Đấng Chân Thần Khác Tà Thần

1,879 views

Đề tài

Đấng Chân Thần Khác Tà Thần

        Không ai có thể phủ nhận, thế giới mà chúng ta đang sống đây, đầy dẫy mọi sự đau buồn và khốn khổ. Trong cảnh khổ đời này, ai cũng tìm cách  đặt hy vọng vào sự phước hạnh, sung sướng nơi đời sau. Đó là động cơ thúc đẩy con người, để có sức mạnh vượt qua mọi áp lực, mỗi ngày đè nặng trên cuộc sống.

      Nếu cứ nhìn vào thực chất niềm tin của mọi người đang hiện hữu. Chúng ta nhận thấy, con người đang khao khát về phương diện tâm linh một cách đáng sợ. Sự thờ lạy trong mọi tôn giáo là dấu hiệu khẳng định nỗi cô đơn và lo sợ của con người.

      Vô số người đang thờ đủ thứ tà thần cũng thừa hiểu rằng: quyền năng của các vị thần mà họ đang thờ phượng, không đủ để giúp người ta trong mọi khốn khó của cuộc đời. Cho nên mỗi phương diện của cuộc sống, họ lại nhờ cậy vào một vị thần khác. Từ nguyên nhân này, đã khiến cho một gia đình, có cả chục vị thần trong nhà, mà xem ra cũng chưa đủ .

       Thảm cảnh của cuộc đời này xem ra thì thế đó. Ai cũng chán ngán thế giới này cả. Hy vọng vào thế giới đời sau sẽ tốt đẹp hơn. Điều đó là rất tốt. Nhưng nếu giả sử, tất cả mọi người trong mọi tôn giáo, và đạo Chúa, đều được lên thiên đàng và sống chung trong thế giới đời sau thì nó lại là một thế giới tệ hại hơn đời này nữa. Điều đó chẳng phải là người theo Đạo Chúa không có tình yêu thương. Nhưng trên thế giới này, chưa từng ai tình nguyện rước tội phạm mang bản án tử hình, hay chung thân về sống chung trong gia đình, thế thì tội nhân là những người chưa tin Chúa Giê-xu làm sao có thể ở nơi Đức Chúa Trời ngự được?

        Có nhiều người đang phiền trách Đức Chúa Trời. Trong số những người phiền trách đó, cũng chẳng thiếu gì những người giận giữ phát biểu: Là tại sao nói Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, mà lại không chấp nhận cho tất cả những người theo tôn giáo được lên thiên đàng, mà phải bị phán xét  để bỏ xuống hoả ngục là thế nào? Chúng ta đừng vội nóng giận. Vì ông bà ta có câu “ No thì mất ngon, mà giận thì mất khôn.“ Chắc-chắn là chúng ta đã hiểu lầm về tình yêu thương của Đức Chúa Trời! Chính sự hiểu lầm này; đã phát sinh một bản tánh bất phục tùng. Vì không bao giờ Đức Chúa Trời lại có ý định như thế. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng: Tất cả  mọi sự việc dù tốt hay là xấu, xảy ra cho chúng ta trong tương laiđời này, hay đời sau, cũng đều do mọi sự quyết định của chúng ta mà thôi. Còn về phần Đức Chúa Trời, thì Ngài đã bày tỏ tất cả mọi sự tốt lành một cách công khai cho chúng ta hết rồi. Chính trong giờ phút bạn đang đọc bài giảng này, thì những lời phán của Đức Chúa Trời cũng đang chuẩn bị lập lại cho bạn hiểu, để bạn có thể  quyết định như thế nào cho đúng .

       Bây giờ chúng ta thử hỏi: Có ai đang sống trong đất nước Hoa kỳ này, mà lại đồng ý đóng cửa tất cả mọi nhà tù, giải tán toà án và tha bổng mọi tội phạm không?  Hay là có ai, ngày nay có lòng thương người đến mức độ hướng về nhà tù xin bảo lãnh một tên giết người khét tiếng, về ở chung với mọi người trong gia đình mình không? Chắc-chắn là không bao giờ có điều đó, dù trái đất này còn tồn tại bao lâu đi chăng nữa, thì điều đó vẫn không bao giờ có thể xảy ra.

      Như vậy, thì thế giới hiện nay Đức Chúa Trời đã cảnh cáo trong Thánh kinh sách Rô-ma 3:10 “Như có chép rằng:  Chẳng có một người công bình nào hết dẫu một người cũng không.” Có nghĩa là trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, không một con người nào trên đất này được gọi là con người không có tội cả. Dù người đó có đi tu bao nhiêu chục năm đi chăng nữa. Nhưng nếu không tin  đến sự chết của Chúa Cứu Thế Giêxu thì người đó chưa giải quyết được món nợ tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là Đấng công bình và thánh khiết. Thế thì trong thế giới đời sau, con người không thánh khiết không thể ở chung được với Đức Chúa Trời  được đó là điều tất nhiên. Vì nếu bạn không chấp nhận sống chung với một một phạm nhân. Thì hơn thế nữa, Đức Chúa Trời cũng không thể cho một tội nhân ở chung với Ngài. Vì Ngài là Đấng ghét tội lỗi, nhưng yêu thương tội nhân. Nhưng vì khi còn sống bạn không tiếp nhận Chúa Giê-xu để tội được tha linh hồn được cứu. Cho nên sau khi chết bạn vẫn là một tội nhân, nên Đức Chúa Trời không thể tiếp nhận bạn.

         Thiết tưởng bấy nhiêu đó, thì bạn đã có thể hiểu được là: Một thế giới đời sau của con người là một thế giới gồn toàn những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã chết thay cho họ. Nhưng chúng ta đừng quên rằng : Đức Chúa Trời không bao giờ hạn chế số người tin. Trong Thánh kinh sách Rô-ma 3: 10 Lời Chúa phán: “ Vì ai kêu cầu danh Chúa thì đều được cứu.”

        Tôi giãi bày những điều đó không phải để cho bạn bi quan đâu. Nhưng để cho bạn thức tỉnh. Vì Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời đã quả quyết điều đó.  Mà khi bạn nghe được điều quan trong này và  thật tâm làm theo, thì  đó là một đại phước đến với bạn. Rất tiếc, có qúa nhiều người không hiểu được tình yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời đối với mình. Vẫn biết rằng, mình không dại gì để bảo lãnh và ở chung với một kẻ tội phạm. Nhưng Đức Chúa Giê-xu muốn ở chung với tất cả chúng ta là những người đã phạm tội với chính Ngài. Nhưng điều quan trọng trước hết là phải giải quyết tội lỗi của mỗi người với Chúa trước đã. Chính vì điều quan trọng đó mà  Ngài đã  từ thiên đàng cao sang, đến thế gian  tội lỗi này bằng thân thể của con người thật, tự nguyện, hy sinh, đền tội cho hết thảy mọi người. Nếu ai tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu  là Đấng chết thay cho mình, thì tất cả tội lỗi mình đều được tha. Mình từ một tội nhân, trở thành thánh nhân trước mắt Đức Chúa Trời, được hoà thuận với Ngài, và con người đó, dù còn đang ở dưới trần gian, nhưng tên tuổi đã ở trên thiên đàng vinh hiển. Được gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình, được thờ phượng và tương giao với Ngài. Được Ngài ngự vào trong tấm lòng của mình, chẳng có tà ma qủy xứ nào dán quấy phá mình. Vì mình đã trở thành con của Đức Chúa Trời chí cao, là Vua trên các vua Chúa trên các chúa.

       Theo Thánh Kinh cho biết, thế giới ngày nay đã và đang ứng nghiệm Lời phán của Đức Chúa Trời trong Thánh kinh. Và “Ngày” của Đức Chúa Giê-xu Christ trở lại để đón những người theo Ngài về Thiên đàng cũng đã gần. Tôi muốn thật tình hỏi bạn một câu hỏi. Nếu ngày đó đến  mà bạn chưa tin Chúa Giê-xu, thì bạn có biết bạn sẽ là người như thế nào không?

      Tôi cho là khi nghĩ về thế giới đời sau, thì bạn sẽ vô cùng bối rối và sợ hãi. Những hình thức của một tôn giáo dành cho người đã chết mà bạn từng chứng kiến, không phải là để bảo đảm lần cuối cùng cho người chết đó. Nhưng là để trấn an cho người còn đang sống. Đâu có ai sợ một vực sâu rực lửa đang chờ đợi mình ở phía trước, khi mà tôn giáo chỉ cần lấy triết lý đời nàyđể che được mắt mọi người. Rồi sau đó tôn giáo bảo rằng, đằng sau triết lý đó có nhiều điều mới lạ. bạn hãy nghe Lời Đức Chúa Trời phán: “ Ai tin ta thì được sự sống đời đời.” Cái cách của tất cả các tôn giáo hiện nay trên thế giới, là phải đi ngược lại với sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời đó là gì ? Đó là mọi người nỗ lực để lên thiên đàng bằng chính sự khám phá riêng tư và tùy theo sở thích mê tín dị đoan của chính mình. Nó thuộc về tiêu chuẩn âm phủ, chứ không phải thiên đàng.

         Nhưng Đạo Chúa thì khác hẳn. Người theo Chúa lên thiên đàng rất khỏe, chỉ bằng cách đặt niền tin vào Đấng chiụ chết thay cho mình, và  làm theo những gì Ngài đã  dạy có vậy thôi. Cho nên người tin Chúa thấy được tất cả mọi sự quaLời hằng sống của Đức Chúa Trời. Mà  Ngài đã giãi bày ra moị sự một cách tường tận, công khai để mình có thể hiểu và biết được bằng tai nghe, mắt thấy, tay sờ đụng. Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ hứa rằng: “ Ai tin ta thì được sự sống đời đời.” Chúa Giê-xu đã chết thật sự về tội lỗi của những kẻ bằng lòng theo Ngài, ba ngày sau khi chết Ngài đã thực sự sống lại như Lời Ngài đã phán trước đó. Sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một bằng chứng sống cho toàn thế giới qua mọi thời đại. Và đó cũng chính là dấu hiệu đặc biệt để người ta phân biệt được Đức Chúa Trời và con người. Chỉ có Đức Chúa Trời hằng sống mới chết đi và sống lại được, còn con người thì chết luôn, giống như như tất cả mọi giáo chủ của mọi tôn giáo trên toàn thế giới. Thật là hãnh diện và sung sướng cho những ai đặt niền tin vàoĐức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Vì Ngài là  Chân Lý .

        Nếu ngay bây giờ bạn muốn nhận lãnh sự tha tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, để nhận sự sống đời-đời về cho mình, thì vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời  lúc nào cũng mở rộng để chào đón những người con đi lạc trở về nhà Cha. Đấng tiếp đón bạn trở về, không phải là đấng đang ở trong mồ mả. Hay là đấng mà con người tạo dựng nên bằng ngòi bút,  hình thành bởi triết lý đang nằm trong sách mở, hay là qua lời truyền khẩu của loài người. Hoặc là được nắn lên bởi một cục đất, do bàn tay người ta tạo ra.  Nhưng chính Ngài là Đấng đã tạo dựng và bảo tồn vũ trụ, và con người.  Ngài đang hiện hữu và điều khiển nó.

     Trở về với Đức Chúa Trời là trở về với Đấng tạo dựng nên mình, là trở về với Cha mình. Đấng hằng ngày chu cấp mọi sự cho mình hưởng thụ. Trong Thánh Kinh sách Phục-truyền 6: 4 Đức Chúa trời phán: “ Hỡi Y-sơ-ra-ên hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng có một không hai.” Đó là một sự hãnh diện, một sự vui mừng, phước hạnh mà trên thế gian này ngoài Đạo Chúa ra  không một tôn giáo nào có được điều đó.

       Trong nhu cầu của đời sống. Bạn luôn ao ước những điều tốt nhất. Vâng, điều đó là phải lẽ, ai cũng vậy. Nhưng có được hay không còn do hoàn cảnh kinh tế của mình. Thế thì vấn đề tâm linh là quan trọng. Nếu quyết định, bạn có thể đặt niềm tin vào Chúa ngay tức khắc, dành phần tốt nhất về cho mình mà không ảnh hưởng đến bất kỳ một yếu tố nào. Chỉ duy nhất là tấm lòng chân thành của bạn đối với Chúa .

         Tin nhận Đấng Cứu Thế là Chúa Giê-xu Christ. Bạn được trò truyện với Ngài một cách tự do. Vì Ngài là một Đấng sống. Ngài nghe lời cầu nguyện của bạn. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 21: 22 Lời Chúa phán “Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.” Nhưng chúng ta nên nhớ một điều quan trọng đó là: không nên xin gì mà nó đem đến bất lợi cho đời sống và thân thể của mình. Hoặc trái với ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì trái ý muốn của Chúa tức là hại đến đời sống của mình.

       Người theo Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Chân thần hằng sống. Khi bạn đặt niềm tin nơi Chúa thật lòng, thì Chúa không ở ngoài đời sống của bạn. Nhưng ở trong lòng của người tin. Cho nên người tin Chúa ở đâu thì Chúa ở đó. Người tin Chúa đi đâu thì Chúa đi đó. Vua Đa-vít đã được Thánh Linh cảm động để thốt ra rằng “ Dầu tôi có đi trong trũng bóng chết. Tôi cũng chẳng sợ tai hoạ nào vì Chúa ở cùng tôi.” Thi-Thiên 23: 4

      Nếu bạn không theo Chúa, thì trên kinh nghiệm từng trải của đời sống bạn cũng đã quá biết, là  chẳng có thần nào ở với bạn cả. Vì khi còn ở tại Việt-nam bạn có rất nhiều thần để nương cậy trong gia đình. Nhưng khi bạn lên đường qua Hoa-kỳ bạn phải bỏ thần ở lại hết. Rồi qua Hoa-kỳ bạn lại kiếm tiền ra chợ, mua ít thần bằng sứ về nhà tiếp tục thờ. Mặc dù tên thì giống nhưng khuôn đúc thì do nhiều lò sản xuất đồ gốm tạo thành, nên có thể các vị thần mua ở Việt nam nó khác với ở Hoa-kỳ. Và nếu chúng ta có đi đến một quốc gia khác thì chúng ta lại bỏ những vị thần này ở lại, đến chỗ mới chúng ta sắm những vị thần khác. Như vậy chỉ là hình thức ở bề ngoài, chứ không giống như Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống, Ngài luôn ngự ở bên trong con người, và người tin Ngài đi đâu, thì Ngài theo đó và bảo vệ họ từng hồi từng lúc. Hướng dẫn họ qua mọi khúc quanh của cuộc đời . 

      Điều này được chứng minh trong những ngày vượt biên trên biển cả. Hay trong những biến cố của đời sống. Bạn đâu có nhớ ai khác để kêu cầu ngoài Đức Chúa Trời. Bạn có bao giờ đặt ra cho mình một câu hỏi: Tại sao cứ mỗi khi có một biến cố xảy ra trên đời sống, con người luôn kêu Trời để xin Ngài giải cứu trong mọi sự, mà không ai kêu tên một vị thần nào khác không?  Nếu bạn trả lời được câu hỏi ở trên, thì bạn đã biết rằng. Đức Chúa Trời  là Đấng hằng sống. Vì  lúc nguy ngập thì mình kêu người có mặt ở tại đó cứu mình, chứ đâu có ai dại dột kêu người chết thì làm sao giải cứu được. Thế thì cả một cuộc đời của bạn. Tiếng kêu Trời ơi trong mọi biến cố hay là cầu xin Ông Trời, thì đó là  một sự công nhận trực tiếp về sự hiện hữu của Ngài ở mọi nơi trên thế gian này, và mỗi chúng ta phải thừa nhận rằng, danh xưng đó gắn liền với đời sống của hết thảy mỗi người chúng ta.  Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh Kinh sách Giê-rê-mi 33:3 “Hãy kêu cầu ta , ta sẽ trả lời cho . ta sẽ tỏ cho các ngươi những chuyện lớn và khó là những chuyện các ngươi chưa từng thấy và chưa hề biết.“ Tất cả mọi người trên thế giới đã cầu xin Đức Chúa Trời. Vì ngoài Đức Chúa Trời thì con người xin ai được? Nếu có ai bảo rằng tôi cũng cầu xin vị  này vị kia nữa. Thì đó chẳng qua là một sự thiếu hiểu biết, hoặc bị ám ảnh bởi tâm trí, chứ có bao giờ mà người đang sống lại đi xin người chết. Tất cả mọi người chết không có sự sống lại như Chúa Cứu Thế Giê-x. Mặc dù ai đó, có được con người tôn cao đến mức độ nào đi chăng nữa, thì vẫn là người bất toàn hữu hạn chẳng có gì tốt hơn. Tất cả những gì con người trên thế gian này có là do Đấng sống ban cho. Cũng như người còn sống luôn lo cho người chết, chứ có người chết nào lại lo cho người sống bao giờ?

         Chúng ta có quyền quyết định theo ý muốn của riêng mình trong đời này. Nhưng chúng ta cũng phải nhận lấy hậu qủa của ý riêng mình trong ngày sau. Đừng bao giờ oán trách Đức Chúa Trời. Vì Ngài đã phán cho chúng ta biết trước. Đến ngày cuối cùng,  người theo Chúa và người không theo Chúa sẽ hoàn toàn khác hẳn  nhau.

          Người có Chúa sau khi trút hơi thở cuối cùng được nhìn thấy Chúa một cách rõ ràng. Và Ngài nắm lấy tay mình dắt ngay về ngay thiên đàng để hưởng sự sung-sướng. Nhưng người không có Chúa  sau khi tắt hơi người đó vĩnh biệt tất cả mọi hình tượng mình đã thờ, và đi ra trong sự cô đơn sợ hãi. Linh hồn người ấy liền trở về nơi tay Đức Chúa Trời và bị giam cầm trong địa ngục chờ ngày phán xét.

         Có qúa nhiều người trên thế giới này lầm lẫn. Kể cả một số khá đông những người theo Chúa đi ra ngoài Kinh Thánh. Họ lầm tưởng rằng: Khi một người chết dưới âm phủ thì những người sống trên đất hiệp lại làm áp lực với Đức Chúa Trời để bắt buộc  Đức Chúa Trời phải giải quyết tương lai của người đã chết đi theo ý muốn của tập thể người đang sống trên đất. Đó là một điều sai lầm trầm trọng. Để chứng minh điều này tôi xin hỏi: Nếu người chết cuối cùng trên đất này là một giáo hoàng, thì ai giúp ông làm theo thủ tục của tôn giáo để áp lực với Đức Chúa Trời. Thật là một sự sai lầm trầm trọng. Nếu thế thì sự công bình ở đâu? Chúng ta nên nhớ rằng: Dù có những bộ óc cao siêu đến đâu, nhưng đi ra ngoài Thánh Kinh, người ta vẫn không thể dấu diếm được sự sai trật của nó.

       Chưa có chỗ nào trong Thánh Kinh, mà Đức Chúa Trời lại tỏ ra bất lực trước sự đòi hỏi  vì một luật lệ của một tổ chức tôn giáo nào đó trên thế gian này. Điều này dễ dẫn đến sai lầm. Mà trong tương lai, có thể dẫn đến sự mất linh hồn của hàng tỷ người  không hề biết gì đến sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời cả. Trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 7: 21 Lời Chúa phán: “ Chẳng phảỉ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa lạy Chúa mà vào được nước thiên đàng đâu, chỉ những kẻ làm theo lời của Cha ta ở trên trời mà thôi.“

       Những người theo Chúa cũng phải cẩn thận, tra xét thường xuyên đời sống của mình qua Lời của Đức Chúa Trời. Đừng hãnh diện về một tổ chức  tôn giáo, một giáo hội , hay giáo phái , hoặc một con người nào đó. Vì bạn không lên thiên đàng chung với bất kỳ một tổ chức tôn giáo nào mà bạn đang mơ ước ở trên thế gian này. Mà bạn sẽ lên thiên đàng với chính con người thật của bạn với Chúa.

     Chúng ta đừng quên rằng, sự phát triển của thế xác thì bằng nhiều loại thực phẩm khác nhau. Và cơ thể kỳ diệu của chúng ta hấp thụ được tất cả mọi loại thực phẩm được trồng từ  tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Nhưng về phần tâm linh, duy nhất chỉ nhờ vào Lời của Đức Chúa Trời. Con người sống bằng Lời Chúa là con người có sự sống thật, còn con người sống bởi giáo hội, hay giáo phái là những con người sống bằng tổ chức, thì không có sự sống bởi Lời Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu luôn phán rằng: “ Ai tin ta thì được sự sống đời-đời” Đứng trước sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta hãy hạ mình xuống để nghe Lời Chúa dạy, và đặt niền tin của mình vào Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách trọn vẹn.”  Amen .

Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.