Đặc Điểm Của Phúc Âm

2,952 views

Công Bố Phúc Âm

Kinh Thánh : Gióp  14 : 1 – 14

Đề – Tài

Đặc Điểm Của Phúc Âm

      Một cuốn sách nhỏ, có đăng một bức thư  ngắn chỉ vài dòng, đó là, Phòng công tác xã hội tại Greenville County, South Carolina, gởi lá thư đó cho một người đã chết với nội dung sau đây: “ Phiếu thực phẩm của bạn sẽ bị ngưng, hiệu lực ngay tức khắc, vì chúng tôi có nhận được thông báo là bạn đã qua đời. Cầu Chúa ban phước cho bạn. Bạn có thể tái đăng ký nếu hoàn cảnh của bạn có thay đổi.”

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.