Chuyển Từ Sai Qua Đúng

1,516 views

Công Bố Phúc Âm

Đề – Tài

Chuyển Từ Sai Qua Đúng

 Kính Thưa Quý vị

        Sau ngày 11 tháng 9, mục tiêu của Hoa-Kỳ và đồng minh là Afganistan, trước khi mở chiến dịch tiêu diệt quân thù bằng bom đạn chưa bùng nổ. Thì chính phủ Hoa-Kỳ đã có quyết định mở ra một kế hoạch viện trợ tới tấp bằng thực phẩm cho quốc gia này, để cứu đói cho dân chúng. Ai cho những loại cây thực vật này kết quả, để loài người có mà giúp đỡ lẫn nhau nhỉ. Nếu bảo rằng con người, thì nguồn gốc của nó do ai tạo nên bạn biết không? Nếu bảo rằng tự nhiên mà có, thì trên thế gian này có cái gì có mà được gọi là tự nhiên đâu. Mọi thực phẩm để nuôi sống con người đều có nguồn gốc cả. Ai nói tự nhiên, thì đó là sự thể hiện thiếu hiểu biết nghiêm trọng về sự ban cho của Đức Chúa Trời?

        Trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký đoạn 1:11 chép rằng: “ Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy.   12Đất sanh cây cỏ: Cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. “ Thế giới ngày nay đang đi đến một tiến bộ khoa học đáng kể. Nhưng từ sự văn minh, đã đẻ ra một số bộ óc kiêu ngạo. Có người còn chối cả sự tạo dựng con người từ nơi Thiên Chúa cơ mà! Người ta bảo; con người tự nhiên mà có. Sao đến bây giờ khoa học chưa tìm ra được sự hiện hữu của con người tự nhiên. Mà hàng ngày có bao nhiêu người chào đời không phải có bằng cách tự nhiên, mà mọi người được sanh ra trên thế giới này đều qua người nữ hết. Đúng như lời Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký đoạn 1:26 “ Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.

       Nếu chúng ta nhìn tới phía trước chúng ta không thấy được nguồn gốc của con người, thì mình nhìn lui lại phía sau thì sẽ thấy được  điều mà mình muốn thấy. Trong Thánh Kinh sách Phục-truyền đoạn 32:7 Lời Chúa phán: “Hãy nhớ lại những ngày xưa; Suy xét những năm của các đời trước; Hãy hạch hỏi cha ngươi, người sẽ dạy cho, cùng các trưởng lão, họ sẽ nói cho.”

        Thật khó, khi nói cho các qúi vị thân hữu của chúng tôi, hiểu biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với loài người như thế nào cho đúng. Vì theo Thánh Kinh cho biết: kể từ khi tổ phụ loài người phạm tội đến nay, thì trong cuộc đời này không chỉ đơn giản là có Đức Chúa Trời và con người. Nhưng còn một sự hiện hữu của một kẻ thù vô cùng nguy hiểm là Sa-tan, mà Thánh Kinh gọi là Vua Chúa của thế gian mờ tối này. Nếu chúng ta không nghe được tiếng phán của Chúa, không đối diện được với lời dạy của Ngài, thì chúng ta không thể nhận biết được một điều qúa nguy hiểm đã và đang xảy đến với linh hồn chúng ta .

       Các nhà lãnh Đạo có tầm cỡ của các quốc gia trên thế giới, đang đổ xô vào cuộc chiến Trung-Đông để mong giải quyết được sự xáo trộn rất nguy hiểm ở tại đây. Thị trường chứng khoán cũng như nền kinh tế toàn cầu đang bị chao đảo bởi những sự xáo trộn từ khối này đến khối khác, từ nước nọ đến nước kia, mà người ta bảo rằng, đã có nguy cơ tàn phá toàn thế giới! Nhưng nghĩ cho cùng thì dù chiến tranh có lan rộng khắp thế giới bây giờ, nó cũng không phải là một dấu hiệu khủng khiếp nhất địa cầu hiện nay đâu. Vì theo Thánh Kinh Lời Đức Chúa Trời cho biết trong sách I Phie-rơ 3 : 7 đó là : “ Trái đất thời bấy giờ , cũng bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa. Lửa sẽ thiêu đốt đó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác.” Thế thì trái đất này đã được gọi là một thế giới hư hoại, thì những lộn xộn xảy ra trong một thế-giới hư hoại đó đã để dành cho sự thiêu hủy, thì đâu có gì gọi là đáng ngạc nhiên đâu. Vì tất cả những gì xảy ra trên trái đất này, Thánh Kinh đã cho chúng ta biết một cách rõ ràng từng bước một. Vậy thì các nhà ngoại giao gặp nhau để bàn bạc, hay thương thuyết để hàn gắn, thì đó chỉ là một; trong những cách chắp vá của con người, mà dấu hiệu của sự hy vọng chỉ tạm thời rất là mong manh. Vì những gì con người không vâng phục Lời dạy của Đức Chúa Trời, mà cố tình làm ngược lại, thì dù có nỗ lực đến đâu, nó cũng không thể thay đổi được, Bởi sự quyết định theo ý riêng của con người, không thể là thay đổi ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

       Có một điều qúa nguy hiểm, đó là những cuộc chiến tranh thực tế bằng bom đạn đang diễn ra, đã cuốn hút sự chú ý của vô số người, đến nỗi người ta không thể thấy được một cuộc chiến tranh tâm linh, vô hình, đã và đang  bùng nổ một cách rất là kinh khiếp, mà sa-tan là kẻ chủ mưu đang hoành hành trong đời sống tâm linh của những người khước từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là một cuộc chiến tranh, mà giá trị của những con người bị “tử trận về linh hồn,”đem theo sự tổn thất vĩ đại chưa từng có trên hành tinh này. Nếu cộng tất cả những tài sản hiện đang có của loài người từ sáng thế đến tận thế, cũng không thể ví sánh được giá trị, khi so với những linh hồn hư mất. Vì lời Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh Kinh sách Mat 16:26 “ Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?”

      Nếu bạn chưa tin Chúa Giê-xu, mà bạn lại qúa vội vàng để thốt lên rằng: Bạn là người không bao giờ có sự  can hệ gì với  lời phán của Đức Chúa Trời! Nếu như thế thì chính bạn đang có một sự lầm lẫn rất lớn, và bạn sẽ là người thật sự phải gánh chịu sự đau khổ do chính bạn đã tạo ra trong tương lai. Nếu bạn đọc Kinh-Thánh, thì bạn sẽ nhận diện được rằng: Thánh kinh không phải là một cuốn sách giống như bất kỳ cuốn sách nào trên thế-giới hư mất này. Vì đó là Lời của Đức Chúa Trời, đã và đang ứng nghiệm từng chi tiết. Mà khi bạn đọc, bạn sẽ thấy những gì đang xảy ra trên thế giới, Kinh Thánh đã nói trước về nó. Bạn hãy hướng lòng về Đấng tạo dựng nên mình, để có sự suy nghĩ cho đúng.  Trong Thánh kinh sách Ê-sai 45:9 Lời Chúa phán: “Khốn thay cho kẻ cãi lại với Đấng tạo nên mình! Một bình trong các bình bằng đất! Đất sét há dễ nói cùng thợ gốm là người nhồi mình rằng: Ngươi làm chi? hoặc việc ngươi làm ra há nói rằng: Nó không có tay? Khốn thay cho kẻ nói cùng cha mình rằng: Cha sinh ra gì? và cùng đàn bà rằng: Ngươi đẻ gì? Đức Giê-hô-va, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, tức là Đấng đã làm ra Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Các ngươi hãy hỏi ta về những sự sẽ đến; hãy bảo ta về sự các con trai ta, và về việc làm bởi tay ta. Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất; chính ta, tức là tay ta, đã giương ra các từng trời, và đã truyền bảo các cơ binh nó.”

       Sẽ có những tiếng than khóc chấn động cả địa ngục, làm rung chuyển cả bầu trời, vì  Sa-tan giận dữ, ngọn lửa hừng của Hỏa ngục đang bùng lên, và cứ tiếp tục cháy, và cháy một cách dữ dội. Người tin Chúa Giê-xu rất đau buồn, khi thấy vô số linh hồn hư mất sẽ đi vào trong đó. Khi mà cánh cửa “Rao Truyền Phúc Âm” đã kết thúc. Thế là  vòng khăn tang vô hình, đang đội cho những linh hồn chối từ sự cứu chuộc vĩ-đại của Chúa Cứu-Thế Giê-xu trên thập tự giá sẽ trên đường tiến về  sự  cáo chung .

       Bạn nghĩ gì? Khi mà có hàng tỷ người trên thế giới vẫn phạm thượng bảo rằng: “ Chẳng  có Ông Trời nào cả. Những điều tôi hiện có là do chính tay tôi làm ra.” Lời phát biểu phạm thượng này, xem ra cũng chí lý chứ! Nhưng suy nghĩ một tí thì nó chẳng ra gì? Câu này hay chứ, Nó hay ở chỗ là biết nói chứ không hiểu được mình đang nói đúng hay sai. Để góp ý vào câu phát biểu trên, tôi xin chia ra làm hai phần .

        Thứ Nhất: Nếu nói rằng: chẳng Ông Trời nào cho mình cả, thì đối với người nói đó cũng rất đúng chứ! Nhưng cái đúng này không dùng được, vì nó đúng khi đem so sánh với những cái ở trong dạng sai. Vì có theo Ông Trời đâu mà biết Ông Trời là ai? Nếu giả sử có ai đó nói rằng: Không cần biết ông Trời là ai? Vậy thì làm sao biết được việc làm của ông Trời là thế nào? Bởi thế cho nên, hàng ngày Ông Trời vẫn cho mình, mình vẫn nhận, nhưng mình không biết cái cách ông Trời cho. Chính vì không biết Ông Trời, cho nên mới lầm tưởng các ông thần khác do loài người tạo ra ban tặng. Cho nên mất phước ở chỗ: Không tỏ lòng biết ơn, mà còn chống Ông Trời mỗi ngày! Trong tự điển Việt-Nam dịch từ Thượng-Đế là Ông Trời, là Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo vũ trụ và muôn loài vạn vật. Cho nên muốn hiểu về Ông Trời, thì phải theo Ông Trời. Nhưng nếu muốn hiểu Ông Trời, mà lại teo thần khác, thì làm sao hiểu Ông Trời được. Những người đã tin theo Đức Chúa Trời thì biết sự ban cho của Ngài một cách rất rõ ràng, cho nên không ai có thể lừa dối mình được . Bạn cũng thế, nếu cố tình phủ nhận sự ban cho của Ngài, thì bạn đang mắc phải hai tội quan trọng : “Tội vô tínvà “Tội vô ơn.”

    Thứ Hai: Những điều tôi đang hiện có là do chính tay tôi làm ra. Điều này rất đúng. Vì những cái mình hiện đang có quyền sở hữu, mà không do tay mình làm ra tiền bạc để sắm nó, thì do tay  ai làm ra thế cho mình bây giờ? Bạn biết nói, nhưng bạn lại không hiểu gía trị của câu mình đã nói . Bạn nhớ cho rằng: Kể từ khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, và sau khi loài người phạm tội. Thì Đức Chúa Trời không hề truyền mệnh lệnh  “Các con cứ ngồi không mà ăn đừng làm gì hết!“ Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký 3:18 như sau: “ Vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chiụ khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau qủa của đồng ruộng, ngươi sẽ làm đổ mồ hội trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi ngươi sẽ trở về bui.”

       Trong Thánh Kinh sách Xuất-ê-díp-tô-ký 23:12 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Luôn trong sáu ngày ngươi hãy làm công việc mình, nhưng qua ngày thứ bảy hãy nghỉ, hầu cho bò và lừa ngươi được nghỉ; cùng con trai của đầy tớ gái và người ngoại bang được dưỡng sức lại.” Nếu con người không cần biết Đức Chúa Trời mà chỉ biết mình, thì mình ở đâu ra? Nếu cứ bảo do tay mình làm ra, chứ không phải do Trời cho, thì  lấy ở đâu có mà làm, mà ăn. Đề nghị bạn hãy tìm một nhà khoa học chốiĐức Chúa Trời, hãy treo họ khỏi mặt đất và bảo họ hãy tạo ra những gì cần thiết để hoàn thành một sáng chế của mình  xem có được không?Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 104:14 Lời Chúa cho biết: “ Ngài làm cho cỏ đâm lên cho súc vật, cây cối để dùng cho loài người, và khiến vật thực sanh ra từ nơi đất.“

        Chính những sự không hiểu biết của chúng ta, khiến mỗi ngày chúng ta xa cách Đức Chúa Trời hơn. Và nếu càng xa cách Đức Chúa Trời chúng ta lại càng cảm thấy cô đơn, sợ hãi. Khi cô đơn, chúng ta lại tìm đến thần khác. Bởi vì tấm lòng là nơi ngự của Đức Chúa Trời, cho nên khi khước từ Đức Chúa Trời con người cảm thấy trống vắng cho nên phải bù đắp bằng cách thờ các thần thay cho thờ Đức Chúa Trời. Và cứ như thế suốt cả cuộc đời, con người không thể nhận biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối đãi với mình như thế nào? Thiết nghĩ, nếu đã không nói thì thôi, còn nếu đã nói, thì cũng nói cho có ích lợi để cho nhau cùng tìm  hiểu .

       Có một điều chúng ta nên biết rằng: Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với con người không thể giống như tình yêu thương của con người đối với nhau. Tình yêu thương giữa con người có giới hạn. Nhưng tình yêu thương  của Đức Chúa Trời với con người là vô hạn và vô lượng. Cứ nhìn vào con người. Nếu bảo rằng con người có lương  tâm có đạo đức tốt, thì chẳng lẽ Đấng dựng nên con người lại là Đấng không có lòng nhơn từ  sao? Xét ra, cũng tại con người tự tập cho mình cái bệnh hay quên, mà cái hay quên nhất của con người ấy là quên tình yêu thương và sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cho nên trong Thánh Kinh sách E-xê-chi-ên 23:35 Lời Chúa phán: “  Vậy nên, Chúa-Giê-hô va phán như vầy: Vì mầy đã quên ta, bỏ ta ra sau lưng mầy, vậy mầy cũng hãy chịu hình phạt về sự tà dục hành dâm của mầy.” Trong Thánh Kinh sách Ô-sê 13:6 Lời Chúa phán: “ Chúng nó đã được no nê theo đồng cỏ; và được no nê rồi, thì chúng nó sanh lòng kiêu ngạo; vậy nên chúng nó đã quên ta. “

      Bệnh quên Đức Chúa Trời thật là một bệnh nguy hiểm. Ai quên Đức Chúa Trời đều có thể dẫn đến sự chết cả. Vì khi quên Chúa thì khoảng trống tâm linh người đó sẽ được lấp đầy bởi một số thần tượng thế gian. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Giê-rê-mi 18:15 “Thế mà dân ta đã quên ta; đốt hương cho thần tượng giả dối. Vì vậy, nó đã vấp ngã trong đường mình, trong nẻo cũ, đặng đi trong đường chưa dọn đắp.” Nhưng có một điều thật lạ lùng, ấy là khi gặp gian nan khốn khó trong cuộc đời, thì lại nhớ đến Đức Chúa Trời. Khi được rồi thì tiếp tục lại quên. Dân Ysơ ra ên là một dân tộc tiêu biểu. Cho nên trong Thánh Kinh sách Phục-truyền 9:7 lời Chúa phán : “ Hãy nhớ lại, chớ quên rằng, trong đồng vắng ngươi đã chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Từ ngày ra khỏi xứ Ê-díp-tô cho đến chốn nầy, ngươi thường phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va.”

        Phải chăng  con người muốn lợi dụng Đức Chúa Trời? Tưởng rằng mình sẽ có đủ sự khôn ngoan đời này để gạt  được Đức Chúa Trời? Nhưng con người đâu có biết rằng: Tất những sự sai lầm của con người qua lời nói, việc làm với Đức Chúa Trời, Ngài không hình phạt. Vì tình yêu thương của Ngài đối với con người qúa cao siêu mầu nhiệm, đến nỗi con người bất toàn hữu hạn không thể hiểu được tình yêu thương ấy. Chúng ta đâu biết rằng, dù chúng ta có cố tình quên Ngài, nhưng Không bao giờ Ngài quên chúng ta không? và sự chăm sóc của Ngài chu đáo hơn tất cả những người mẹ của mình nữa. Nhưng nào có bao nhiêu người biết điều đó? Trong Thánh kinh sách Ê-sai 49:15 Lời Chúa phán : “ Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.“  Có ai trong các tôn giáo tìm được một lời nào của giáo chủ mình, nói lên tình yêu thương chăm sóc giống như Đức Chúa Trời không? Hay là tất cả mọi giáo chủ từ trước đến bây giờ, cũng vẫn phải nương cậy vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời? Sẽ không bao giờ có. Vì Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thần duy nhất, có một và thật, Ngài đang hiện hữu. Và phải khẳng định rằng : Ngoài Đức Chúa Trời là con người bất toàn, hữu hạn, còn các thần trong mọi tôn giáo đang thờ là do người ta tạo ra.  

     Khi nói đến Đức Chúa Trời là Đấng ban cho, thì Ngài không những ban cho con người tất cả những gì thuộc về vật thực trong thế giới này để hưởng thụ, nhưng Ngài cũng ban cho con người một sự sống đời-đời trong một thế giới đời-đời nơi thiên đàng đời sau nữa, mà ít ai trong chúng ta ý thức được tình yêu thương vô hạn lượng của Ngài và món quà vô giá đó để đón nhận.

       Đức Chúa Giêxu Christ đã tự nguyện hy sinh, để bị treo mình lên cây thập tự, chiụ chết cho hết tảy mọi người. Món qùa cứu chuộc đã hoàn tất. Nếu bạn biết hướng về tương lai vĩnh cửu nơi đời sau, bạn hãy cảm tạ Đức Chúa Trời và mở tấm lòng ra để đón nhận món qùa đó về cho mình. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được đem đến cho bạn, không phải làm ngăn trở đời sống tôn giáo của bạn. Nhưng niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, công bố sự giải thoát cho bạn bởi quyền năng Ngài, hầu đưa bạn ra khỏi những sự ràng buộc của một dây xích từ quyền lực tăm tối, mà chính bạn không thể nhận diện được nó.

       Ở Việt nam trước đây, cũng như hiện nay, đã có vô số người bỏ nhà cửa, bỏ người thân để sang Hoa-Kỳ tìm tự do. Nhưng nhận sự cứu rỗi để được lên thiên đàng thì bạn đâu phải mất gì đâu, mà bạn lại được sự sống đời-đời. Nếu bạn đang là người không theo Chúa mà đang theo các tôn giáo khác, thì bạn chính là người đang bị lệ thuộc vào hình thức tôn giáo mỗi ngày, bạn đang là người không được tự do. Sự tự do thật chỉ đến với bạn, khi bạn hạ mình, cúi đầu cầu nguyện tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêxulà cứu Chúa của đời sống bạn. Sự tự-do thật trong tâm linh, là khước từ mọi hình thức ràng buộc của bất kỳ tôn giáo nào. Vì nếu bạn không theo Chúa thì mỗi lần  bạn làm một nghi thức nào đó trong tôn giáo hàng ngày, bạn tưởng chừng như bạn đã hoàn thành được một phần nào cho con đường bạn đang hướng tới. Nhưng rõ ràng là bạn không thể hướng tới thiên đàng bằng con đường tôn giáo qua việc làm công đức của xác thịt. Nhưng phải bằng đức tin, đặt nơi Chúa Cứu Thế Giêxu là xong, đó là một việc làm đơn giản, nhưng không phải là bề ngoài, mà là niềm tin ở trong lòng. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3:36 Chúa Giêxu phán:“ Ai tin ta thì được sự sống đời đời, ai chẳng chịu tin ta thì không được sự sống đâu,nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở tere6n người ấy.”        

          Nếu bạn thật sự là người khôn ngoan, quyết định đặt niềm tin mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì những ngày còn sống trên đất, bạn không phải nỗ lực trong tôn giáo để tìm được sự phước hạnh từ nơi một người đã chết. Mà thật sự  hưởng được bình an phước hạnh từ nơi Đấng sống là Đức Chúa Trời. Bạn hãy nghe Đức Chúa Trời phán với dân Ysơraên bội nghịch ngày xưa, nhưng cũng cho những người lầm đường trong ngày nay nữa.  Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh sách Phục truyền 4:28 như sau: “ Ở đó các ngươi sẽ cúng thờ những thần bằng cây và bằng đá, là công việc của tay loài người làm nên, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng ăn, cũng chẳng ngửi. “ Hãy chuyển lòng tin từ hình tượng bằng đất ,bằng đá, không hề hay biết, để đặt đức tin vào Đấng dựng nên mình, là tuyệt đỉnh của sự không ngoan và đã chuyển sai thành đúng theo sự hứơng dẫn của Đức Chúa Trời. Amen .

Servant   Elijah nghiem

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.