Cứ Tiếp Tục Tiến

2,963 views

Công Bố Phúc Âm

Kinh Thánh : Hê-Bơ-Rơ    10 : 32 – 39

Đề – Tài

Cứ Tiếp Tục Tiến

Qúy vị tín hữu qúi mến .

          Y sĩ Tô Cách Lan  A J  Cronin  ( 1896-1981). Ông mắc một căn bệnh nan y,  bắt buộc phải bỏ hành nghề y. Để có thu nhập ổn định về phương diện đời sống, Ông đã quyết định quay sang nghề viết tiểu thuyết.  Đó là một cái nghề rất tốt phù hợp  với trình độ; cùng sự hiểu biết sâu sắc của ông. Nhưng khi mới bắt đầu vào nghề, ông đặt bút để viết tác phẩm đầu tay. Cố gắng viết được nửa chừng, ông cảm thấy chán nản, và ném bản thảo vào trong sọt rác. Ông bảo: tôi chán nản, và sự chán nản mỗi ngày lại gia tăng dần.

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Đức Tin, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.