Vua Của Vũ Trụ

2,849 views

Công Bố Phúc Âm

 “ Bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời”

Đề tài

Vua Của Vũ Trụ

            Một nhóm khoa học gia, và nhà thần học lỗi lạc họp tại Washington để tham dự hội nghị thắc mắc về Vũ Trụ.  Họ thảo luận những vấn đề như:   Có Đức Chúa Trời Không? Chúng ta có thể tin là có kế họach cùng mục đích của Đức Chúa Trời trong vũ trụ không?

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.