Đôi Dòng Tâm Sự

2,419 views

Đôi Dòng Tâm Sự

Kính gởi: Quý Con Cái Chúa

Kính Thưa Quý Vị.

           Vì hoản cảnh, Đức Chúa Trời đã đưa tôi đến vùng đất Atlanta Georgia. Khi đi, tôi có mang theo một số phương tiện để hầu việc Chúa là tài sản của riêng tôi. Xuất phát từ việc dành dụm, trong khi vừa hầu việc Chúa tự nguyện, vừa đi làm kể từ ngày sang Hoa-Kỳ vào năm 1994 đến nay gồm có: 

Một số dụng cụ âm thanh đầy đủ để dùng trong nhà thờ, thuộc loại tốt. Một số máy copy CD và DVD, mỗi ngày có thể hoàn tất từ 1000 đến 3000 CD hoặc DVD. Và có cả máy in trực tiếp trên bề mặt của CD hay DVD hoàn toàn tự động, nếu chúng ta muốn. Đây là những phương tiện tôi đã dùng trong công tác Công Bố Phúc Âm suốt mười mấy năm qua, và đã gởi biếu không một số CD và DVD  tại Việt-nam, rải rác trên Ba Miền: Trung- Nam- Bắc. Và ở một số quốc gia có người Việt-Nam sinh sống, từ những đồng tiền nhỏ bé của con dân Chúa có tâm tình truyền giáo cùng với tôi thực hiện.

          Khi đặt chân đến vùng đất Atlanta Georgia. Đối với tôi, đây là vùng đất lạ cho nên thật ngỡ ngàng trong đường đi nước bước về nhiều phương diện. Nhưng tôi muốn tiếp tục Đại mạng Lệnh mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giao phó cho chúng ta. Cho nên, vì ý muốn tốt đẹp đó, tôi cầu nguyện, xin Chúa cho tôi được mạnh dạn mở lời kêu gọi các Anh, Chị  trong Chúa hay những Anh, Chị chưa tin Chúa ở xa, cũng như ở gần, ở quốc gia này, hay quốc gia khác, mà muốn phục vụ Chúa, trong bất cứ lãnh vực nào về công tác truyền giáo, hãy cùng tiếp tay với nhau, để chúng ta cùng nhau thực hiện sứ mạng cứu người mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giao phó-cho đến ngày Chúa goị chúng ta về. Chúng ta hãy cộng tác với nhau, hãy cùng nhau hy sinh, và cùng nhau làm theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Không làm theo giáo hội, hay bất cứ giáo phái nào đang có mặt trên đất.

        Cá nhân tôi ước ao trong khi cầu nguyện đó là: Xin Chúa cho tôi gặp được những Anh, Chị, và các em, các Cháu, có cùng một khải tượng. Xin Chúa ban cho chúng ta được một Hội Thánh Truyền Giáo lưu động, gồm những người có tâm tình truyền giáo, sống chết cho linh hồn tội nhân. Để cùng nhau đi rao truyền Danh Chúa, bằng bất cứ hình thức nào có thể được.

         Ước ao trong cuộc đời còn lại của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, theo tôi nghĩ, đây là một ước ao thật đơn sơ, cho nên tôi luôn hy vọng từ nơi Chúa. Vì những người chưa tin Chúa Giê-xu đang hướng về địa ngục qúa nhiều. Thiết tưởng, đây là bổn phận và trách nhiệm mà Chúa đã giao cho chúng ta.

       Cầu xin Chúa cảm động lòng của các Anh Chị xa gần. Để chúng ta sớm hoàn thành khải tượng này. Mọi sự vinh hiển đều qui về Chúa kính yêu của chúng ta.  

Trân Trọng Kính Chào.

Trong Tình yêu Chúa Cứu Thế Giê-xu

Servant  Elijah Nghiem ( Nghiêm-Hà-Lộc)

 

Địa chỉ E-mail liên lạc:    elijahbaptist@yahoo.com

This entry was posted in Mục Lục, Thông Báo. Bookmark the permalink.

Comments are closed.