Giáo, xin bạn giúp chúng tôi thông báo tiếp cho mọi người mà bạn quen biết; hầu họ có cơ hội phục vụ Chúa và tha nhân. Bạn cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi với. Vì mục đích duy nhất của những người tin Chúa Jesus là: Mong ước cho mọi người đều được lên “Thiên Đàng”. Vì ngày “Tận Thế “ đã gần rồi. Chúa Rất Yêu Bạn.

Mọi Chi Tiết Xin Liên-Lạc : Mục sư  Hứa Lâm Phước 678: 777-6041

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.