Đầu Phục Chúa

3,243 views

Công Bố Phúc Âm

“ Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng , là Đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài , vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì “  (  Kh 11:17  )

Đề Tài

Đầu Phục Chúa

Câu chuyện :

           Bác sĩ Jerome  Stowell một nhà khoa học vô thần đã tìm thấy quyền năng của Chúa  trong một cuộc khảo nghiệm khoa học.  Lúc ấy ông đang cố gắng đo độ dài sóng của bộ óc con người. Bác sĩ vô cùng ngạc nhiên. Vì chẳng những ông đã đo được độ dài sóng mà còn thấy một điều quá vĩ đại mà từ trước đây ông không ngờ được, mà bây giờ Đức Chúa Trời đã mở mắt ông.

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.