Đạo Chúa Hiền Hòa Hay Hung Dữ

2,885 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Đạo Chúa Hiền Hoà Hay Hung Dữ

         Đứng trước thực trạng của một thế giới tội lỗi; mà lại có sự hiện diện của những con người qúa khích, ngông cuồng, điên loạn và tàn ác, đang xảy ra hàng ngày trên khắp các quốc gia, nhất là khu vực Trung-Đông, mà có nhiều người đã nhân danh đạo Chúa để chém giết lẫn nhau. Từ những hình ảnh đó; có nhiều người đã  thắc mắc với một số câu hỏi, và cũng sẽ được tuần tự trả lời, để giúp cho  ai đó, có thể hiểu biết một cách đúng đắn, hầu thoát khỏi sự lầm lẫn nghiêm trọng có thể xảy ra. Những câu hỏi thắc mắc được nêu ra sau đây:

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.