Đấng Chân Thần Giáng Thế

1,347 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đấng Chân Thần Giáng Thế

       Khi nói, Đức Chúa Trời giáng thế thành người, thì có vẻ như đây là điều mà hàng tỷ người trên thế giới không thể tin được! Chính vì lẽ đó mà trên địa cầu hiện nay, đang có vô số người không chiụ tin Chúa Giê-xu để tội được tha, linh hồn được cứu! Nhưng những người có tấm lòng mềm mại quyết tâm tìm hiểu cho rõ ngọn nguồn, thì đã nhận được một điều phước hạnh, cao quí nhất trên đời, mà các tôn giáo đang nỗ lực tìm kiếm đó là: Sự sống đời-đời nơi thiên đàng đời sau. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 Lời Đức Chúa Trời đã qủa quyết rằng: “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời. Ai không chiụ tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đâu, như cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.”

     Có nhiều người muốn tin Chúa Giê-xu để nhận được sự sống đời-đời, nhưng lại sợ bạn bè, người thân, chế nhạo nói rằng: Tại sao mình là người Việt-Nam mà đi theo đạo Do-Thái! Nhưng ai là người cho mình thuộc loại hiểu biết tận tường mà lại dám nói Do-Thái có đạo riêng? Mà phải nói: Do-Thái thờ Đức Chúa Trời là Đạo mới đúng. Có nhiều người không hiểu chữ Đạo theo như Thánh Kinh đã bày tỏ, cho nên nói Tin-lành là đạo Mỹ, nhưng Mỹ làm gì có đạo, mà Mỹ thờ Đạo Trời, tức là thờ Đức Chúa Trời là Đạo. Hay nói một cách dễ hiểu hơn đó là: Trên thế giới này chẳng có quốc gia nào có đạo riêng cả, mà khi nói đến phương diện tâm linh, thì chỉ có duy nhất Đức Chúa Trời là Đạo. Ai muốn mình là người có Đạo; thì phải thờ Đức Chúa Trời. Không thờ Đức Chúa Trời là không có Đạo. Còn ai không chiụ tin Chúa Giê-xu, khước từ thờ Đức Chúa Trời mà vẫn khẳng định mình có đạo rồi- thì đó không phải là có đạo, mà đang có tôn giáo được người ta gọi là đạo! Vì tôn giáo thì thuộc về đất, còn Đạo thì thuộc về trời, cho nên khi nói đến Đạo- bắt buộc phải là Đức Chúa Trời, chứ đạo không phải là một tổ chức mang tính tâm linh. Vì Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên vũ trụ và loài người, Ngài đang ngự ở trên trời, vì yêu thương con người đang chết đời-đời về phần linh hồn, nên Ngài đã giáng thế làm người, chiụ chết trên cây thập tự để trả giá thay cho con người, hầu cho hễ ai tin vào sự chết thay của Ngài cho chính mình; thì tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng. Khi nói đến Đạo là nói đến Đức Chúa Trời giáng thế thành người danh Ngài là Giê-xu.  Chính Ngài là con đường độc nhất từ đất đến trời, và từ trời đến đất. Cho nên, Chúa Giê-xu là Đấng Chân thần duy nhất, chứ không phải con người nào khác trên đất được trở thành thần!  Vì lẽ đó, ai muốn tội mình đang phạm với Đức Chúa Trời được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng, thì phải nghe và tin theo Lời Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 6 như sau:“ Ta là đường đi, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.”

       Có nhiều người chấp nhận Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên vũ trụ và loài người. Nhưng không chấp nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời giáng thế thành người để cứu thế. Vì khi nói đến Chúa Giê-xu được sanh ra tại xứ Do-thái, thì họ chỉ biết Ngài thuộc dân tộc Do-thái thôi, chứ không cần biết thêm gì về Ngài nữa. Cho nên, nếu tin Chúa Giê-xu là tin theo đạo Do-thái, hay là đạo Mỹ, và sự hiểu biết không đầy đủ cứ được truyền từ người này qua người khác, khiến cả dòng họ chết về phần linh hồn, tên không có trên thiên đàng! Giả sử, nếu bây giờ chúng ta cùng nhau đặt ra một câu hỏi: Một người cha đứng trên một toà nhà cao tầng nhìn xuống, thấy con mình dưới đất đang bị một lũ côn đồ hành hung, vậy thì người cha cứ tiếp tục nhìn, cho đến khi nào con mình tắt thở rồi thở phào nhẹ nhõm, hay là phải tức tốc chạy xuống tiếp cứu con mình, dù có phải trả bằng bất cứ giá nào để cứu con? Mời bạn nghe Lời Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 16: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.” Muốn cứu con người tội lỗi hư mất dưới trần thế này, Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia phải trở thành con người thật bằng quyền phép của Đức Thánh Linh, giáng thế, trả giá thay cho con người trên cây thập tự, qua một hình phạt đúng tiêu chuẩn đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Cho nên, khi tin nhận Chúa Giê-xu, bạn không cần phải nỗ lực bằng bất cứ hình thức nào mang tính tôn giáo nữa, vì tội bạn đã được tha, linh hồn bạn đã được cứu, tên bạn đã được ghi vào sách sự sống đời-đời nơi thiên đàng.                                 

Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.