Con Xin Trở Về

1,986 views

Công Bố Phúc Âm

Kinh Thánh “ Nếu các ngươi biết Lẽ Thật thì Lẽ Thật sẽ buông tha các ngươi”

Đề Tài

Con Xin Trở Về

Qúy vị Thân Hữu qúi mến.

       Cuộc bạo loạn tại  Ai-Cập vừa qua đã trở nên thật nghiêm trọng, hàng  chục ngàn người đã xuống đường, đòi người lãnh đạo quốc gia mình phải từ chức-khiến cho cả thế giới chú ý. Sự việc xảy ra tại  Ai-Cập; nếu xét cho kỹ, thì đây không phải chỉ là  nội tình của một quốc gia. Mà nó có liên quan đến chính trị và kinh tế với nhiều quốc gia khác. Cho nên, việc xử sự không khéo từ bên ngoài, sẽ kéo theo vô số sự bất lợi trong đó có Hoa-kỳ.

      Ba mươi năm cầm quyền của Tổng thống Hosni Mubarak với một chế độ mà thế giới đã xếp vào loại độc tài. Bằng chứng- là qua mấy đời tổng thống Hoa-kỳ, ông nào cũng muốn ông Mubarak thay đổi đường lối chính sách điều hành quốc gia, nhưng xem ra chẳng hiệu qủa gì. Cho nên sự bất mãn của người dân tăng cao, khiến dẫn đến việc lật đổ ông rất dễ dàng. Chỉ cần người đứng đầu lực lượng đả chánh mà huy động được sức mạnh  tổng hợp  của toàn dân. Bằng chứng là Tổng thống Hosni Mubarak đã thất bại và tuyên bố  từ chức.

      Như vậy, sau sự ra đi của Tổng thống Mubarak, chúng ta có thể cùng nhau đặt ra một câu hỏi đó là: Sau khi ông Mubarak ra đi, người dân có chắc-chắn là sẽ hài lòng với bất cứ nhà lãnh đạo nào lên cầm quyền đất nước thay cho ông Mubarak hay không?

        Thiết tưởng không ai trong chúng ta đủ trình độ để trả lời câu hỏi này. Duy nhất chỉ có Đức Chúa Trời biết. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi, vì thời gian sẽ vén bức màn bí mật trong lòng những con người lãnh đạo, lúc đó mọi người sẽ có câu trả lời.

        Nói đến đây chúng ta không thể quên Lời phán của Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên xưa kia, khi họ đòi cho mình một vua cai trị họ-giống như các quốc gia khác. Tiên tri Sa-mu-ên liền trình dâng ý muốn đó cho Đức Giê-hô-va. Trong Thánh Kinh sách I Sa-mu-ên 8 : 7 ghi lại Lời Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: “Hãy theo mọi lời dân sự phán cùng ngươi; ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa. Chúng nó đã lìa bỏ ta đặng hầu việc các thần khác. Vậy bây giờ hãy nghe theo lời chúng nó, song chớ quên báo cáo cho nó cách nghiêm trang, và tỏ ra cho biết vua cai trị chúng nó sẽ đãi chúng nó ra làm sao.”

       Sa-mu-ên thuật lại mọi Lời của Đức Giê-hô-va cho dân sự đã cầu xin Ngài một vua mà rằng: Nầy là cách của vua sẽ cai trị các ngươi. Người sẽ bắt các con trai ngươi đánh xe mình, hoặc đặt vào quân kỵ để  chạy trước xe của người. Người sẽ lập chúng nó làm trưởng ngàn người, và trưởng năm mươi người- chế tạo binh khí người, người sẽ đánh thuế một phần mười về ngũ cốc và vườn nho các ngươi. Người sẽ đánh thuế một phần mười về các bầy chiên ngươi, và các ngươi sẽ làm tôi mọi người . Bấy  giờ các ngươi sẽ kêu la về cớ vua mà các ngươi đã chọn ,nhưng Đức-Giê-hô-va không nghe các ngươi đâu.”

Qúy vị qúi mến.

Trên thế giới hiện nay, hầu hết người ta đã biết phân biệt thế nào là tự do, và thế nào là độc tài rồi. Báo chí thường xuyên được phổ biến cho mọi người biết rằng: Một quốc gia nếu có sự tự do thì người ta bảo, phải có hai nền tảng căn bản đó là:

1/Phải có một tổng thống do dân chọn.

2/ Phải có đa đảng trong một quốc gia . 

      Nhưng nội dung bài giảng này không bàn đến hai phương diện đó. Vì nó thuộc về chính trị, nên để cho các chính trị gia, các phân tích gia hoặc bình luận gia. Còn về phương diện tâm linh thì tôi biết, có một sự tự do cao hơn sự tự do ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới hiện nay đang có. Nhưng rất tiếc có hàng tỷ người đang tìm cách từ chối nó. Đó là sự tự do tâm linh. Có nghĩa là: về phương diện tâm linh, vô số người đang sống trong sự cai trị của một ác thần là Sa-tan, nó đang chiếm hữu tâm linh con người, mà vô số người không nhận diện ra được. Vì tâm linh do Đức Chúa Trời Toàn năng là Vua trên các vua, là Chúa trên các chúa ban cho con người. Cho nên nếu ai không tin nhận Chúa Jêsus làm chủ đời sống mình, thì tâm linh người ấy hoàn toàn mất tự do. Sự tự do mà con người đánh mất được gọi là sự tự do thật.

        Khi con người được hưởng sự tự do thật, ấy là lúc mà quyền phép của Đức Chúa Trời toàn năng đã giải cứu con người thoát  khỏi quyền lực của Sa-tan, cắt đứt mọi sự xiềng xích vô hình mà nó đã ràng buộc trong tâm linh con người. Cho nên về phương diện tâm linh, Sa-tan không còn cơ hội để bắt phục người ấy làm theo sự sai trái của nó nữa. Nhưng làm theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời: bằng cách thờ phượng Ngài bằng tấm lòng chân thật của mình . Mà từ chối tôn giáo, hình tượng và mê tín dị đoan.

       Khi nói đến sự tự do thật, thì nó không thuộc về quốc gia hay dân tộc hoặc cá nhân nào. Nhưng cho bất cứ ai khi nghe lời kêu gọi của Chúa Jêsus đứng lên làm cuộc cách mạng tâm linh cho chính mình, thì chắc-chắn sự tự do thật sẽ thuộc về người ấy.

         Sự tự do thật không thuộc về thể chế thế quyền- giống như sự cai trị người dân của các lãnh đạo quốc gia. Mà nó là thể chế thần quyền do Đức Chúa Trời Chân Thần Hằng Sống quyền năng vô hạn và vô lượng, yêu thương và tha thứ, chăm sóc và nuôi dưỡng. Nên người tin Ngài được sống trong sự tự do vĩnh cửu từ đời tạm đến đời-đời nơi thế giới đời sau.

      Đây là một loại tự do mà thiết tưởng mỗi người trong chúng ta phải ao ước để có. Nếu  bạn còn lưỡng lự, thì bây giờ tôi khuyên bạn hãy quyết định để tâm linh  được sống trong sự tự do của Đức Chúa Trời. Rồi bạn sẽ có cơ hội nếm trải được sự ngọt ngào và diệu kỳ của sự tự-do ấy. Còn nếu ai đó không muốn có, thì chẳng qua là người ấy chưa có tầm nhìn sâu xa hơn về phương diện tâm linh, để thấy được sự cai trị của ác thần Sa-tan, cho nên chưa quyết định đứng lên nhờ cậy Đức Chúa Trời để làm một cuộc cách mạng tâm linh lật đổ ác thần, hầu linh hồn sớm được hưởng sự tự dotrong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

     Một người muốn thành công trong cuộc cách mạng tâm linh, thì không cần  phải huy động sức mạnh tổng hợp của quốc dân, tập thể, hay cá nhân nào ngoài mình. Nhưng khi nhận được sự soi sáng qua lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, thì người ấy cảm biết linh hồn mình đang ở trong sự chết đời-đời, tức khắc phải khước từ ma qủy, tin nhận Chúa Cứu thế Jêsus, thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng dựng nên mình. Trong Thánh Kinh sách Ga-la-ti 5 :1  Lời Chúa phán: “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự-do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.”

Qúy vị qúi mến.

      Một người sau khi đã quyết định đón nhận sự tự do thật từ nơi Chúa Cứu Thế Jêsus, thì trước hết, người ấy được thoát khỏi sự sai khiến của ma quỉ. Phần thuộc thể và thuộc linh hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời làm chủ. Nên về phương diện tâm linh  không bao giờ người ấy lại hành động có lợi cho âm phủ. Bởi thế, người tin Chúa phải ý thức rằng:  Chính mình phải nhờ cậy Chúa để bảo vệ sự tự do mà Chúa đã dùng quyền năng để giải cứu mình. Cho nên bất kỳ hoàn cảnh nào, người ấy cũng phải chống lại  Sa-tan không cho nó có cơ hội để  bắt linh hồn mình một lần nữa.

        Trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 2: 20 Lời Chúa phán: “ Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô-uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu.”

       Có người thắc mắc hỏi rằng: “ Một người muốn được hưởng dược sự tự do thật- vĩnh viễn trong tâm linh, cắt đứt mọi sự sai khiến của Sa-tan, thì người ấy phải làm thế nào ? 

Xin trả lời: Muốn vô hiệu hoá Sa-tan, để duy trì  sự tự do thật về phương diện tâm linh vĩnh viễn, thì trước hết, người ấy phải tuân theo hai phương diện căn bản sau đây.

1/ Phải Chọn Đức Chúa Trời

       Một quốc gia tự do, thì tổng thống phải do dân chọn. Khi chọn tổng thống để cai trị mình thì người dân có quyền chọn bất kỳ ai mà mình thích trong tổng số ứng viên tổng thống đã có. Nhưng về phương diện tâm linh thì hoàn toàn khác hẳn. Vì một người muốn được tự do thật thì bắt buộc phải chọn Đức Chúa Trời và khước từ vô số các thần mà con người đang có. Tại sao? Vì chỉ có một mình Ngài là Đức Chúa Trời Chân Thần hằng sống, ngoài Ngài không có thần nào được gọi là chân thần nữa cả.

      Điều này cũng dễ hiểu, vì trong Thánh Kinh Lời Chúa phán trong sách tiên tri Ê-sai 45: 18 như sau: “ Vì Đức Giê-hô-va là Đấng dựng nên các từng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập cho nó vững bền, chẳng phải dựng nên là trống không, bèn là làm nên để dân ở, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va không có đấng nào khác.”

      Nhưng có người cũng thắc mắc hỏi:  Nếu bắt buộc phải chọn Đức Chúa Trời- thì coi như tôi đã mất quyền dân chủ. Vậy làm sao mà lại được gọi là tự do thật?

       Thiết tưởng đây là một câu hỏi rất hay và vô cùng quan trọng, cho nên chúng ta phải giải quyết cái gút mắc này.

      Bây giờ tôi muốn đặt ra một câu hỏi để hỏi bạn. Và tôi nghĩ rằng, nền tảng để bạn nhận câu trả lời ở trên. Chính là kết qủa câu trả lời của bạn cho câu hỏi sau đây:

      Giả sử, nếu có ai đó hỏi bạn rằng: Bạn có thể chọn một người có liên hệ với bạn, mà bạn yêu thương qúi trọng suốt đời, mà bạn không cần phải suy nghĩ không? Chắc-chắn bạn sẽ chọn người mẹ của mình chứ?

      Nhưng nếu được hỏi: Tại sao trong thế giới có hàng tỷ người phụ nữ sinh đẹp giàu có, quyền cao chức trọng mà bạn lại không chọn? Vì bạn đã hiểu một cách sâu xa về tình yêu thương của người mẹ đã dành cho bạn cả đời như thế nào. Cho nên quyền dân chủ của bạn đã bị quyền làm con ở trong bạn đánh đổ và vô hiệu hoá nó ở tại đây. Trong trường hợp này, người mẹ đã trở thành đối tượng duy nhất để nói lên lòng biết ơn mỗi khi được nhắc đến, chứ không phải để chọn lựa nữa. Vì đối với mẹ không thể dùng quyền dân chủ; mà phải dùng đến quyền làm con.

       Nếu giả sử có ai đó muốn phát biểu một câu vô tích sự rằng: “Sở dĩ tôi chọn mẹ tôi, chỉ vì bà ấy sanh ra tôi, nếu không tôi sẽ chọn người khác rồi.” Nhưng nếu không phải là bà mẹ này sanh ra mình, mà là bà mẹ khác, thì mình cũng phải chọn người mẹ sanh ra mình  chứ, chẳng lẽ mình không có mẹ thì tại sao lại có mình? Nhưng bạn cũng hiểu cho rằng: không ai ở trên hành tinh này mà lại có hai mẹ sanh ra mình cả. Duy nhất chỉ có một thôi.  Trong Thánh Kinh tác giả sách Thi-thiên 139 : 13 ông đã được linh cảm bởi Chúa Thánh Linh mà thốt lên rằng : “ Vì chính Chúa nắn lên tâm thần tôi. Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.” Và trong Thi-thiên 71 : 6 tác giả lại được Chúa cảm động để thốt lên rằng: “ Tôi nương dựa trên Chúa từ lúc mới lọt lòng. Ấy là Chúa đã đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi. Tôi sẽ ngợi khen Chúa luôn-luôn.”

          Cho nên, nếu  tính ngược thời gian về dòng dõi con người, cho đến khi đụng đến tổ phụ là ông A-đam và bà E-va để đặt ra một câu hỏi: Nếu Đức Chúa Trời không dựng nên tổ phụ thì làm sao có cả hàng tỷ người trên đất hiện nay, trong số đó có mỗi người chúng ta? Vậy thì về phương diện thuộc thể chúng ta đã hiểu là không ai bằng mẹ mình, vì  là người sanh ra mình. Thế thì tại sao về phương diện tâm linh, có người trong chúng ta lại cảm thấy rất khó khăn khi  chọn Đức Chúa Trời Chân Thần là Đấng dựng nên mình để làm chủ đời sống mình?

     Vì vậy, khi đề cập đến vấn đề chọn  Đức Chúa Trời để thờ phượng, thì thiết nghĩ; mỗi chúng ta cũng không thể dùng quyền dân chủ của mình, mà phải dùng quyền của một con người thọ tạo để đầu phục và cảm tạ Đấng Tạo hóa là Đức Chúa Trời toàn năng. Vì chính Ngài đã  tạo dựng nên mỗi chúng ta ban cho sự sống và hơi thở.  Trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 1 : 27 Lời Chúa phán: “ Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”

2/ Phải Thờ duy nhất một Đức Chúa Trời Chân Thần.

     Một quốc gia tự do thì người ta bảo phải có đa đảng. Nhưng về phương diện tâm linh, một linh hồn muốn  được tự do thật; thì không được có đa thần. Có người thắc mắc hỏi: Tại sao? Vâng, nếu bạn đã hiểu mỗi người chỉ có một người mẹ sanh ra, thì mọi người cũng chỉ có độc nhất một Đức Chúa Trời là đấng dựng nên mình thôi. Ngoài Ngài ra thì chẳng còn thần nào nữa đục gọi là Đức Chúa Trời thứ hai để dựng nên mình nữa.

     Có rất nhiều Lời phán của Đức Chúa Trời về phương diện này trong Thánh kinh, nhưng tôi chỉ đơn cử một câu được chép trong sách Nê-hê-mi 9 : 6 như  sau:“ Ôi! chỉ có một mình Chúa là Đức-Giê-hô-va có một không hai. Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó. Trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó, Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa.”

      Cho nên nếu bạn đang mơ ước được sống trong một quốc gia tự do tạm thời, hay đang hưởng sự tự do tạm bợ ở bất cứ quốc gia nào đó, mà chưa có sự tự do tâm linh cho chính mình, thì ngay bây giờ bạn hãy làm một cuộc cách mạng tâm linh bằng cách qùi gối xuống, cầu nguyện với Chúa, tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jêsus là đấng chết thay cho mình, để tội được tha linh hồn được cứu. Sau đó bạn hãy đến với một Hội thánh gần nhất để được hướng dẫn. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem.

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.