Đại Phước Là Được Chúa Cứu

1,587 views

Công Bố Phúc Âm

 Đề tài

Đại Phước Là Được Chúa Cứu

Kính Thưa Quý Vị.

          Trong  đời sống con người, xem ra có một điều vô cùng quan trọng mà mọi người trên thế giới ai cũng nỗ lực bằng mọi cách để tìm kiếm đó là: “Phước.” Nhưng Phước ở đâu? Tìm bằng cách nào? Và lấy gì chứng minh là mình đang được phước? Phải chăng người ta bảo: một người được phước, phải có nhà cao cửa rộng, cuộc sống dư dật, tiền của dồi dào? Còn ai ở trong hoàn cảnh nghèo nàn hoăc làm lụng đầu tắt mặt tối thì không được xếp vào loại này?

      Nhưng nếu được hỏi: Một người có quyền cao chức trọng mà bóc lột người khác, hoặc làm ăn bất chính thì sự giàu có đó có kể là phước không? Chắc-chắn là không chứ? Trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê 6:7 Lời chúa phán : “ Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo ,và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời ,là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.”

Qúy vị qúy mến.

         Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 103:15 tác giả đã được Chúa Thánh Linh cảm động để ông thốt lên rằng: “ Đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa.” Như vậy, thì sự giàu có, cuộc sống xa hoa, tiền của dư dật-từ việc làm chính đáng bằng mồ hôi nước mắt đi chăng nữa, cũng chỉ là những sự tạm thời. Vì nếu sự sống  của con người nay còn mai mất. Sự sống đời-đời về phần linh hồn thì  không có. Vậy thì vật chất phục vụ cho đời sống con người có giá trị gì đâu. Đành rằng trong một thế giới đầy dẫy bất công, cho nên  cuộc sống con người đã được phân chia thành nhiều giai cấp. Nhưng rồi cuối cùng người giàu và người nghèo cũng giống nhau ở đôi bàn tay không. Vậy  thì ai có thể xác định được ai phước ai không phước?  Cho nên  trong  Thánh-Kinh sách Thi-thiên 31:1 Lời Đức Chúa Trời đã xác định một cách rõ ràng cho chúng ta biết tỏ tường, đó là một người được phước thật sự, phải nhận được  những điều sau đây: “Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình , được khoả lấp tội lỗi mình.”

        Đây là tiêu chuẩn để xác định phước hạnh thật sự  của một đời người. Nếu ai không có loại phước này, thì kể như cuộc sống dù giàu có dư dật, danh vọng địa vị vững vàng cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù người đó là  ai đi nữa cũng vậy thôi. Cho nên một người kể như được phước, thì trước hết phải chuẩn bị cho phần linh hồn thoát khỏi hoả ngục đời sau, và nhận sự sống đời-đời ngay trong đời này. Nhưng nếu bạn quyết định không tin nhận Chúa Giê-xu thì linh hồn bạn đang ở trong sự hư mất, giống như căn nhà không nền móng, đang siêu vẹo chờ ngày đổ xuống. Trên thực tế, cho dù bạn có chấp nhận bao nhiêu tôn giáo đi chăng nữa, thì những điều đó cũng không thể giúp ích cho sự sống linh hồn của bạn được. Vì một tội nhân bắt buộc phải cần Chúa Giê-xu để được tha tội, chứ không phải cần tôn giáo, hay cần nhiều thần.

        Đành rằng khi bạn tin Chúa Giê-xu thì bạn sẽ không về thiên đàng ngay. Nhưng tên của bạn đã ghi ngay trong sách sự sống trên thiên đàng. Hiện tại bạn đang ở thế gian, nhưng bạn không thuộc về thế gian, mà thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu, mặc dù bạn thấy hàng ngày có vô số người từ giã thế giới này, kể cả người tin Chúa cũng thế. Nhưng khi bước qua cánh cửa của sự chết, thì người tin Chúa lại bước vào sự sống vĩnh cửu phước hạnh, sung-sướng đời-đời nơi đời sau. Và sẽ sống một cuộc đời vĩnh-viễn không bao giờ có khổ đau nữa. Còn người không chiụ tin Chúa Giê-xu thì hoàn toàn ngược lại. Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 71 : 20 tác giả được Chúa cảm động để thốt lên rằng: “ Chúa là Đấng đã cho chúng tôi thấy vô số gian truân đắng cay. Sẽ làm cho chúng tôi được sống lại. Và đem chúng tôi lên khỏi vực sâu của đất.”

Qúy vị qúy mến .

          Hàng tỷ người đang quay cuồng trong sự đau khổ, buồn bã, bởi  một chu kỳ khép kín, tuyệt vọng với bốn giai đoạn:Sanh-Lão-Bệnh-Tử  mà  không có cách hiểu nào tốt hơn để thoát ra. Nếu khi nào có dịp, bạn nên ghé vào trong một nghĩa trang nào đó,  bạn sẽ thấy vô số người đã nằm xuống với đủ mọi lứa tuổi. Điều đó chứng minh cho bạn biết rằng: Ai cũng giống nhau ở chỗ phải sanh ra, rồi giống nhau ở chỗ phải chết đi. Nhưng khác nhau ở chỗ: có người không già mà vẫn phải chết , vô số người không phải bệnh nhưng vẫn tử thì bạn nghĩ sao? Nếu bạn cứ cố tình ôm lấy cái chu kỳ thất vọng đó, mà không cần tìm hiểu gì hết, thì điều đó cũng giống như một người nhìn lên tàng cây thấy không có trái rồi nói: Sở dĩ cây này không trái, vì nó không có gốc! Nhưng trên thực tế thì cây nào mà chẳng có gốc! Vậy thì tại sao bạn lại không chiụ nhìn gốc, mà lại bảo gốc không có?

        Cho nên mọi việc xảy ra trên đời đều cũng phải có nguyên nhân. Mà quan trọng nhất lại  là nguyên nhân đưa đến cái chết cho cả thể xác lẫn linh hồn con người, mà bạn không biết mới nguy hiểm chứ. Cho nên đây là điều mà mọi người trong chúng ta cần phải quan tâm. Mà muốn quan tâm thì bạn đừng nói tới Sanh- Lão- bệnh-Tử nữa. Mà bạn phải nói: Sanh- Tội- Tử- Cứu mới đúng. Vì ai cũng tìm cho mình một tôn giáo, cốt để được lên chỗ tốt sau khi chết, có nghĩa là muốn được cứu trong đời này, để được lên  thiên đàng đời sau chứ. Nhưng nếu linh hồn tử không được cứu trước khi thể xác trở về bụi đất,  thì bạn có gì để hy vọng cho linh hồn? Mà ai là người không bao giờ tử, để bằng lòng hy sinh đứng ra mà cứu linh hồn ai khỏi tử mới được chứ? Còn ai cũng tử giống như ai, thì ai cứu tử được ai?

          Chắc bạn đã hiểu một điều quan trọng: Đó là tất cả mọi nhà xác trên toàn thế giới, người chết điều phải nhờ người sống lo cho. Nếu phương diện thuộc thể mà đã như thế thì phương diện linh hồn chỉ có Đấng hằng sống là Chúa Cứu Thế Giê-xu mới giúp chúng ta thoát khỏi sự chết đời-đời được. Cho nên, nếu bạn muốn lên thiên đàng sau khi vĩnh-viễn từ giã thế giới khổ đau này, thì phải tin  Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã tự nguyện hy sinh trên cây thập tự để cứu bạn. Và khẳng định, sẽ không còn ai ngoài Ngài, để cho bạn có quyền hy vọng nữa. Trong Thánh Kinh sách Tiên tri Ê-sai 53:5 Lời Chúa cho biết rằng: “ Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết , vì cớ sự gian ác chúng ta mà bị thương .Bởi sự sửa phạt Ngài chiụ chúng ta được bình an .Bởi lằn roi Ngài chiụ chúng ta được lành bệnh.”

         Có người không chấp nhận mình có tội. Điều đó cũng dễ hiểu, vì người ấy chưa hiểu được tại sao sự chết lại ở ngay trong đời sống mình. Trong Thánh Kinh tác giả Thi-thiên 51: 5 được Chúa Thánh Linh soi sáng để ông hiểu biết rồi thốt lên rằng: “ Kìa tôi sanh ra trong sự gian ác . Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.” Cho nên nếu bạn thấy mọi người thay nhau lần lượt ra đi, rồi bạn biết chắc-chắn, mình cũng sẽ có ngày như thế, thì có nghĩa là bạn đang mang trong người hạt giống của tội lỗi, được gọi là nguyên tội do tổ phụ của loài người là A-đam và E-va truyền qua dòng dõi sanh đẻ của loài người. Chính điều đó mà mỗi người phải có ngày nằm xuống.Trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 15:22 lời Chúa phán: “ Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại.” Như vậy nếu bạn muốn sống lại nơi đời sau,  thì tại sao lại không tin Đức Chúa Giê-xu Christ, mà lại đi phủ nhận Đấng tìm kiếm mình để ban sự sống lại cho mình. Bạn không thương linh hồn của bạn sao?

        Tôi tin rằng tất cả mọi người Việt-nam chúng ta đang ở trong đất nước này đều biết đây là Hoa-Kỳ chứ? Cho nên khi bạn đi du lịch đến một quốc gia khác, có người hỏi thăm bạn từ quốc gia nào đến, tôi tin rằng, sẽ không ai lầm lẫn đến độ  trả lời tôi không có quốc gia! Mà bạn phải hãnh diện trả lời rằng: tôi là người mang quốc tịch Mỹ ở Hoa-kỳ đến. Nếu người ta hỏi thêm về tổng thống Hoa-Kỳ hiện là ai chắc bạn phải tường tận lắm chứ, vì tổng-thống của quốc gia mình mà. Chả lẽ bạn lại trả lời là: đất nước tôi không bao giờ có tổng thống, toàn là dân thường cai trị lẫn nhau thôi. Vậy thì người đó nghĩ mình như thế nào?  Cho nên trong Thánh Kinh sách Tiên tri Ê-sai 40 : 28 Lời Chúa phán :” Ngươi không biết sao. Không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò.”

          Như vậy giả sử nếu ai hỏi mình từ đâu mà có? Rồi ai đó lại trả lời một cách lanh lợi: “ từ con khỉ “ thì buồn thật. Trong Sáng-thế-ký 1:27 Lời Chúa phán: “ Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Rồi nếu có ai hỏi: Bạn có biết Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên con người không? Rồi mình lại trả lời: Đức Chúa Trời có dựng nên ai đâu?  Dân số tăng là do các bà phụ nữ sanh ra đó thôi mà, thì lại càng buồn hơn!

Qúy vị thân mến.

        Ông bà ta thường nói:” Cây có cội nước có nguồn.” Cho nên nói về nguồn gốc con người thì thật đáng lo, vì có người sống đến gần cuối đời cũng không biết do đâu mà mình lại hiện hữu trên đất.  Trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 2: 7 Lời Đức Chúa Trời Phán: “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh.” Có thể nào bạn thắc mắc rằng: Trong tất cả các bảo sanh viện trên toàn thế giới. Những người phụ nữ đang quặn thắt, đau đớn trong cơn sanh nở, chứ  có thấy Đức Chúa Trời lấy đất nắn lên đứa bé nào đâu? Vâng! Bạn thắc-mắc về điều đó thì rất có lợi cho bạn! Và cũng chính sự thắc mắc đó, chứng tỏ là bạn và vô số người khác đã bị lạc mất trong vô số triết lý và học thuyết của trần gian, do những con người hữu hạn truyền bá. Cho nên bạn đã không thấu hiểu là tại sao mình lại hiện hữu trên đất, và hiện hữu bằng cách nào, và hiện hữu để làm gì?

          Trong Thánh Kinh Sáng Thế ký 2:21 ghi lại rằng : “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê ,bèn lấy một xương sườn rồi lấy thịt lấp vào . Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dùng xương sườn lấy từ nơi ông A-đam, làm nên một người Nữ đưa đến cùng A-đam. A-đam nói rằng: Này là  xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người Nữ vì do người Nam mà có.” Sau đó Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân cho họ và chúc phước cho họ sanh sản khắp đất. Cho nên trong Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 1:28 Lời Chúa cho biết: “ Đức Chúa Trời ban phước cho loài người mà phán rằng: Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất, hãy làm cho đất phục tùng.” Những điều mà Đức Chúa Trời ban cho con người là toàn hảo, vô cùng tốt đẹp không chi sánh bằng. Nhưng chẳng bao lâu ông bà đã nghe theo lời dụ dỗ của Sa-tan, cãi lại lời dạy của Đức Chúa Trời, ăn trái mà Đức Chúa Trời đã cấm, nên ông bà đã phạm tội chết về phần thuộc thể và thuộc linh,. Và đã truyền nguyên tội đó cho toàn thể nhân loại trong đó có bạn và tôi.

Qúy vị qúy mến.

          Đối với một Đức Chúa Trời Thánh Khiết, phạm tội với Ngài thì phải chết. Cho nên trong Thánh Kinh sách Rô-ma 5:12  Lời Chúa phán rằng: “ Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua hết thảy mọi người, như vậy thì  mọi người đều đã phạm tội.” Nói đến đây, tôi có thể dừng lại để xin phép hỏi bạn một câu hỏi: Qua lời phán của Đức Chúa Trời mà tôi vừa dẫn chứng cho bạn ở trên. Tôi tin chắc-chắn rằng: bạn đã hiểu những khúc quanh nghiệt ngã, dẫn đến sự chết cho loài người rồi chứ? Nhưng cũng có người hỏi rằng: Giả sử nếu tổ phụ không phạm tội thì con người có phải chết không? Xin trả lời là không. Vì tội lỗi thì sanh ra sự chết, cho nên nếu ông bà cứ vâng theo lời Chúa dạy thì đâu có tội được. Như vậy có nghĩa là ông bà sẽ không chết. Và mỗi chúng ta hiện nay cũng không phải chết. Nhưng vì loài người chuốc lấy sự chế, cho nên Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng thế làm người, để cứu chúng ta vượt khỏi sự chết mà đến sự sống đời-đời nơi đời sau. Nếu bạn không tin Chúa Giê-xu khiến bạn phải chết đời-đời nơi hoả ngục đời sau, thì bạn cũng không thể trách ông A-đam và bà E-va được, mà phải trách chính bạn. Vì bạn cũng đang cãi lại lời kêu gọi của Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng đang muốn cứu bạn, nhưng bạn cũng đang  quyết định khước từ kia mà.

         Chúa Jêsus phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3 : 16 “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.” Vậy thì tại sao sự sống đời-đời dài bất tận bạn không phải lo, mà chính Chúa Giê-xu đã từ trời đến tận thế-gian này để tạo cơ hội cho bạn nhận sự tha thứ ấy mà bạn lại làm ngơ? Tôi nghĩ là bạn đang mâu thuẫn với chính bạn!Bây giờ tôi có một câu hỏi muốn hỏi bạn? Tôi nghĩ rằng trước khi trả lời bạn sẽ cười, vì nó qúa ư là dễ, không xứng hiệp với kiến thức bạn đang có. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, vì nó là câu hỏi dễ. Để bạn khỏi vận dụng sự suy nghĩ của bạn, câu hỏi có nội dung sau đây: Tại sao bạn luôn luôn có tinh thần chống lại thần chết.  Nhưng lại cố tình khước từ Đức Chúa Trời hằng sống là thế nào? Tôi thú thật là rất khó hiểu bạn ở chỗ này! Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền 14:13 Lời Chúa phán:“ Phước thay cho người chết là người chết ở trong Chúa.” Bạn cứ nghĩ xem. Ngoài Chúa Giê-xu là Đấng sống, có ai trong mọi tôn giáo dám hứa ban cho bạn một sự phước hạnh mà nó đeo theo con ngươi đến khi bước qua cánh cửa của sự chết không? Nếu bạn trả lời không, thì hãy tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay bây giờ. Nếu bạn trả lời có, thì cuối cùng Đấng đó cũng chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau đó mời bạn đến với một Hội-thánh gần nhất để được hướng dẫn. Amen .

 Servant  Elijah  Nghiem

 

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.