Có Cầu Nguyện Cho Người Chết Không

3,284 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Có Cầu Nguyện Cho Người Chết Không

      Có cầu nguyện cho người chết không? Đó là đề tài của bài giảng này, xuất phát từ câu hỏi của một qúy thính giả gởi về xin được trả lời, hầu tìm hiểu thêm để xem Thánh Kinh nói về vấn đề này như thế nào? Nội dung của câu hỏi như sau: Tại sao Đạo Công giáo có cầu nguyện cho người chết, mà Đạo Tin lành thì lại không?

Qúy vị qúy mến.

           Chỉ có một số ít người tin rằng: Khi con người chết đi thì thân xác trở về bụi đất y nguyên như cũ, còn linh hồn thì không có. Một số đông thì lại tin rằng, con người có linh hồn; nhưng khi chết đi thì nó trở về cõi hư vô, mặc dù Thánh kinh cho biết, khi Đức Chúa Trời dựng nên con người, thì linh hồn không phải từ cõi hư vô mà đến! Nhưng có người vẫn bảo, chết là hết, không còn gì để nói nữa!

           Nhưng xem ra thì không phải thế đâu! Chính Đức Chúa Trời đã phán cho tất cả chúng ta biết rằng: Con người không phải chỉ sống trong cõi đời tạm này đến khi tắt hơi rồi thôi; nhưng sau khi tắt hơi, mỗi người trong chúng ta mới thực sự bắt đầu bước vào để đối diện với một thế giới mới, đó là thế giới đời-đời. Cho nên sau khi thân xác này trở về buị đất, thì đâu có phải coi như là hết được. Nếu bảo là hết, thì nó chỉ hết cuộc đời tạm này. Còn bảo vĩnh viễn không sống lại nữa, thì có nghĩa là không đầu thai thành kiếp khác để sống trên trần gian một lần sống nữa, chứ Lời Đức Chúa Trời thì chẳng bao giờ thay đổi cả. Nhưng Đức Chúa Trời đã phán một cách rõ ràng đó là: một ngày nào đó sau khi kết thúc thế giới này, với một thời gian nhất định, Đức Chúa Trời sẽ cho thân xác con người từ buị đất sống lại với một thân thể mới. Còn về phần linh hồn con người, sau khi chết cũng đâu có phải trở về cõi hư vô đâu, nhưng nó trở về bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời Chí cao là Đấng ban linh hồn cho con người. Hiện nay có khá nhiều người không thờ Đức Chúa Trời tin rằng: Sau khi trút hơi thở cuối cùng, người đó sẽ không trở về nơi Đức Chúa Trời, nhưng trở về nơi tôn giáo mình đã tin. Nếu theo lời của Đức Chúa Trời, thì  đây là điều mà các tôn giáo không thể chứng minh được! Bởi vì nếu về với tôn giáo, thì giáo chủ đâu còn mà đứng ra nhận. Giả sử nếu còn, thì nhận bằng cách nào?

          Trên thực tế bạn đã thấy, một người ở Việt-nam hay bất kỳ quốc gia nào đến Hoa-kỳ; nếu có hậu thuẫn, có thể tìm cách xin tị nạn chính trị ở Tòa Đại Sứ, mà nếu sau khi xem xét hợp lệ thì sẽ không phải trở về Việt-nam nữa, đó là điều mà có nhiều người đã làm được. Nhưng về phương diện tâm linh, con người ở bất kỳ quốc gia nào, tôn giáo nào mặc dầu, khi đã trút hơi thở ra đi, thì linh hồn người đó bắt buộc phải về nơi tay Đức Chúa Trời. Vì thế giới ở bên kia không có Tòa Đại sứ của bất kỳ tôn giáo nào, cũng không có Sở di trú! Cho nên linh hồn không thể xin tị nạn ở bất kỳ nơi nào được, mà phải bắt buộc trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban linh hồn cho con người!

          Trong Thánh kinh sách Truyền Đạo 12:7  Lời Chúa phán: “ Bụi tro trở về đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho nó. ” Lời Đức Chúa Trời cho mọi người trong chúng ta biết rằng , một ngày nào đó, bất thình linh Chúa Giê-xu trở lại để tiếp rước những người tin Chúa về trời, thì người  chết trong Chúa được sống lại trước hết, và sau đó đến người tin Chúa vẫn còn sống. Ở trong Thánh kinh sách Giăng 5:26 Lời Chúa phán “ Chớ lấy điều đó làm lạ ; vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi, ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.”Làm lành ở đây không có nghĩa là ăn hiền ở lành, tu thân tích đức, làm điều thiện. Nhưng đó là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời khi còn sống trên đất. Hơn nữa, trong câu Thánh Kinh này, Đức Chúa Trời không phán: “ Ai đã được người dương thế cầu nguyện đủ rồi ,thì sống lại để được sống.” Nhưng mà Đức Chúa Trời phán: “ai đã làm lành”có nghĩa là Chúa muốn nói đến thời gian mà người đó còn sống trên đất, lúc mà người đó hoàn toàn làm chủ về  nhận thức, quyết định và  hành động để đặt để niềm tin của mình vào Chúa là Đấng dựng nên mình Hay là không.. Chứ còn sau khi đã chết rồi, con người đâu có làm gì được nữa.

         Trong Thánh kinh sách Truyền Đạo 9:10 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan.” Chính vì vậy mà người Tin- lành không phải là khác với những tôn giáo khác. Nhưng tất cả những tôn giáo đang có mặt trên thế giới này muốn làm khác người Tin-lành. Có nghĩa là sự dạy dỗ của các tôn giáo không đúng với lời dạy của Đức Chúa Trời. Cho nên về phương diện niềm tin, có khá nhiều người đang sống thiệt thòi trong cõi đời-đời về phương diện này!

           Nếu Đức Chúa Trời còn cho phép thế giới này tồn tại bao lâu, và có bao nhiêu tôn giáo nữa tiếp tục ra đời, thì Đạo Chúa vẫn là nền tảng duy nhất, vì chính Đức Chúa Trời là Đạo, Đấng Chân Lý thuộc về trời, cho nên Lời Ngài đời-đời không hề thay đổi.  Ngoài Đạo Chúa ra, không một giáo chủ của bất kỳ tôn giáo nào có quyền bính như Đức Chúa Trời. Trái lại; giáo chủ của bất kỳ tôn giáo nào trên đất này từ trước đến nay, cũng đều do Đức Chúa Trời dựng nên. Cho nên trên địa cầu này có bao nhiêu tôn giáo đi nữa, thì tất cả mọi người trong mọi tôn giáo đều phải vâng phục theo Lời phán của Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách hê-bơ-rơ 9:27 lời Chúa phán: “ Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chiụ phán xét.”  Câu Thánh kinh này có hai phần rõ rệt:

            Thứ nhất: Đã gọi là con người, thì ai cũng phải mang tội di truyền từ tổ tông; đó là nguyên tội, nên phải chết một lần. Vì đối với một Đức Chúa Trời công bình, thánh khiết là như thế. Chính vì có tội nên sự chết đã trải qua hết thảy mọi người, trong mọi tôn giáo. Chính điều đó đã chứng thực rằng, tất cả mọi tôn giáo đều bó tay  trước án phạt của Đức Chúa Trời. Đây là điều qúa rõ ràng, mà thiết tưởng không một ai trên trái đất này qua mọi thời đại lại dám phủ nhận sự chết đối với mình. Chúng ta hãy nhìn xem, những bậc lãnh đạo tôn giáo cũng phải từ-từ thay nhau mà ra đi, không ai trốn thoát. Vì sự chết ứng nghiệm ngay trên thân thể của từng người.

             Thứ hai: Sau cái chết, con người sẽ bước đến sự phán xét. Có nghĩa là cúi đầu nhận tội trước sự công bình của Đức Chúa Trời, mà chẳng cần phải điều tra, hay lấy lời khai gì cả. Thế thì chúng ta không thể hy vọng, dùng lời cầu nguyện để góp phần làm thay đổi sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với bất kỳ ai đã chết. Nếu có hình thức bằng lời cầu nguyện cho người đã chết ở thế giới bên kia trong bất kỳ tôn giáo hay giáo hội nào, thì chẳng qua đó chỉ là cứu cánh để khiến tôn giáo, hay giáo hội nào đó đó tồn tại, qua lòng tin yếu kém và tội nghiệp của những tín đồ nói sao nghe vậy, không biết gì về Lẽ thật là Lời của Đức Chúa Trời.

            Tôi muốn đặt ra một câu hỏi:  Đã có bao giờ trong cuộc đời của bất cứ ai mà thấy một  phạm nhân ở bất cứ một quốc gia nào, được luập pháp của quốc gia đó công nhận cho một  luật sư đang bị ngồi tù, được quyền bênh vực cho người có tội chưa? Nếu bạn chưa bao giờ thấy việc đó xảy ra, đối với những người sống trong thế giới tạm bợ này, thì hơn thế nữa, cũng chẳng bao giờ một người đang là tội nhân với đối vớiĐức Chúa Trời mà laị có quyền can thiệp cho những linh hồn ở thế giới bên kia bằng lời cầu nguyện quả là một chuyện vô lý và phi luật lệ. Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh Kinh sách  Rô-Ma 3:23 “ Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”

             Hơn nữa, đã có bao giờ bạn bắt gặp trong một phòng xử án của bất kỳ quốc gia nào đó, có xảy ra đối với một phạm nhân, mà đáng lẽ tội trạng của anh ta phải bị toà kết án tử hình, nhưng vì do những tội phạm bị nhốt bên trong tù ký tên năn nỉ gởi lên tòa nhiều quá, nên Chánh án không dám kết tội, đành phải tha bổng không? Nếu bạn trả lời không, thì  lời cầu nguyện của người sống lo cho bản thân của linh hồn mình chưa xong, làm sao lại có thể bày biện ra cách để yêu sách với Đức Chúa Trời, hầu Ngài phải giản nhẹ, hay tha bổng cho ai đó là điều không thể chấp nhận được. Theo tôi nghĩ: thì nếu ai có tinh thần cầu nguyện cho người đã chết ở bên kia thế giới, thì hãy cầu nguyện cho những người đang sống ở Châu Phi, họ đang chết đói hàng loạt kia, xem hiệu nghiệm thế nào đã. Vì đó là những hình ảnh mà chúng ta có thể kiểm chứng được. và hiện nay vô số người còn ở tại Việt-Nam họ muốn sang Hoa- Kỳ, vậy để trắc nghiệm lời cầu xin cho người chết chứng minh là hiệu qủa, thì bây giờ chúng ta tạm thử làm lễ cầu xin cho những người sống, để ai muốn qua Mỹ thì được đi, đó mới chỉ là chuyện thuộc con người thôi, mà chỉ liên quan đến chính quyền của quốc gia là loài người, mà mình còn chưa làm được, chứ đừng bàn đến chuyện linh hồn ở thế giới bên kia nằm trong bàn tay quyền năng  của Đức Chúa Trời. Vậy mà con người tự đặt để, sau đó ra sức thực hiện, làm giống y như là thật vậy. Thế mà hàng bao nhiêu tỷ người đã bị lừa một cách ngọt ngào!

             Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 23: 39 Lời Chúa cho biết rằng: “Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa!  Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!  Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.”

           Khi Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự để chiụ chết thay cho tội lỗi của loài người, thì trong cuộc xử này, cũng có hai người ăn cướp được đem đến, một người ở bên hữu, và một người ở bên tả Chúa Giêxu. Trong hai người này, có một người nói lời nặng nhẹ với Chúa Giê-xu, nhưng còn người kia thì nhận biết được tội lỗi của mình, xin được Chúa thương xót, ông thốt lên rằng: “ Hỡi Giê-xu khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Giê-xu đáp rằng : “ Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” Thánh kinh đã dùng hình ảnh của người ăn cướp này, để cho chúng ta thấy rằng: người được lên thiên đàng, là do biết ăn năn tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời để được Ngài xóa tất cả mọi tội cho. Và ông thưa với Chúa Giê-xu là sau khi ông chết, xin Chúa đưa ông về thiên đàng để ông được ở với Chúa.

           Ngay sau khi lời xưng nhận của ông chấm dứt, ông liền nhận được lời hứa từ nơi Chúa Giê-xu là hôm nay ngươi sẽ ở với ta tại “ Thiên đàng.” Chứ Chúa không hề phán là: “hôm nay ngươi sẽ được ở một nơi tạm giam, để chờ trên trần gian  cầu nguyện, rồi từ-từ ta giảm án” cho đâu. Còn người ăn cướp bị bỏ lại, từ đó đến nay đã hơn hai ngàn năm rồi, biết bao nhiêu lời cầu nguyện của người sống trên đất hướng về những linh hồn đang ở thế giới bên kia, trong số đó chắc-chắn cũng có cả người ăn cướp không tin Chúa  và Giu-đa-ích-ca-ri-ốt là người bán Chúa chứ. Vậy nếu ai là người trên thông thiên-đàng dưới thông địa-ngục, thì xin cho biết: người ăn cướp không tin Chúa và kẻ bán Chúa là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã được lên thiên đàng chưa? Hoặc còn cần bao nhiêu lời cầu nguyện nữa? Nếu chúng ta lỡ dại bảo rằng: Đối với niềm tin chúng tôi là thế đó! Vậy thì đối với bạn, hay giáo hội bạn, Thánh kinhk hông còn là Chân Lý nữa! Nhưng nếu được hỏi: những người đang tin Chúa mà thực hiện những điều ngoài Thánh Kinh dạy, thì đặt niềm tin vào nền tảng nào? Phải chăng con người luôn tìm cách để đặt mình vào một vị trí có tầm cỡ, hầu chứng tỏ là mình có quyền hạn, sẵn sàng  can thiệp vào quyết định của Đức Chúa Trời để giúp cho tín hữu? Chính từ chỗ này, nên có nhiều người bám theo là như vậy. Trong  Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 7:21 Lời chúa phán: “ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” Nếu một người tin Chúa, mà không làm theo lời Chúa, thì đã khó vào thiên đàng rồi, thế mà người không bao giờ tin Chúa, không bao giờ làm theo lời Chúa, khước từ Chúa và chống Chúa, sau khi chết đi, chỉ nhờ  lời cầu nguyện của người ở sống ở trần thế này, mà người ở bên kia thế-giới được lên thiên đàng thì vui thật.

           Bây giờ chúng ta thử đặt ra một câu hỏi: Một người không tin Chúa sống  50 năm rồi chết. Sau đó ông để lại một gia tài khổng lồ, cho một giáo hội nào đó, cất một cái nhà thờ vĩ đại nhất thế giới, chuyên để cầu nguyện cho ông hết ngày nọ đến ngày kia trong vòng 50 năm; Vậy thì theo bạn người đó có được lên thiên đàng không? Trong Thánh Kinh sách Giăng 3:36 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời đời, ai không chiụ tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Nếu bạn đọc câu Thánh kinh này, thì bạn sẽ hiểu lời Chúa phán, và sau đó bạn sẽ biết được tương lai của đời bạn ngay khi còn đang sống. Người ăn cướp trước khi chết mới biết Chúa và đặt niềm tin nơi Ngài, thì đâu có ai cầu nguyện cho ông đâu? Mà sau khi tắt hơi, được Chúa đưa về  thiên đàng ngay tức khắc.

          Nếu bạn đọc Thánh Kinh, và suy gẫm thật kỹ lưỡng về câu chuyện giữa người giàu có dại không tin Chúa, và người nghèo là La-xa-rơ đã tin Chúa, thì bạn sẽ biết rõ hơn. Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 16 : 23  ghi lại rằng: “ Người nghèo chết , thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham ( Có nghĩa là thiên đàng , vì Áp-ra-ham đang ở đó ) .Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi Âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên thấy Áp-ra-ham và La-xa-rơ trong lòng người, bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi ; vì tôi bị khổ trong lử nầy qúa đỗi. Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ nó được ở đây yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hìn. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.“ Bạn đã nghe Lời Chúa một cách rỏ ràng rồi chứ?

            Khi bạn đã nghe kỹ câu chuyện về hai con người, trong đó có một người không tin Chúa  sau khi chết phải bị khổ hình, và Thánh kinh cho biết, thiên đàng và hỏa ngục là hai nơi không thể qua lại được, thế thì theo bạn, lời cầu nguyện của mọi người trong tôn giáo có hy vọng bắt phục được Đức Chúa Trời phải thay đổi ý kiến để cứu xét, hầu cho người ở dưới địa ngục được sớm về Thiên đàng không ? Nếu bạn tin là được, thế thì cũng có nghĩa là, lời cầu nguyện của người dương thế có sức mạnh, đưa người từ địa ngục về thiên đàng, thì cũng có thẩm quyền  đưa người từ thiên đàng về địa ngục nữa chứ! Bạn nghĩ sao?

           Giả sử trên đất có hai tôn giáo chống nhau, không muốn sống chung trên một thiên đàng. Bên này đều cầu nguyện cho bên kia xuống hoả ngục, mà cả hai bên đều làm như thế, vậy thì hoả ngục biết dành cho bên nào? Theo bạn thì Đức Chúa Trời sẽ phân xử như thế nào đây? Đức Chúa Trời không bảo chúng ta cầu nguyện cho người chết . Nhưng có rất nhiều chỗ Đức Chúa Trời khuyên chúng ta nên cầu nguyện cho người đang sống. Như trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê  2:1 Lời  Đức Chúa Trời phán: “ Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng: phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn.”Nhưng Sa-tan là kẻ có nhiều mưu kế đã dụ dỗ nhiều người để họ tin rằng: Có nhiều cách để gặp người đã chết ở thế giới bên kia. Nếu bạn không tỉnh thức sẽ bị mắc mưu của nó, dẫn đến tình trạng mất linh hồn mình mà không hay biết!

             Đạo Tin-lành không cầu nguyện cho người chết. Không có nghĩa là người Tin lành không thương người đã chết, nhưng không phải chờ chết rồi mới thương, thì lấy gì thương! Người theo Đức Chúa Trời gọi là người Tin lành, thì  thương tất cả mọi người ngay khi còn đang sống, bằng cách đem lời Hằng Sống của Chúa đến cho họ. Bạn cứ suy nghĩ đi, rồi tìm xem, trên thế giới này qua mọi thời đại, ai là người có lòng yêu thương con người bằng Đức Chúa Trời. Vì Ngài chính là Đức Chúa Trời yêu thương, và Ngài yêu con người bằng tình yêu thương đời-đời của Ngài. Cho nên trong Thánh Kinh sách Giăng 11:25 “ Đức Chúa Giê-xu phán rằng : Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi, còn ai sống mà tin ta thì không hề chết, ngươi tin điều đó chăng?” Chúa Giê-xu lại phán trong Thánh Kinh sách II Phierơ 3:9 “ Chúa không muốn cho một người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn năn.” Đời sống của con người chúng ta, phải tìm kiếm điều an toàn và bảo đảm trước hết đó là tin Chúa Giê-xu để có tên trên thiên đàng; trước khi tìm kiếm mọi điều gì khác trong cuộc sống tạm bợ này. Còn nếu ai tin vào hình thức cầu nguyện cho người đã chết, thì khi tận thế đến, lớp người cuối cùng chết, mà trên thế giới không còn ai cầu nguyện cho, thì những người đó sẽ ra thế nào? Có ai biết mình là những người sẽ chết cuối cùng không? Cho nên qúa vô lý ở chỗ này. Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh kinh sách Giăng 5 : 24 “ Quả thật ta nói cùng các ngươi , ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta ,thì được sự sống đời đời ,và không đến sự phán xét , song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống .“Amen .

Servant  Elijah Nghiem

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.