Coi Chừng Bị Sa-tan Lừa

2,323 views

 

Công Bố Phúc Âm

Kinh Thánh : Phục Truyền  29 : 18 – 29

Câu gốc : “ Những sự bí mật thuộc về  Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, song những bày tỏ thuộc về chúng ta , và con Cháu chúng ta đời -đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp này .“

Đề-tài

Coi Chừng Bị Sa-tan Lừa

       Bí mật là gì? Nói một cách nôm-na cho dễ hiểu, thì bí mật là một sự kín đáo, mà chỉ có một người biết, hay một số người, hoặc một số lãnh đạo của một tổ chức nào đó. Như bí mật tương lai của chúng ta chỉ duy nhất có một mình Đức Chúa Trời biết.

       Nhiều người có bí mật của chính mình, mà có khi cả đời họ không thể tiết lộ cho ai biết được. Hay mỗi tổ chức, mỗi quốc gia đều có những bí mật, chẳng hạn như về phương diện quốc phòng là vô cùng quan trọng, hay về phương diện chính trị cũng thế. Đã có nhiều người tiết lộ bí mật tổ chức mình hay quốc gia mình, nên đã bị ám sát, hoặc bỏ tù. Con người giữ bí mật không bảo đảm; nhưng Đức Chúa Trời giữ bí mật tương lai của con người là vô cùng bảo đảm.

        Ngược lại, Đức Chúa Trời  không hề giữ  bí mật về chính Ngài, nhưng tại con người không chiụ tìm hiểu về Ngài. Nhất là con người hữu hạn của chúng ta; chỉ hiểu được những gì mà Ngài có thể khải thị cho để chúng ta hiểu được, nhưng nhiều người cũng không chiụ hiểu. Còn điều bí mật tuyệt đối mà Ngài không thể cho chúng ta biết được, đó  là tương lai của chúng ta, thì nhiều người lại muốn khám phá. Nhưng chúng ta cũng cần đặt một câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời lại giữ bí mật về tương lai của chúng ta, để làm gì ? Tại sao Ngài không giao luôn cho chúng ta? Khác hẳn với sự suy nghĩ và đối xử của con người. Đức Chúa Trời giữ bí mật tương lai chúng ta để chúng ta lệ thuộc vào Ngài, nương cậy vào Ngài, để được Ngài dẫn dắt và ban phước cho.

      Nếu nói về sự khôn ngoan. Con người có thể  sáng tạo ra được nhiều loại máy móc tối tân, và điều khiển nó một cách  dễ dàng. Nhưng con người không thể điều khiển được chính mình, có nghĩa là con người không thể tự chủ mình được. Cái máy thì làm theo ý chủ, nhưng con người thì lại làm theo ý riêng, và không phục tùng theo ý Chủ là Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên con người. Con người có sự thông minh thật, hiểu biết nhiều chuyện ở trên trời dưới đất, nhưng nhiều người không biết mình từ đâu mà có, và cũng chẳng hiểu được mình có mặt trên thế giới này để làm gì. Cho nên có nhiều người  thân xác sắp trở về bui đất rồi, nhưng lại không biết sau đó linh hồn mình sẽ về đâu? Cứ liều mạng phó thác cho hên xui may rủi, là điều vô cùng kinh khủng trong thế giới đời-đời!

       Còn nói về sự giàu có. Thì mỗi người  đều là một ông chủ khác nhau, để quản trị một gia tài có giá trị khác nhau, không thể mọi người đều có sự khôn ngoan giống nhau, để quản lý một tài sản kếch sù trị giá bằng nhau. Thế giới đã có hàng trăm nhà tỷ phú, mỗi người đều có một gia tài khổng lồ. Nhưng cũng chẳng thiếu gì những nhà tỷ phú, đến khi cuối đời chết không có đồng xu dính túi. Có người còn bị điên loạn, có người còn tự kết liễu đời mình nữa là khác. Vì họ đã thất bại trong việc điều khiển đồng tiền, để nó lên ngôi nắm quyền làm chủ của cuộc đời mình.

        Thế thì xét ra, trên đất này đã nói là con người hữu hạn, bất toàn, bất năng, thì không ai có đủ tiêu chuẩn để có thể quản lý cả một tương lai đời người, mà nó dính liền với tâm linh và thể xác, đời này và đời sau. Vì tầm quan trọng của tương lai là như thế; cho nên duy nhất chỉ có một mình Đấng nắm giữ tương lai là Đức Chúa Trời toàn năng, và Ngài giữ bí mật tương lai của mỗi người chúng ta, mà không ai có thể biết được. Hãy thử nghĩ: con người không thể giữ và điều khiển tất cả những tài sản câm mà mình đang có để tồn tại mãi mãi, thì quan trọng hơn nữa, con người cũng không thể tự điều khiển tương lai của chính mình, mang tính sống động, và đầy dẫy sự phước tạp, mà Đức Chúa Trời đã đặt để theo ý muốn của Ngài trên đời sống của mỗi chúng ta, từ đời này cho đến mãi đời sau nữa!

       Tiên tri Môi-se đã nhắc nhở cho thế hệ trẻ của dân Y-sơ-ra-ên về giao ước của Đức Chúa Trời. Nhằm xác lập họ là dân sự của Ngài nơi đất hứa,  Thánh Kinh sách Phục Truyền 29 : 13 Lời Chúa Phán “ Hầu cho ngày nay Ngài lập người lên làm dân của Ngài, và Ngài làm Đức Chúa Trời ngươi, y như Ngài đã phán cùng ngươi, và thế cùng tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sắc, Gia-cốp.” Lãnh đạo Môi-se cũng cảnh cáo: là họ sẽ phải rời bỏ nơi đó, và tiến về vùng đượm sữa và mật, để  tương lai họ được thay đổi, nhưng nếu họ bất tuân, thì họ sẽ lãnh hậu qủa mà chính họ đã gây ra.

       Con người nói chung, ai cũng thích khui  hồ sơ bí mật, để biết được tương lai của đời mình. Có người đã bảo: Nếu tôi biết tương lai của tôi, thì tôi sẽ thành công trên mọi phương diện của  đời sống. Chúng ta thường nghe câu:“ Biết người biết mình trăm trận trăm thắng.“ Cho nên về phương diện quân sự, trước khi đương đầu trên chiến trận người ta cần biết rõ đối phương mạnh yếu thế nào, quân số, vũ khí ra sao; bày binh bố trận theo đội hình nào, thì mới dễ dàng thắng trận. Cho nên người ta phải đặt tình báo theo dõi, cùng tất cả mọi phương cách có thể được. Nhưng tương lai của một con người là một chuỗi ngày khá dài, có người sống đến gần  một trăm hai mươi năm, thiết tưởng, muốn biết  từ đầu đến cuối cũng đâu có gì là khó đâu!                    

 

        Thay vì người ta bảo:“ Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng.“ Thế  thì mình cũng đặt một câu nói cho nó đúng với thực tế nghe cho hưng phấn cuộc đời chứ, đó là: “ Biết mình biết Chúa, phước hạnh suốt đời .“ Mình phải  biết Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng ,  Đấng dựng nên mình, nắm giữ tương lai của mình. Còn mình là loài người bất toàn bất năng, phải sống nhờ vào Ngài để chiến thắng Sa-tan là đủ rồi. Vì có ai biết ngày mai sẽ ra sao đâu! Trong Thánh Kinh sách Châm-ngôn 27 : 1 “ Lời Chúa phán “ Chớ khoe khoang về ngày mai. Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì? ” Hơn nữa, bạn đừng bao giờ quên Lời Chúa phán trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 7: 9 “ Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng. Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng. Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn  biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các người ở trên trời lại chẳng ban vật tốt cho những người xin Ngài sao.“ Đơn giản vậy thôi! Nhưng có khá nhiều người không chiụ chọn cách dễ dàng phước hạnh đó. Mà muốn biết chi tiết của cuộc đời mình  ngày nay thế nào, mgày mai ra sao v…v.. .

        Sẽ không bao giờ con người có thể khám phá được bí mật của tương lai mình; vì nó  nằm trong tay của Đức Chúa Trời tối cao. Bạn muốn có một tương lai chắc-chắn bảo đảm cho đời sống mình từ bây giờ cho đến đời-đời, hãy tin nhận Chúa để trở thành con cái của Đức Chúa Trời, chính Ngài sẽ dẫn dắt tương lai của bạn. Còn nếu bạn không muốn trở về với Đức Chúa Trời, mà bạn muốn tự tìm ra tương lai của mình, để quyết định lấy, thì Sa-tan sẵn sàng giúp đỡ bạn. Bạn có biết trên địa cầu này, ai là người đầu tiên làm thầy bói để xem tương lai cho ai không? Và ai là người đã coi bói đầu tiên để hại ai trên đất này không?

        Nếu bạn chưa bao giờ biết người đó là ai? Xin bạn mở Kinh thánh ra đọc trong sách  Sáng thế ký bắt đầu từ đoạn 1 : 27 “ Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.  Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.

      Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh. Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.

        Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn;   nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.

Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?   Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng.   4Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu;   5nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.

      Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.”

       Nếu A-đam và E-va chỉ  với tấm lòng đơn sơ nghe theo Lời Đức Chúa Trời thì ông bà biết chắc-chắn rằng cả đời phước hạnh sung sướng, bình an vô sự, nhưng lại đi nghe theo thấy bói Sa-tan, nên ông bà bị lường gạt, đem hậu qủa cho dòng dõi loài người.

       Qua khúc Thánh kinh ngắn ngủi kể trên. Tôi xin phép được hỏi bạn: Bây giờ  cuộc đời còn lại của bạn trong đời này, và tương lai đời-đời nơi đời sau, bạn muốn nghe và theo Lời Đức Chúa Trời, hay nghe và làm theo lời Sa-tan? Có hai điều bạn hãy chọn một:

Thứ Nhất : Nếu Bạn quyết định nghe và làm theo Lời Đức Chúa Trời. Thì có hai trường hợp xảy ra.

a/  Nếu bạn là một  người đã tin Chúa, nhưng trong những tháng ngày vừa qua  bạn  dại dột  cãi Lời Đức Chúa Trời, đi theo ý riêng mình, nghe theo lời Sa-tan, thì hãy ăn năn với Chúa, để có một đời sống mới, làm vinh hiển danh Chúa.

 b/ Nếu bạn chưa phải là người tin Chúa mà đang nghe bài giảng này, mời bạn hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời  như sau: Lạy Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống, chính Ngài đã dựng nên con. Con là kẻ có tội, tội của con là không chiụ thờ phượng Ngài. Xin Ngài tha thứ cho con, và  con xin nhận ơn tha thứ đó. Xin ban sự sống đời-đời cho con. Xin Ngài thay đổi đời sống con, và con xin trung thành thờ phượng Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ Amen. Sau lời cầu nguyện chắc-chắn bạn đã nhận được 4 trong số hàng ngàn lời hứa  của Đức Chúa Trời, được chép trong Thánh kinh sách  I Giăng 1 : 9 mhư  sau: “ Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.“ Trong Giăng 3 : 36 Lời Chúa phán:“ Ai tin ta thì được sự sống đời đời.“ Ma-thi-ơ 25 : 34 “ Hỡi các ngươi được Cha ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.“ Ma-thi-ơ 28 : 20 “ Và nầy ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế.“

Thứ hai: Nếu bạn không bằng lòng tin theo Lời Đức Chúa Trời, thì bạn phải nhờ đến một số người trong lãnh vực mà người ta gọi là khoa huyền bí để mở bí mật của tương lai đời bạn, mà bạn dại dột tin rằng: họ đã đánh cắp từ nơi tay quyền năng của Đức Chúa Trời; và bạn sẽ tin vào những người đó; thay vì tin nơi Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bạn không biết rằng: Họ là những người không biết gì về tương lai của đời họ, làm sao họ có thể biết được tương lai của đời bạn? Bạn có biết rằng: Họ không hề biết tương lai của họ đã bị Đức Chúa Trời lên án không? Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh kinh sách Phục truyền 18 : 10 “ Ở giữa ngươi ,chớ nên có ai, đem con trai, hay con gái mình qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp.“ Trong Lê-vi-ký 20 : 27 Đức Chúa Trời phán: “ Khi nào, một người nam hay nữ làm đồng cốt, hay là bói khoa, thì hẳn sẽ bị xử tử.“

      Nhiều người có cuộc sống bất an, họ luôn-luôn muốn biết những điều không may khi nào sẽ xảy ra trong tương lai của họ. Cho nên họ đã tìm đến một số người để được giúp đỡ, mà họ cho là đáng tin. Giả sử, nếu bạn được cho biết là trong tháng, hoặc năm nào đó bạn sẽ bị một tai nạn, thì họ sẽ giúp bạn bằng cách cho một lá bùa để giải nạn. Nhưng nạn của họ đã bị Đức Chúa Trời lên án rồi đó, họ có giải được đâu. Nếu ai rơi vào  trong sự khốn khổ đó, mà không chiụ ăn năn với Đức Chúa Trời thì chắc-chắn hình phạt Đức Chúa Trời dành cho sẽ không bao giờ tránh khỏi.

         Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ có nhiều sắc dân, có một số người thuộc về khoa gọi là huyền bí mà người ta thường cho là nổi tiếng thế giới. Nhưng sao cả nước chẳng có một ông thầy nào lên tiếng báo động trước cho thế giới biết ngày 9 tháng 11 là ngày đại nạn của Hoa Kỳ? Và cũng chẳng thấy thầy nào lên tiếng báo động cho biết là  sau ngày đó dân chúng Hoa-kỳ sẽ có nhiều người bị thất nghiệp cả. Vì sau ngày đó, vô số thầy bói cũng đâu có biết trước là họ sẽ bị thất thu đâu, vậy thì làm sao họ lại có thể biết người khác sẽ bị thất nghiệp?

       Nếu bạn không đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng cao cả, để Ngài hướng dẫn tương lai của đời bạn, thì bạn cũng sẽ nhận được 4 trong số hàng ngàn lời hứa mà Đức Chúa Trời đã phán với bạn. Trong Thánh kinh sách Giăng 8 : 24 Lời Chúa phán: “ Vì các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.” Trong sách Giăng 3 :36  Lời Chúa Phán: “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời; ai không chiụ tin Chúa Giê-xu, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.“ Đa-ni-ên 12 : 2  Lời Chúa phán: “ Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy , kẻ thì được sự sống đời đời , kẻ thì để chiụ sự xấu hổ  nhơ nhuốc đời-đời.“  Trong Khải huyền 21 : 8 Đức Chúa Trời phán “ Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phám kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai.“

       Có một điều quan trọng cho cuộc đời của mỗi con người, mà ngoài Thánh kinh ra, chẳng ai có thể nói cho bạn biết cả, và ngoài Chúa Giê-xu ra cũng chẳng ai có thể giúp cho bạn hết. Trong Thánh kinh sách Hê-bơ-rơ  9 : 27 Lời Chúa phán: “ Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chiụ phán xét.“  Đã có bao giờ ai nói với bạn rằng: Sau cái chết bạn sẽ không bị Đức Chúa Trời phán xét không? Nếu có, thì cũng giống như Sa-tan đã nói với tổ phụ loài người là E-va và A-đam rằng : “ Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.” Nhưng sau khi ông bà ăn rồi, kết quả có đúng như Sa-tan nói không? Hay hậu quả đúng như Lời Đức Chúa Trời phán? Bạn hãy làm theo những gì Đức Chúa Trời phán, đừng làm theo những gì  Sa-tan nói.

       Chúng ta đừng giống như một em bé, khi nào cầm đến một đồ chơi biết cử động, hay điện tử, cũng đều muốn mở nó ra xem bên trong có gì mà lại kỳ lạ như thế. Nếu không mở được thì đập phá nó cho bể ra, nên đã làm cho món đồ chơi đó trở nên hư hỏng, không còn dùng được nữa! Con người là một sinh vật được Đức Chúa Trời dựng nên vô cùng tinh vi và kỳ diệu. Ngài giao cho chúng ta giữ nó. Bổn phận của mỗi người chúng là phải bày tỏ qua đời sống mình những gì mà Đức Chúa Trời hành động trên chúng ta. Chứ chúng ta đừng muốn xem bên trong tương lai mỗi chúng ta có gì giống như món đồ chơi vậy. Mặc dù chúng ta tìm đủ mọi cách cũng không biết được gì, nhưng cuối cùng cả tương lai của chúng ta đều hư hỏng, nếu có sống thì cũng giống như con cua gãy càng bò trên tấm  gương soi, không có gì là phước hạnh cả. Hãy trở về với Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Hết lòng nghe theo lời dạy của Ngài trong Thánh kinh. Những gì mà Đức Chúa Trời muốn cho con người biết, hãy để tâm học hỏi và giữ lấy. Đừng dại dột, để cố tình tìm kiếm những gì mà Đức Chúa Trời không muốn cho mình biết, rồi Sa-tan sẽ lợi dụng để làm hại đến tâm linh của mình. Hãy tin Chúa và thờ phượng Ngài, thì tương lai của chúng ta sẽ được Ngài bảo vệ và dẫn dắt, hầu không bao giờ bị mắc mưu của qủy Sa-tan. Amen .

Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.