Đạo Nào Cũng Tốt

2,237 views

Công Bố Phúc Âm

Bài Giảng

Đạo Nào Cũng Tốt

Kính thưa qúy vị.

            Chắc ai trong chúng ta cũng biết nghĩa của chữ Đạo là đường, thế thì hôm nay chúng ta xét một số nét về nghĩa của chữ Đạo để xem như thế nào.

           Cái khó của chúng ta, ấy là khi bàn đến ý nghĩa của chữ Đạo, thì có nhiều người không chiụ hiểu nghĩa của chữ Đạo theo Thánh Kinh đã bày tỏ, mà cứ theo nghĩa của tự điển. Đa số những người đi theo tôn giáo trong gia đình, là do sư tiếp nối những gì ông bà cha mẹ mình đã đặt để từ trước, còn hiểu rõ về tôn giáo thì lại không? Chỉ có một sự hiểu biết phổ thông nhất, ấy là khi nói đến Đạo thì đa số đồng loạt bảo rằng: “đạo nào cũng tốt” thế là kết thúc một sự hiểu biết mà chẳng có giải quyết được đầu đuôi, để xem tốt là tốt thế nào, mà thế nào lại cho là tốt cũng chẳng có ai hiểu. Thậm chí tôn giáo mà mình đang đặt niềm tin để theo đuổi, cũng chẳng biết là đạo hay là tôn giáo. Chính vì lẽ đó mà Đạo đối với vô số người đã trở thành không quan trọng lắm. Và xuất phát từ chỗ coi Đạo là không quan trọng, đã làm cho qúa nhiều người lầm đường, và đã đi lạc Đạo.

        Thí dụ: Nếu chúng ta vào trong bất kỳ một cửa hàng tạp hóa nào đó, ở trong có cả hàng trăm loại, mà chẳng lẽ cửa hàng đó có bao nhiêu món thì chúng ta cũng đều cho là tốt cả hay sao, mình đều cần tất cả những món hàng ấy hay sao? Thế thì những cái tốt đó, nó đâu có liên hệ gì đến món đồ mà bạn đang tìm kiếm. Trên thế giới này có hơn 30 ngàn tôn giáo mà mình cũng công nhận tất cả đều tốt, tôn giáo nào mình cũng cần, thì nó cũng giống như vậy đó. Theo Thánh Kinh cho biết, là vô số người đang thi nhau tiến về hoả ngục để linh hồn bị trừng phạt đời-đời, mọi người phải cần tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng chết thay cho tội lỗi của mọi người trên thập tự giá để được sống, thế thì cái tốt của tôn giáo giúp bạn được gì? Bạn phải tin vào Đấng sống, là Chúa Cứu Thế Giêxu, Ngài là Đạo, để bạn thoát khỏi sự chết mà đến sự sống chứ? Chúng ta đang có một sự lầm lẫn lớn giữa Đạo và tôn giáo. Đa số cứ tưởng rằng tôn giáo và Đạo là đồng nghĩa với nhau. Đạo và tôn giáo hoàn toàn khác hẳn. Cho nên con người hôm nay không phải là đi tìm một tôn giáo tốt, để đặt niềm tin, hầu hy vọng đời sau được sống sung sướng, điều đó không bao giờ có xảy ra. Thiết tưởng mọi người phải tìm đến một Đấng Hằng sống, vô tội, chịu chết thay cho tội lỗi của mình, hầu tội mình được tha, linh hồn được cứu, để tên của mình được ghi vào sách sự sống trên thiên đàng, thì mình mới hy vọng đời sau sung sướng chứ? Người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là người có sự sống đời-đời, cho nên đời sau không chết nữa, mà được sống sung sướng vĩnh cửu với Đức Chúa Trời ở nơi đó.

           Có một hình phạt vô cùng kinh khiếp đang chờ đợi con người tội lỗi, đã quyết định khước từ niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chắc có lẽ khi nghe đến từ “tội lỗi”, bạn cảm thấy rất là khó chịu chứ? Vâng, nếu bạn là một người tu hành, hay làm việc lành, việc thiện, lại chuyên làm phước, thì bạn sẽ không công nhận là mình sẽ bị hình phạt trong cõi đời sau chứ? Nhưng bạn có biết là dù bạn có làm tốt cách nào đi chăng nữa, có làm phước cả đời, bạn vẫn không thể giải quyết được tội lỗi mà bạn đang phạm với Đức Chúa Trời. Vì bạn là một tội nhân; bạn tự làm cho bạn, nó không đủ tiêu chuẩn để được Đức Chúa Trời tha. Mà phải Đức Chúa Giê-xu là Đấng vô tội, mới đủ tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, cho nên Chúa Giê-xu đã thực hiện sự đền tội thay cho bạn trên thập tụ giá để trả giá cho tội của bạn, mà tại sao bạn lại từ chối? bạn có thấy trên đời này, có phạm nhân nào tự đặt ra cái tiêu chuẩn để xóa án cho mình không? Hay là phải qua quan tòa tuyên án? Bạn có biết là tổ phụ chúng ta là ông A-đam và bà E-va đã cãi Lời Đức Chúa Trời ăn trái mà Ngài đã cấm. Sau đó qua đường sanh sản, mọi người được tiếp tục sinh ra từ dòng dõi của tổ phụ, cho nên mọi người đều mắc nguyên tội không? Vì mắc nguyên tội, nên bạn đã thấy mọi người đều phải chết, bởi án lệnh của Đức Chúa Trời thánh khiết đối với kẻ phạm tội là như thế. Còn linh hồn con người cũng chết đời-đời. Nhưng linh hồn chết không giống thể xác chết, mà linh hồn phải xa cách với Đức Chúa Trời, chỉ chờ khi nào thân xác nằm xuống, bước qua cánh cửa của sự chết, thì sẽ đi vào hình phạt ngay trong đời sau. Thế mà hàng tỷ người hiện nay không ai biết được điều nguy hiểm tột cùng đó. Cứ tưởng là ai theo tôn giáo nào cũng được, đời sau sẽ sung sướng giống nhau, miễn là đừng vô thần là được thôi. Cho nên không ai nhận ra được một sự thật kinh khủng chưa từng có nó đang rượt đuổi những người không chịu tin nhận sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trả nợ tội  cho chính mình. Nếu giả sử bạn quyết định không đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà đời sau phải đi vào nơi khổ hình đời-đời, thì dù có hàng ngàn tôn giáo ở trên đất, muốn hiệp lại để giúp bạn được thay đổi hoàn cảnh ở thế giới bên kia, thì xem ra cũng hoàn toàn vô tác dụng. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa để bạn có thể nhớ điều tối quan trọng này đó là: “Không ai có thể thay đổi được cảnh khổ của bạn ở thế giới bên kia sau khi trút hơi thở cuối cùng. Ngoại trừ ngay bây giờ còn đang sống, bạn chọn nơi đến ở đâu, thì đời sau sẽ ở đó. Nếu bạn tin Chúa Giê-xu thì tên của bạn ngay bây giờ đã được  ghi trên thiên đàng.”

        Chúng ta đừng bao giờ lừa dối mình bằng cách này hay cách khác. Nhất là đừng mất sự sáng suốt, hoặc khôn ngoan khi đứng trước triết lý của trần gian, mà mất linh hồn. Nhưng hãy đầu phục Chân Lý là Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì Ngài là Đạo, và Ngài sẽ dẫn bạn đi đến thiên đàng vĩnh viễn. Lời Đức Chúa Trời phán với bạn: “ Vì tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.“ Ai cũng phạm tội với Đức Chúa Trời hết, vậy thì ai giúp ai thoát khỏi tội được? Thí dụ: một người đang có bàn tay dính dầu mỡ, thì người đó đâu có thể nói với người khác là, mặc dù tay tôi dính dầu, nhưng tôi sẽ giúp rửa tay anh được sạch! Xét ra, thì qúy vị có thể hiểu theo cách giải thích của tôn giáo, hay là sự hiểu biết của chính qúy vị, không ai có thể bắt ép quý vị; để phải hiểu một cách khác với cách qúy vị đã chọn lựa. Nhưng có một điều rất tiếc, xin bạn hiểu cho: bạn có thể thay đổi quyết định của bạn để quay về với Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên bạn; đó là một việc làm qúa ư là dễ dàng. Chứ Lời Đức Chúa Trời không thể sửa, để hợp thức hóa cho sự sai trái của bất kỳ ai đó-hầu trở thành đúng bao giờ. Vì Lời Ngài là Lời Chân Lý Hằng-sống, Lời Đức Chúa Trời phán. “ Ta là đường đi,  lẽ thật và sự sống. Không bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.“

         Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ một chút xem thế nào: Nếu bảo rằng Đạo nào cũng tốt. Có nghĩa là mình theo đạo nào cũng được chứ gì? Nếu tổ chức niềm tin đó có những nét phù hợp với bản tính và sở thích của mình là được, có phải thế không? Mà nếu chán thì mình có thể đổi từ đạo này qua đạo khác chứ đâu có gì khó, miễn là có đạo là được, điều đó đâu có thành vấn đề gì, vì đạo nào cũng tốt mà phải không bạn? Thế thì bạn theo đạo chỉ có vậy thôi sao? Nếu chỉ đơn giản có như thế mà ai duy trì được suốt cả một đời người thì xem ra uổng thật! Bạn nên hiểu cho, vấn đề bạn đang nói đó là tôn giáo, chứ không phải Đạo. Bạn cứ nhìn xem, ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng sống đời-đời, còn lại các giáo chủ trong mọi tôn giáo đến tuổi già, hay bệnh cũng chết trước người tin nằm sâu trong lòng đất, thì ai dẫn người tin theo đạo đó về đâu được? Nếu như vậy thì chữ đạo theo bạn thì vẫn có nghĩa là đường, nhưng nó là con đường cùng, con đường chết. Con đường chết là con đường đi xuống. Còn nếu tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu thì Ngài là Đạo, chính Ngài là Đấng sống đời-đời, từ trời giáng thế mới dẫn bạn về thiên đàng ở trên trời được. Chúa Giê-xu là Đạo, Đấng sống đời-đời, Ngài là con đường sống vô tận, dẫn những người tin Ngài về thiên đàng. Cho nên bạn phải giải quyết sự lầm lẫn giữa Đạo và tôn giáo để bạn xác định lại niềm tin của chính mình.

           Nếu ai lý-luận bảo rằng: đạo khiến cho người ta tốt, và coi đây là mục đích chính. Vậy thì xem ra cũng không đúng. Vì có người chẳng có đạo gì cả, họ không phải là người vô thần, nhưng họ cũng tốt hơn nhiều người có đạo, thế thì bạn giải thích thế nào? Chúng ta dễ dàng lầm lẫn ở chỗ này, vì mục đích tối hậu của Đạo theo Thánh kinh là làm cho người tội nhân từ chết đời-đời qua sống đời-đời rồi mới tốt. Chứ còn bảo là đạo làm cho người ta tốt, thì chưa xóa được tội lỗi với Đức Chúa Trời, chưa được nhận sự sống đời-đời thì tốt có thay đổi được gì cho linh hồn mình? Như vậy theo sự dạy dỗ của Thánh kinh, thì đó không phải là đạo, mà đó là tôn giáo. Mà tôn giáo thì không thể lên thiên đàng!

              Qúy vị có bao giờ phát hiện ra rằng: Tôn giáo mà qúy vị đang theo được quý vị cho là tốt đối với qúy vị trong đời này, nhưng lại hại cho quý vị ở đời-đời nơi đời sau không? Vì nếu nó có thật tốt đi chăng nữa, nhưng nó không đúng với yêu cầu mà linh hồn qúi vị đang cần, mà đợi cho đến khi quý vị phát hiện ra sự khác biệt để nhận diện được hư thực thế nào thì đã quá muộn cho qúy vị rồi. Lúc đó sẽ không còn cơ hội để thay đổi nữa, mà chỉ cúi đầu chấp nhận hình phạt do chính mình vì đã chọn lựa sai mà thôi. Điều đó là thật, điều đó là chắc-chắn. Hoả ngục là nơi đau đớn khốn khổ có thật. Vì ai  dám khẳng định Đức Chúa Trời là Đấng nói sai, tôn giáo nói mới đúng. Nếu giả sử có điều đó xảy ra thì cũng chẳng có gì lạ. Vì thì trên đời này, con người bất toàn này, lên tiếng chấp nhận tôn vinh con người bất toàn khác là hoàn toàn, thì cũng không có gì gọi là mới mẻ. Vì chính điều đó mà nhiều người đã chết rồi, được con người nâng cấp lên hàng thần thánh, và đang thực hành thờ lạy trong các tôn giáo hiện nay mà người tin theo tôn giáo đó không hề biết. Cho nên Đức Chúa Trời còn cho bạn tiếp tục sống, bạn phải nên tìm hiểu một cách cặn kẽ để xem hư thực thế nào? Mà bạn nên nhớ cho, bạn muốn có sự hiểu biết thật sự trong đời này và đời-đời nơi đời sau thì duy nhất chỉ có Thánh-kinh là Lời Hằng sống của Đức Chúa Trời mới giúp bạn hiểu được. Ngoài Thánh kinh ra, bạn không thể dựa vào bất kỳ nền tảng nào khác, nhất là trong triết lý của các tôn giáo. Bạn hãy tìm một cuốn Thánh kinh để đọc, và tìm hiểu, điều đó tốt cho bạn về cả hai phương diện: thuộc thể và linh hồn. Không mất mát gì, nhưng lại được hướng dẫn tận tường từ Chân Lý của Đức Chúa Trời Chân Thần duy nhất.

           Nhiều người lầm lẫn cho là đạo nào cũng tốt. Chính quan niệm đó đã làm cho nhiều người không nhìn thấy được hết những hành động của tôn giáo mình đang theo và kết của những việc trong tôn giáo đó mình đang làm có ý nghĩa gì? Cho nên người ta cho Đạo và tôn giáo cũng đồng nghĩa với nhau. chính vì thế mà nhiều người đã chết đời-đời nơi đời sau ở tại chỗ khúc quanh nghiệt ngã này. Nếu theo sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, thì Đạo do Đức Chúa Trời mà đến. Còn tôn giáo là một tổ chức do loài người thành lập ra, và họ đặt để mọi luật lệ và thủ tục, tín điều, cùng các lễ nghi để cho những người theo tôn giáo đó thực hành. Và nếu một khi đã được gọi là tôn giáo, thì không bao giờ có thể nói đến con đường lên thiên đàng. Vì tôn giáo thuộc về những người ở dưới đất thành lập. Còn Đạo do Đấng ở trên trời đem xuống, qua con đường Cứu Thế, giáng thế bằng chính con người thật của Ngài. Cho nên người ta cứ lầm lẫn tôn giáo với Đạo. Đa số tưởng là giống nhau nhưng làm sao giống được. Nếu ai muốn hiểu theo sự giải thích của tôn giáo thì cũng có toàn quyền, đâu có ai cấm cản mình. Nhưng thà hiểu cho rõ, mà không chiụ tuân hành thì lại là một lẽ khác. Đức Chúa Trời hoàn toàn không muốn bạn chết mất. Cho nên mọi người chưa tin Chúa Giê-xu  phải cố tình tìm hiểu để thoát ra.

           Bây giờ chúng ta thử hỏi: nếu nói Đạo là đường thì tại sao lại phải có đường, có đường để làm gì? Đường đi đâu? Đây là một điều quan trọng, qúy vị phải nên biết, và sau khi đã hiểu tường tận rồi quý vị mới quyết định cho mình được. Một Khi qúy vị đã quyết định, thì quý vị được quyền tin chắc rằng: cuộc đời của bạn ngay bây giờ tin theo ai, thì 100% sau khi tắt hơi, bạn sẽ theo đối tượng niềm tin ấy, và hoàn toàn sẽ không bao giờ có quyền lực nào để  thay đổi nó nữa.

          Chúng ta nên nhắc lại một điều quan trọng này: Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người đầu tiên trên đất là Ông A-đam và bà E-va là tổ phụ loài người, không có hột giống của sự chết ở trong thân thể và linh hồn. Họ được Đức Chúa Trời chúc phước cho, và phán rằng:“ Hãy sanh sản thên nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cả biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất.”Ngài không hạn chế khoảng thời gian sự sống của họ. Họ sống với Đức Chúa Trời, thường xuyên gặp gỡ Ngài. Nhưng có một Thiên sứ trưởng tên là Lucife, kẻ hầu cận Đức Chúa Trời có bản tánh kiêu ngạo, muốn lên mình bằng Đức Chúa Trời nên đã bị Ngài phạt và đuổi khỏi nơi ngự của Ngài mà trở thành qủy Satan. Qủy Sa-tan là kẻ độc ác, muốn dụ dỗ con người tiếp tục trái mạng lệnh của Đức Chúa Trời, để chờ ngày cùng chết đời-đời như nó.

        Trong vườn E-đen nơi ông bà ở, có nhiều loại trái cây, Đức Chúa Trời cho họ được quyền ăn hết, nhưng trong Thánh kinh sách Sáng-thế-ký 3:3 Lời Chúa cho biết sự phạm tội của họ vì không vâng lời được ghi lại sau đây:“Song về trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai ngươi chẳng  nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến e khi hai ngươi phải chết chăng.” Nhưng Sa-tan mang hình hài con rắn, đến dụ dỗ bà E-va với những lời lẽ dối trá mà rằng: “Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng ,hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó , mắt mình mở ra , sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác.”Khi nghe Sa-tan nói về một bí quyết tuyệt vời đối với họ, nhưng họ đâu có biết là Sa-tan nói dối, cho nên bà nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã cố tình dấu kín sự việc quan trọng này, mà bây giờ nhờ Sa-tan giúp tiết lộ bí mật, nên ông bà tin ngay, muốn hành động để khám phá, bằng cách quyết định ăn trái cấm đó. Từ chỗ tấm lòng vô tín của tổ phụ với Đức Chúa Trời, Sa-tan đã có cơ hội để giúp đưa con người vào sự chết. Cho nên sau khi tra tay vào sự phạm tội. Ông bà tổ phụ đã đưa cả loài người vào khúc quanh của sự chết. Và tử thần đã xuất hiện kể từ đó. Nó cứ làm việc một cách trung thành cho đến cuối cùng.

              Sau khi tội lỗi xuất hiện, Thánh Kinh ghi lại án lệnh của Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký 3:14-19 như sau: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.   17Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng;  ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.” Con đường sự sống vĩnh viễn của loài người về thân thể ở trên đất, nay đã trở thành tạm bợ, vì án phạt của Đức Chúa Trời đã giới hạn lại từ đây.

         Theo luật công bình của Đức Chúa Trời, ai phạm tội với Ngài thì phải chết. Chẳng những chết về phần thể xác, nhưng cũng chết về phần linh hồn nữa. Khi nói đến linh hồn chết thì không giống thể xác, nhưng linh hồn chết là xa cách hoàn toàn với Đức Chúa Trời. Điều quan trọng mà chúng ta phải hiểu cho rằng: Khi Đức Chúa Trời dựng nên con người, không phải là để sống ngày một ngày hai, mà để sống đời-đời. Nhưng vì con người phạm tội với Đức Chúa Trời, nên con người phải chết. Khi phạm tội con người chết cả hai phần này. Khi nói đến chết về thể xác có nghĩa là sự ngưng thở, và thân thể bị phân hoá và trở về cát bụi. Khi nói đến linh hồn chết, có nghĩa là linh hồn phải ở trong hoả ngục cách biệt vĩnh viễn với Đức Chúa Trời.

          Đức Chúa Trời không muốn một ai chết mất. Ngài muốn mọi người đều được sống. Có nghĩa là sống cả thể xác lẫn linh hồn, trở thành con người hoàn hảo trong thế giới đời sau, với một thân thể không bị hạn chế bởi chướng ngại về vật lý. Chính vì thế mà  Đức Chúa Giêxu Christ đã xuống thế gian, trở thành con người thật, chiụ chết đền tội cho con người tội lỗi ra từ dòng dõi của tổ phụ. Chính Ngài là Đạo, Đấng mở lại con đường sống cho thế giới loài người. Lời của Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách Giăng 1:1 như sau: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.. .Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. “ Ngôi lời là Đạo. Đạo chính là Đức Chúa Giêxu. Đây chính là phương cách mà Đức Chúa Trời đã bằng lòng nhận sự chết thay của Đức Chúa Giêxu Christ cho tất cả mọi người, nếu ai bằng lòng đặt đức tin vào nơi Ngài, thì sự chết thay của Chúa Giê-xu sẽ thuộc về người ấy. Tội người ấy được tha, linh hồn người ấy được cứu. Điều đó có nghĩa là tội lỗi người đó có như thế nào đi chăng nữa, Đức Chúa Trời cũng bằng lòng xóa tất cả, và hủy bỏ tên của người đó ở dưới hoả ngục mà đem về thiên đàng vĩnh viễn, nếu cứ trung thành trung tín giữ vững niềm tin của mình với Ngài cho đến cuối cùng của cuộc đời.

        Người tin Chúa vẫn phải chết thân thể do dòng dõi A-đam phạm tội sanh ra, vì đó là thân thể tội lỗi. Nhưng trong tương lai, Chúa Giêxu Christ trở lại thế gian để tiếp rước Hội Thánh Ngài, thì người tin Chúa đã chôn nơi mồ mả, sẽ sống lại với quyền năng vô hạn lượng của Đức Chúa Trời bằng một thân thể hoàn toàn mới mẽ, không tội lỗi, và sẽ sống đời-đời không chết nữa. Nếu Chúa đến mà người theo Chúa chưa chết, thì người đó không chết, mà được biến hoá một thân hình mới mẻ, và được cất lên trời trước khi mọi tai nạn thảm khốc đổ xuống đất. Còn tất cả những người khác không theo Chúa bất kỳ tôn giáo nào, cũng  không được trải qua những bước ngoạn mục như người đã tin. Mà phải chờ đợi một khoảng thời gian nhất định, rồi được sống lại để ra trước tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được chép trong Thánh kinh sách Khải Huyền 20:12 như sau: “ Tôi thấy những kẻ chết cả lớn cả nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.”

         Có người thắc-mắc hỏi rằng: tại sao người không tin Chúa Giê-xu lại phải chịu khổ đến thế? Xét ra thì có gì đâu, vì tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời không được giải quyết, nên con đường thiên đàng không thuộc về mình. Bởi tất cả những tôn giáo hiện có là do con người lập ra, rồi con người tình nguyện đặt niềm tin. Cho nên niềm tin đó đâu có sự sống đời-đời, thì làm sao lên thiên đàng được? Mà ngược lại, đó là một cách chống lại Lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, coi thường sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chính mình. Và khi một người từ chối đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, cũng có nghĩa là chấp nhận đi ngược lại với lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, bằng lòng nhận sự khổ hình đời-đời nơi đời sau. Sau đó quay sang phương cách của tôn giáo rồi đặt hy vọng! Nhưng ai đó không hiểu cho rằng: sự hy vọng này là mơ hồ ảo tưởng, không bao giờ có thật.

         Vậy thì Đạo có nghĩa là con đường bất tận, từ đất đến trời đã được sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giêxu phá bỏ sự ngăn trở của tội lỗi và sau khi con người tin Đạo là Chúa Giê-xu mới đủ tiêu chuẩn ở trong con đường này. Ai trong chúng ta cũng biết Đức Chúa Giêxu Christ là Đức Chúa Trời thành nhân, là Đấng dựng nên trời và đất, cùng tất cả mọi người, và muôn loài vạn vật. Trong những con người mà Ngài đã dựng nên có tất cả những giáo chủ mà đã đứng ra thành lập tôn giáo trên đất và họ đã chết. Theo Thánh Kinh thì linh hồn họ đang bị cầm giữ trong tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36.” Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời. Ai không chịu tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.”

           Nếu những điều tôi trình bày cho bạn ở trên, bạn vẫn cảm thấy khó quyết định để đặt niềm tin vào đâu cho đúng. Nếu vậy, tôi có thể giúp bạn hiểu biết thêm để bạn có thể quyết-định. Bạn có biết một điều quan trọng trong sự hiểu biết để làm nền tảng căn bản cho sự quyết định của bạn đó là: Có ai trên cõi đời này từ trước tới nay tuyên bố khi còn sống; là chết ba ngày sau sẽ sống lại như Chúa Cứu Thế Giê-xu không? Chắc bạn thừa nhận là không ai chết mà sống lại được như Chúa Giê-xu phải không? Như vậy bạn đã hiểu, chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng có một không hai. Thế mà có cả hàng tỷ người trên thế giới vẫn cố tình lầm lẫn như thường. Chúng ta nên biết rằng, trước khi Đức Chúa Giêxu đến thế gian chiụ chết cho tất cả mọi người, thì Đức Chúa Trời đã cho tiên tri Ê-sai rao báo trước hơn 700 năm. Sau đó lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Đức Chúa Giêxu đã đến thế gian và thi hành chức vụ vỏn vẹn 33 năm trên đất. Bày tỏ quyền năng phép lạ, sự chết và sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm thay đổi dòng lịch sử của nhân loại. Ngài đã mang tội lỗi hết thảy mọi người trên cây thập tự. Ngài đã bị đóng đinh đã chiụ chết, và chôn, ba ngày sau Ngài sống lại như lời Ngài đã phán trước đó. Ngài còn ở lại thế gian này 40 ngày gặp gỡ môn đồ dạy về Chân Lý Nước trời, và báo trước những việc tương lai sẽ xảy đến. Trước khi thăng thiên về Trời Ngài phán với các môn đồ được Thánh Kinh lại trong sách Giăng 14 như sau: “ Ta đi ta sẽ sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đưa các ngươi đi với ta hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.“

              Chúa Giê-xu hứa một điều vô cùng quan trọng trong phần tâm linh của người tin đó là: Ngài đi, thì Đức Thánh Linh sẽ đến. Đức Thánh Linh là vị Chân-thần Hằng sống, quyền năng vô hạn lượng cư trú trong lòng mỗi người tin. Nếu ngày hôm nay bạn đặt đức tin vào nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn sẽ được Đức Thánh Linh ngự trị trong đời sống bạn. Gìn giữ và hướng dẫn bạn trong con đường niềm tin suốt cả đời người. Cho nên  bạn sẽ có một cuộc sống bình an vui thỏa và phước hạnh. Ma qủy không dám làm gì bạn cả. Vì bạn đã bằng lòng để cho Đức Thánh Linh làm chủ hướng dẫn bạn. Đã có Chúa, bạn sẽ không có gì phải sợ hãi. Vì Đạo là Chúa, chính Chúa là con đường Chân Lý. Lời Chúa đã hứa với bạn trong Thánh Kinh sách Giăng 14:18 như sau: “ Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu ta sẽ đến cùng các ngươi … Và ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Bạn tìm đâu ra trong bất kỳ tôn giáo nào; mà có được những lời hứa đã trở thành sự thật, kỳ diêụ, quyền năng và lạ lùng như thế từ nơi các giáo chủ đã chết?

         Bạn có biết rằng: Đức Chúa Trời đã phán với toàn thể nhân loại được chép trong Thánh Kinh sách Công-vụ 4:12 đó là: “Không có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác. Vì ở dưới trời không có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ  vào đó mà được cứu.”Cho nên đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì tất cả mọi tội lỗi bạn được tha, linh hồn bạn được cứu. Đức Chúa Giê-xu Christ là Đạo, chính Ngài là con đường duy nhất để dẫn bạn đến thiên đàng vĩnh cửu .Amen .

 

Servant  Elijah Nghiem

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.