Video: Đêm Chương Trình Khai Mạc Hội Thánh

2,109 views

Sat Oct-03-2015

Hội Thánh-Tình Yêu Không Biên Giới
5810 Wall Triana Highway, Madison, Alabama 35758
Mục Sư Nghiêm Hà Lộc (Elijah)

This entry was posted in Video, Video Bài Giảng and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.