Đầng Cứu Thế Giáng Trần

1,647 views

                                              Bài-Giảng Giáng Sinh                                        

Đề tài

Đấng Cứu Thế Giáng Trần

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1: 18- 24

Câu gốc: “ Này vì sao ta đã sanh ra, và vì sao ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe tiếng ta.”

I / Tại sao Đức Chúa Giê-xu lại phải sanh ra?

         Hàng tỷ người trên khắp thế giới, không thể hiểu nổi tại sao đã là một Đức Chúa Trời quyền năng vô hạn lượng ở trên trời, mà khi giáng thế lại phải sanh ra, thì khó hiểu thật! Có người lý luận rằng: tại sao đã gọi là Đức Chúa Trời mà không giáng trần thành một con người lớn bình thường mà phải trở thành một hài nhi làm chi? Chúng ta sẽ giải quyết ở chỗ này: Đối với tất cả mọi sự vật đều phải có khởi đầu. Thí dụ: Cái cây cũng phải từ hạt giống hay từ cây con mà phát triển. Nói về động vật cũng thế, phải qua sanh sản, dù là đẻ trứng, hay sanh con cũng phải có khởi đầu. Thì đối với con người cũng vậy. Chỉ ngoại trừ Đức Chúa Trời là Đấng Tự hữu và Hằng hữu, Ngài không có khởi đầu, và cũng không có kết thúc.  

         Bởi thế cho nên, khi Đức Chúa Trời muốn giáng thế cứu người, thì Ngài phải trở thành người, mà muốn trở thành người, thì phải có khởi đầu. Con người ở thế gian, thì khởi đầu từ cha mẹ. Nhưng Chúa Giê-xu trở thành người, thì cái khởi đầu của Ngài không giống như loài người, mà do quyền phép của Đức Thánh Linh là Thần của Đức Chúa Trời, vận hành trong công việc đó. Nhưng Ngài khởi đầu trong sự kiện trở thành con người, chứ không phải Ngài khởi đầu trong sự hiện hữu. Vì Đức Chúa Giê-xu là Đấng Tự hữu, Hằng hữu đã có từ trước muôn đời. Hơn nữa, nếu Ngài có trở thành con người thật, thì mới đền tội được cho con người chứ!

         Trong chương trình cứu chuộc. Ngài chọn một trinh nữ tên là Ma-ri, và Ngài sai thiên sứ đến báo tin là Đức Chúa Trời chọn bà để Ngài thực hiện chương trình cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Có nghĩa là bà sẽ sanh một Đấng Cứu Thế bởi quyền phép. Thánh Kinh chép trong Lu-ca 1 : 34” Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó.Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải phải xưng là con Đức Chúa Trời.”Bà Ma-ri hiểu theo cách sanh đẻ tự nhiên, Nhưng Đức Thánh Linh thực hiện công việc này bởi quyền phép siêu nhiên.

         Câu Chuyện: Có hai vợ chồng tại Mỹ: Vợ thì theo Chúa Giê-xu, còn chồng thì không theo. Bà nỗ lực làm chứng cho ông hết ngày này qua ngày khác đã mấy năm rồi, vì bà sợ sau khi chết ông sẽ đi địa ngục. Nhưng ông nhất định không chấp nhận là Thượng-Đế trở thành người là điều vô lý. Trong nhà hai ông bà có muôi một bầy ngỗng, cứ buổi chiều là nó đi vô nhà la inh ỏi đòi ăn, và quấy phá dữ dội, ông nói hết lời mà nó cũng không nghe. Một bữa nọ ông than phiền với vợ: Ước gì tôi nói được tiếng ngỗng, thì nó sẽ nghe lời tôi. Dựa vào lời than phiền của ông, bà làm chứng: Thì cũng vì Đức Chúa Trời muốn ông nghe được tiếng Ngài, nên Ngài mới trở thành người để nói cho ông nghe. Ông nghe xong cúi đầu thức tỉnh, nước mắt chảy dài, và ngay lúc đó ông đã bằng lòng cầu nguyện tin Chúa Giê-xu.

         Bây giờ chúng ta đặt ra một câu hỏi: Nếu Đức Chúa Trời giáng thế thành một người lớn, tự nhiên đứng giữa thủ đô Do Thái tuyên bố mình từ trời đến, mà không có lai lịch, không có quốc tịch có được không? Người ta sẽ bắt Chúa Giê-xu ngay và mở cuộc điều tra xem Ngài từ hành tinh nào đến. vậy thì làm sao hoàn thành được kế hoạch đền tội cho hết thảy loài người. Đồng ý là Chúa Giê-xu có quyền phép để biến mất. Nhưng Ngài đến thế gian đâu phải vì mục đích phô trương phép lạ!

        Chúng ta đã thấy Bắc Hàn bắt giam vô điều kiện một vài người Mỹ vô tình đi vào trong biên giới của họ chứ. Cho nên thế giới con người có luật, thì Đức Chúa Trời muốn trở thành người thì Ngài cũng phải làm theo luật kiểm tra dân số của con người. Có nghĩa là Ngài làm tròn bổn phận của một người dân. Để hoàn thành kế hoạch chuộc tội cho muôn dân trên đất.

II/ Tại sao Đức Chúa Giê-xu phải Giáng Thế.

        Giả sử bây giờ tôi đặt ra một câu hỏi: Tại sao Ông Tổng thống Obama đêm nay lại đến thành phố nơi bạn đang ở. Chắc quý vị sẽ sửng sốt, vì chắc-chắn là có chuyện gì quan trọng lắm đây. Vì đây là thành phố tội phạm, phải chăng ông đến là để chỉ thị khẩn cấp một điều gì đó cho chính quyền, chứ làm sao có tình trạng mà tổng thống đi nghỉ mát tại thành phố mất an ninh nơi địa phương chúng ta?

             Vậy thì bây giờ chúng ta nghe tin Chúa Giê-xu giáng trần trong một đêm động lãnh lẽo. Đáng lý ra mọi người chúng ta phải hỏi: Có gì vậy? Sao mà lạ lùng qúa vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra cho thế giới? Thánh kinh giải đáp cho chúng ta trong sách Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.”

           Bây giờ tôi muốn xin phép đặt ra một câu hỏi với quý vị: Có khi nào quý vị thắc mắc là tại sao con người phải chết không? Chắc có lẽ người thì trả lời già phải chết. người thì trả lời bệnh hết cứu phải chết. Nhưng yếu tố chính khiến con người phải chết đó là phạm tội với Đức Chúa Trời. Giả sử nếu có ai hỏi tội gì? Tôi xin trả lời có hai tội:

1/ Nguyên tội: đó là do tổ phụ cãi lời Đức Chúa Trời ăn trái cấm.

2/ Kỷ tội: Đó những tội do mình khi còn sống chống lại lời dạy của Đức Chúa Trời. Mà tội nặng nhất là tội không thờ phượng Ngài.

           Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, không bắt tội chúng ta, mà giáng thế để tự nguyện hy sinh trên cây thập tự để cứu chuộc tội lỗi cho chúng ta. Vì đời này thân thể phải chết đã đành, nhưng còn đời sau khi Đức Chúa Trời cho sống lại, Ngài muốn chúng ta sống trong thiên đàng đời-đời. Chứ không phải đau khổ nơi địa ngục đời-đời nơi sau. Cho nên sự đền tội của Ngài không phải cho người Tin lành mà cho mọi người không phải Tin-lành để trở thành Tin-Lành mà tránh tin dữ. Vì Thiên đàng và hỏa ngục là hai nơi có thật. Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3:36 “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời, ai không chịu tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa trời luôn ở trên người ấy.”

         Chúa Giê-xu giáng thế là một sự kiện vô tiền khoáng hậu, mà nếu trái đất này còn tồn tại bao lâu, con người cũng không thể tìm đâu ra một tình yêu của con người, hay các thần khác trong các tôn giáo như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tại sao? Vì con người với nhau đều là tội nhân trước Đức Chúa Trời. Các thần trong tôn giáo thì do con người tự tạo. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên hết thảy chúng ta, và vũ trụ chúng ta đang nhìn thấy trước mắt. Ban cho chúng ta hàng ngày đầy đủ các vật thực cần dùng, hơi thở, sự sống. “Nhất là ban cho chúng ta một linh hồn bên trong thân thể này để nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình.”

III/ làm chứng cho lẽ thật là gì?

          Chúng ta gọi đây là thế gian. Thì trong thế gian thì có đủ mọi điều gian dối, dối trá, và lường gạt. Không những về phương diện tiền tài vật chất. Nhưng cả về phương diện linh hồn nữa. Cho nên hiện nay phương diện nào trong thế gian chúng ta cũng không thể tin được, mà phải tin vào Lời của Đức Chúa Trời, vì đó là điều chắc-chắn không bao giờ thay đổi, được gọi là Chân Lý của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Cứu Thế từ trời đến. Sẽ công bố những sự thật: đã xảy ra, đang xảy ra, và sẽ tiếp tục xảy ra nữa, hầu cho chúng ta tin nơi Chúa để không bị ai lừa gạt từ thuộc thể đến linh hồn của mình.

          Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 24:3 cho biết một cách tường tận đó là: “ Chúa Giê-xu đương ngồi trên núi Ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng:Hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. các ngươi nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. hãy giữ mình đừng bối rối. Vì những sự ấy phải đến,nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Dân này sẽ giấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất.”

          Ngay bây giờ quý vị ngồi đây. Nhưng Do-Thái và tổ chức khủng bố Hamas, đang có cuộc chiến tranh dữ dội. Chiến tranh càng ngày càng bùng nổ, người chết mỗi ngày càng nhiều. Chúng ta không bao giờ mong có chiến tranh. Nhưng chúng ta cũng không thể ao ước hòa bình. Mặc dù các tôn giáo đang nỗ lực cầu nguyện cho hòa bình. Nhưng Chúa Giê-xu đã cho biết là hòa bình không còn nữa. Mà chiến tranh càng ngày càng mở rộng tầm hoạt động của nó. Dân chúng không đủ ăn, nhưng phải đủ đạn dược để cung cấp cho cuộc chiến. Đây là dấu hiệu của một thế giới tội lỗi đang tự hủy diệt lẫn nhau. Nhưng những dấu hiệu xảy ra trên đất mà Chúa Giê-xu vừa phán, càng ngày càng lộ rõ nét bao nhiêu, thì dấu hiệu ngày mà Chúa Giê-xu tái lâm trên đất này một lần nữa sẽ gần hơn bấy nhiêu. Chúng ta có biết rằng: Chúa Giê-xu đang trên đường trở lại thế giới này một lần nữa. Nhưng không phải giống như một hài nhi được sanh ra mà hàng năm thế giới cùng nhau kỷ niệm. Mà là Đức Chúa Giê-xu có thân hình thật của một con người, với quyền năng vô hạn lượng, sẽ rước những người tin Ngài lên trời. Sau đó mọi tai họa sẽ từ-từ đổ ập trên đất này.

           Tôi muốn hỏi quý vị: Có ai trong chúng ta chưa tin Chúa Giê-xu, ngồi trong ngôi thánh đường này, mà muốn tránh đại-nạn sau khi Chúa Giê-xu trở lại không? Hoặc nếu Chúa chưa trở lại mà mình đã hết đời, thì có muốn tránh hỏa ngục không? Chắc-chắn là ai cũng muốn trả lời có chứ. Vậy việc làm duy nhất của quý vị trong buổi truyền giảng này là gì? Hãy đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu để tội được tha, linh hồn được cứu. Tất cả mọi tôn giáo trên toàn thế giới sẽ mất hút trong khoảng không vô tận của một thời điểm nào đó. Nhưng linh hồn người tin theo tôn giáo sẽ không mất, mà phải ứng hầu trước sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chúa  Giê-xu phán. “ Ai tin ta thì sẽ được sự sống đời-đời.”

IV / Nếu Thuộc về Chúa thì có gì đặc biệt?

       Nếu ngay bây giờ, sau bài giảng này, bạn quyết định tin Chúa Giê-xu để được Ngài tha tội và nhận sự sống đời-đời thì bạn là người rất phước hạnh, mà xem ra sẽ không có sự phước hạnh nào lớn hơn vì :

        1 / Bạn có sự sống đời-đời nơi đời sau.

        2/ Bạn có tên trên thiên đàng.

        3/ Bạn có Chúa Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời ở trong lòng.

         4/ Đức Chúa Trời là Đấng bạn thờ phượng là một Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài đang sống, Ngài đang ở đây ngay giờ nay, Ngài không bao giờ chết, nên người Tin-lành không  phải làm bàn thờ để thờ Ngài, mà thờ ở trong lòng. Vì Ngài phán trong sách Giăng 4:23 Lời Ngài phán: “ Khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ mà Cha ưa thích.”

         5/ Bạn không phải lo đồ ăn thức uống cho Đức Chúa Trời, như bạn phục vụ các thần khác. Nhưng ngược lại, Ngài sẽ lo cho bạn và lo cho cả thế giới.

         6/ Bạn được gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình, và lời cầu nguyện của bạn luôn-luôn được Ngài nghe. Chứ không giống các thần trong tôn giáo, chỉ là hình thức.

         7/ Dù thế giới có biến chuyển như thế nào? Và dù hoàn cảnh của cuộc đời bạn có ra sao, thì Chúa cũng vẫn là Chúa của bạn, Ngài hứa là Ngài sẽ ở với bạn cho đến tận thế. Trong Thánh Kinh Chúa Giê-xu hứa trong sách Ma-thi-ơ 28:20 “ Và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

        Cho nên ngay giờ này, tôi kêu gọi quý vị hãy quyết định để đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì bạn sẽ nhận được tất cả mọi điều qúy giá nhất, mà trong tất cả các tôn giáo không hề có: Đó là sự sống đời-đời. Amen

Servant  Elijah nghiem

 

 

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.