Đổi Mới Từ Tấm Lòng Mới

3,009 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Đổi Mới Từ Tấm Lòng Mới

       Hình ảnh những ứng cử viên tổng thống của Nước Mỹ qua mỗi kỳ bầu cử. Cho chúng ta nhận rõ ra rằng: Ai nấy đều dùng sở trường, sở đoản của mình để chuyển sự chú ý của người dân Hoa Kỳ về chính con người mình. Với những lời hứa hẹn đổi mới bộ mặt của nước Mỹ thật ngọt ngào. Với điều kiện: Nếu người dân chịu đặt lòng tin vào họ, và dồn phiếu cho họ trong kỳ bầu cử.

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.