Đức Chúa Trời Thành Người

1,526 views

Công Bố Phúc Âm

Đề-Tài

     Đức Chúa Trời Thành Người

Quý Vị  Thân Mến.

      Eddie nhà vô thần trực tính, bỏ suốt cuộc đời 50 năm, phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Sau đó ông mắc bệnh suy nhược, và sức khỏe lần-lần suy giảm. Khi nằm trong nhà thương chờ chết, Eddie được viếng thăm hình như mỗi ngày, bởi một số bạn tin Chúa Giê-xu mà ông quen biết từ thời còn trung học. Họ nhắc lại cho ông về tình yêu thương của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng hình như càng  gần kề với các chết, Eddie càng có vẻ như chẳng quan tâm gì đến Đức Chúa Trời!

    Một Chúa Nhật nọ, có một mục sư tới thăm. Mọi người kinh ngạc khi thấy Eddie muốn được cùng ông mục sư cầu nguyện với Chúa. Eddie cầu xin Chúa tha thứ sự vô tín của ông, và xin Chúa cứu vớt linh-hồn ông trước khi chấm dứt hơi thở cuối cùng. Sau khi cầu nguyện xong, hai tuần sau đó ông qua đời.

      Một nhà vô thần, phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, nhưng chỉ còn hai tuần cuối đời, mới kinh nghiệm được Ngài là Đấng hiện hữu. Mặc dù hiện nay Eddie không còn sống trên đất. Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt này, thiết tưởng chúng ta phải xin phép Eddie để đặt ra cho ông một câu hỏi, hầu xem ông trả lời chúng ta thế nào. Thiết nghĩ câu hỏi được đặt ra như sau: Tại sao ông Eddie không chối Chúa luôn đi, vì chỉ còn hai tuần lễ nữa là trọn vẹn rồi,  quay đầu ăn-năn làm chi?Dựa vào sự thay đổi quyết định tin Chúa của ông Eddie ở trên, suy ra, chúng ta có hai câu trả lời, cũng là hai bài học sau đây:

     Thứ Nhất: Dù 50 năm, hay hơn 100 năm, trong một cuộc đời của bất kỳ ai đó, dù người ấy có trình độ kiến thức cao siêu đạt đến tột đỉnh loài người đi chăng nữa, thì xem ra cũng chẳng có đủ sự khôn ngoan của thế gian, hầu có thể phủ nhận được sự hiện hữu của Đức Chúa Trời! Tại sao? Bởi vì con người đang lên tiếng phủ nhận Ngài, lại do chính Ngài dựng nên, con người ấy đang sống, đang hành động, thì làm sao lại có thể tuyên bố Đức Chúa Trời không hiện hữu! Đó là một điều thất bại lớn nhất trong tất cả mọi sự thất bại, và đó cũng là một sự dối trá mà chưa từng có sự dối trá nào tệ hại hơn. Điều đó cũng giống như  một người đang sống trên đất, mà lại phủ nhận là mình không hề có Cha mẹ  vậy. Cho nên trong suốt 50 năm, sự vô tín của Eddie đã khiến ông không giải đáp được bài toán cho sự sống của linh hồn mình. Vì giải đáp bài toán đó, không phải do trình độ của người có linh hồn tự khám phá. Hay là tôn giáo mà người có linh hồn đang đặt niềm tin. Mà phải nhờ sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên linh hồn, thì con người mới hy vọng.

    Thứ Hai:  Mặc dù Eddie không biết còn bao nhiêu ngày nữa mình sẽ chết, nhưng biết chắc-chắn là mình phải nhận sự chết. “ Chết” là hết đời của loài người hữu hạn. “ Chết “ là hạt giống  ở trong con người, ngay sau khi người ấy lọt lòng mẹ. Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh sách Hê-bơ- 9 : 27 đó là :“ Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét.” Eddie thấy sự chết sắp ứng nghiệm đối với mình, thì sự phán xét phải xảy ra cho mình, ông cảm thấy sợ, nên tin rằng: Đấng cầm quyền sự sống và sự chết đang hiện hữu, cho nên ông quay đầu ăn năn với Chúa. Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 139:7 Vua Đa-vít được thần của Chúa cảm động ông thốt lên rằng: “ Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt chúa?”

      Bây giờ tôi xin phép hỏi quý vị: Đã có ai ở trong bất kỳ tôn giáo nào đó, cảm thấy quá bức xúc, khi thấy mình là người khước từ Chúa Giê-xu, không theo Đạo Ngài, mà vẫn phải chấp nhận sự chết như mọi người Tin theo Ngài không? Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 3 : 23 Lời Chúa trả lời cho quý vị trong mọi tôn giáo biết rằng: “ Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”

 Quý vị thân mến.

      Xét ra, về phương diện niềm tin, thì người Tin-lành không hề có liên quan, hay ảnh hưởng đến bất kỳ điều luật, điều lệ, hay chỉ thị của bất kỳ tôn giáo ,hay giáo chủ nào đang hiện hữu trên đất. Nhưng ngược lại, mọi người trong mọi tôn giáo và tất cả mọi vị giáo chủ trên toàn thế giới, đều phải tuân theo lời phán của Đức Chúa Trời, và phải chịu thưởng hay phạt công minh về cả hai phương diện: Sinh và Tử của thân thể và linh hồn, nếu không làm đúng theo Lời Ngài dạy. Chính điều quan trọng này đã nói lên một cách khẳng định rằng: Không có bất kỳ ai, trong bất kỳ tôn giáo nào đó, mà lại không do Đức Chúa Trời dựng nên.

      Giả sử nếu chúng ta cùng nhau đặt ra một câu hỏi: Người theo Chúa Giê-xu có tình yêu thương đến những người ở các tôn giáo khác không?

     Xin trả lời: Người theo Chúa Giê-xu thương vô điều kiện đối với tất cả mọi người chưa tin Chúa Giê-xu, hiện còn đang ở trong mọi tôn giáo. Và tình thương đó được thể hiện qua hai phương diện cụ thể sau đây:

     Thứ Nhất: Muốn Bạn Hiểu Rõ, Là Tại Sao Con Người Lại Phải Chết? Chúng tôi muốn mọi người chưa tin Chúa Giê-xu phải hiểu tận tường: Tại sao con người lại phải chết? Ai trong chúng ta cũng phải có ngày rời bỏ thế giới này. Nhưng bạn có thật sự biết rõ là tại sao con người lại có ngày phải chết không? Bạn nên nhớ cho rằng: Tất cả mọi bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện, nếu bệnh tình không qua khỏi, thì phải chết.  Khi  bệnh nhân nào đó chết, thì hồ sơ bệnh lý của người ấy được bác sỹ ghi rõ, người chết vì nguyên nhân nào? Chứ chẳng có hồ sơ nào ghi là: Bệnh nhân chết vì không còn sống bao giờ. Nhưng sự xác nhận của bệnh viện chỉ mang tính thủ tục y Khoa. Còn sự xác nhận của Thánh kinh là Lời Đức Chúa Trời trong sách Rô-ma 5 : 12 mới là chính yếu và quan trọng. Lời Chúa phán: “ Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy. Vì mọi người đều phạm tội.” Đây là nguyên tội, do tổ phụ mình cãi lời Đức Chúa Trời, mình phải chịu. Và kỷ tội: là tội hiện nay bạn đang thờ thần khác, nghịch lại Lời Đức Chúa Trời, nên  bạn phải mang. Cho nên sự chết có sức mạnh vô hiệu hóa ranh giới tôn giáo ,và bất kỳ tổ chức, hoặc con người lớn nhỏ nào trên hành tinh này.

    Thứ hai: Người Tin-Lành Muốn Bạn Được Lên Thiên Đàng.

       Tôi muốn nói điều này để bạn hiểu: Một đứa trẻ biếng ăn, cho nên khi nhìn thấy mẹ lấy bất cứ thức ăn gì nó cũng sợ. Vì nó nghĩ đó là một hình phạt, chứ không phải tình thương, nên nó khóc, và tìm cách khước từ. Nhưng khổ ở chỗ, nó không hiểu được điều quan trọng đó là: Nếu không ăn sẽ chết. Vậy thì bạn cũng hiểu cho, là tại sao người Tin-lành  cứ cố tình truyền Đạo Chúa cho bạn. Nếu không hiểu bạn cũng có thể nghĩ: Người Tin-Lành hay làm phiền các tôn giáo khác. Nhưng bạn cũng đâu có hiểu được rằng: Nếu không tin Chúa Giê-xu thì linh hồn hiện ở trong thân thể bạn đang chết. Và khi trở về thế-giới bên kia, sẽ ở trong hỏa ngục đau khổ đời-đời? Chính vì lẽ đó mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã yêu thương bạn, truyền Đại-mạng-lệnh, cho những người tin, phải thi hành một sứ mạng cho những người chưa tin, được chép trong Thánh Kinh sách Mác 16:15 như sau: “ Ngài phán cùng các sứ đồ rằng:Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin-lành cho mọi người.”

      Tôi muốn hỏi bạn: Bạn muốn có tên trên thiên đàng ngay bây giờ không? Nếu muốn, phải tin Chúa Cứu Thế Giê-xu để tội được tha, linh hồn được cứu. Sau đó thờ phượng Đức Chúa Trời là đủ, mà không cần hình thức lễ nghi của bất kỳ tôn giáo nào trên đất, cho đến khi Chúa rước vào thiên đàng.

Quý  Vị Thân Mến.

     Có nhiều quý vị muốn tin Chúa Giê-xu, nhưng lại phân vân, nên đưa  ra hai câu hỏi thắc-mắc như sau:

      Câu Hỏi Thứ Nhất:  Tại sao phải tin Chúa Giê-xu, mà không được tin các thần khác? Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi sẽ đặt ra một số câu hỏi khác làm nền tảng để quý vị dễ hiểu hơn:

     a/  Có phải bạn nghĩ rằng: Chúa Giê-xu là đấng  không có sự liên hệ gì với bạn, vì Ngài là người gốc Do-Thái, một quốc gia đang có nhiều kẻ thù. Còn bạn là người gốc Việt-Nam, nên bạn không thể đặt niềm tin vào Ngài được phải không? Vậy bạn có gì để chứng minh về điều không liên hệ đó?

     b/ Nếu bạn nghĩ rằng: Sở dĩ bạn đặt niềm tin vào các thần khác dễ hơn, vì các thần mà vô số tôn giáo tại Việt-nam đang thờ thuộc gốc Châu Á, đã có quốc tịch Việt-nam, nên có nhiều người gọi là “đạo của Việt-nam , thần của dân tộc mình.”  Nếu vậy thì bạn có hồ sơ gì, để chứng minh lai lịch về các thần của Việt-nam? Còn Thánh Kinh thì có đủ bằng chứng.

       c/ Theo sự suy nghĩ của bạn thì nghĩa của chứ Đạo là gì? Có phải là tôn giáo không? Và bạn theo Đạo với mục đích gì?

      Ở tại  Bolsa trung tâm người Việt, tôi nhận thấy, một số người Việt-nam của chúng ta, đã tận tình với đồng hương, bằng cách gõ cửa văn phòng của bất kỳ giới chức nào, thuộc bất kỳ dân tộc nào, miễn là họ hứa sẽ giúp đỡ trong cộng đồng là được. Thế thì đi tìm kiếm sự sống đời-đời trên thiên đàng  mà lại còn phải xem  đấng đó quốc tịch ở đâu, có phải là thần của bản xứ không, thì thấy vui thật. Bạn hãy xem lại đi, các thần mà bạn đang thờ, có thần nào mang quốc tịch Việt-nam không? Giả sử: Nếu bạn có định cư khắp thế giới, quốc gia nào bạn cũng có quốc tịch. Vậy bạn có xóa được cái gốc người Việt không? Chắc-chắn bạn sẽ trả lời không? Vậy thì vấn đề bạn đi đến đâu bạn nhập quốc tịch ở đó, chẳng qua chỉ là mục đích riêng của bạn trong kế hoạch nào đó. Chúa Cứu Thế Giê-xu thành người, giáng thế tại xứ Do-Thái,  thì đó cũng chỉ là mục đích của chương trình Cứu rỗi cho toàn thể nhân loại, mà Ngài đã hoạch định ở trên trời. Nhưng nguồn gốc, thì Ngài vẫn là Đức Chúa Trời Tự hữu Hằng hữu, Đấng ở trên trời mà. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3 : 13 Lời Chúa đã phán: “ Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời.”

       Nếu nói đến người Việt-nam của chúng ta, thì nổi bật nhất là khôn ngoan trong việc mua bán, cho nên định cư ở đâu thì thành công ở đó. Và sự thành công rất chắc-chắn. Vì ai cũng sợ câu” Mua trâu vẽ bóng.” Có nghĩa là muốn mua cái gì mặc dầu, cũng phải thấy tận mắt ,và cầm tận tay để xem xét kỹ lưỡng, chứ không nghe diễn tả, hay là qua hình ảnh quảng cáo rồi đưa tiền. Lại có một câu khác nói “ Tiền trao thì cháo múc, không tiền thì trút cháo vô.”Nhưng về phương diện niềm tin thì hàng triệu người đang làm ngược lại. Không cần thấy tận mắt, cũng chẳng cần hiểu tận tường, nhưng vẫn tin triệt để. Bằng chứng là  Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng thế để cứu chuộc tội lỗi cho toàn thể nhân loại,tây lịch đã đánh dấu hơn 2000 năm, và không ai là người ở trong bất kỳ tôn giáo,hoặc dân tộc nào mà lại không biết, vì ai cũng sử dụng con số đó trong mọi phương diện mà! Thế mà lại đi tin các thần khác mới lạ chứ? Vậy nếu không tin Chúa Giê-xu, thì bạn giải thích con số đó thế nào?

     Đức Chúa Giê-xu Christ chính là Đức Chúa Trời giáng thế thành người hơn hai ngàn năm, hàng tỷ người đã ôm con số kỷ niệm đó suốt cuộc đời mình, nhưng lại chối bỏ Ngài là thế nào? Còn Thánh kinh là Lời Đức Chúa Trời được trao tận tay để mọi người có sự hiểu biết về chương trình cứu chuộc vĩ đại mà Đức Chúa Giê-xu Christ ban cho toàn thể nhân loại thì lại không muốn nhận. Thật khó hiểu quá! Theo như tôi nghĩ: Nếu người dân ở Việt-nam muốn qua Mỹ để được sống tự do, thì tại sao người Việt-nam đã qua Mỹ rồi, đang ở một quốc  gia thờ Chúa,  mà lại không chịu tin Chúa để được sự sống đời-đời trên thiên đàng?

    Bây giờ tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi: Giả sử  Tổng thống Hoa-Kỳ muốn gặp bạn tại Tòa bạch ốc, nhưng bạn không biết đường. Cho nên ông phái một viên chức cao cấp nhất, hiện đang làm việc  cận kề với ông đến đón. Và ở tại địa phương, cũng có một người vô gia cư muốn đưa ông đến đó. Vậy thì bạn muốn ai giúp bạn? Tôi tin chắc-chắn rằng: Nếu chúng ta đặt ra câu hỏi này với khoảng bốn tỷ người trên đất, thì cả bốn tỷ người sẽ chọn nhân vật thứ nhất, là viên chức cao cấp tòa bạch ốc. Nhưng rất đau buồn là trên thực tế về niềm tin ở tương lai đời sau, trên đường đi về thiên đàng, thì xét ra có khoảng bốn tỷ người không chọn nhân vật thứ nhất, mà lại chọn nhân vật thứ hai vô gia cư mới khổ chứ!

      Đời sau, bạn muốn về trời, thì bạn phải chọn Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng từ trời đến, thì mới dẫn bạn về thiên đàng gặp Đức Chúa Trời , còn nếu bạn chọn thần khác ở trần gian, do con người tạo nên, thì họ sẽ dẫn bạn đi xuống , chứ không đi lên được. Bạn hãy nghe Chúa Giê-xu phán với bạn trong Thánh Kinh sách Giăng 14:6 : “ Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống , chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.”

       Câu Hỏi Thứ Hai: Tại sao người Tin Lành biết  Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời mà tin Ngài? Câu hỏi này chắc bạn cho là khó. Vì tôi và bạn là hai người cùng ở dưới đất, mà bạn hỏi tôi về Đấng ở trên trời. Nhưng  xem ra lại dễ trả lời. Vì Đấng ở trên trời đã giáng thế làm người hơn hai ngàn năm nay ở trên đất. Ngài nói và truyền dạy Chân lý của Ngài bằng ngôn ngữ loài người. Ngài phán trong Thánh Kinh sách Giăng 10:30 “ Ta với Đức Chúa Trời là một.”

       Ngài làm nhiều phép lạ, mở mắt kẻ mù, chữa lành người bại liệt, kêu kẻ chết đã bốn ngày là La-xa-rơ ở trong mồ sống dậy. Ngài báo trước với mọi người, là Ngài sẽ chết thay cho tội lỗi của muôn dân trên cây thập tự, và sau ba ngày Ngài sẽ sống lại. Chính Ngài đã phục sinh tại mồ mả như Lời Ngài đã phán. Sau khi phục sinh bốn mươi ngày, Ngài đi khắp nơi giảng dạy Chân-lý về nước Trời, sau đó Ngài thăng thiên về trời giữa sự chứng kiếm của vô số người.  Và Ngài còn hứa là sẽ trở lại để phán xét thế gian. Trong Thánh kinh sách Công vụ 1:10 ghi lại sự việc lúc Chúa Giê-xu thăng thiên như sau: “  Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa, các người đó đang ngó chăm lên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt,và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi thấy Ngài lên trời vậy.”

      Trước khi Chúa Giê-xu về trời, Ngài hứa sẽ ban Đức Thánh Linh là Thần của Đức Chúa Trời ở trong những người tin. Cho nên hiện nay có hàng triệu người hy sinh cả cuộc đời để rao truyền Đạo Chúa  cho toàn thế giới. Dấu kỳ phép lạ đang xảy ra khắp nơi, hàng triệu-triệu linh hồn đã ăn năn tìm về Đấng dựng nên mình, để tội được tha linh hồn được cứu. Bạn có sự suy nghĩ gì về Đấng Cứu Thế giáng trần, và quyết định của bạn cùng gia đình như thế nào trong mùa giáng sinh năm nay. Bạn nên nhớ dùm cho. Không một cửa hàng đại hạ giá nào trong mùa giáng sinh này,  mà khi bạn vào mua đồ đi ra, mà không phải trả tiền. Duy nhất chỉ có nhà thờ Tin-lành, bạn được mời đến một cách trịnh trọng để nhận sự sống đời-đời, được ban tặng không món qùa vô giá đó, từ nơi sự hy sinh vô điều kiện của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dành cho bạn.

    Đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, bạn sẽ có tên ngay trên thiên đàng, bạn đã thoát khỏi sự chết mà đến sự sống đời-đời. Gia đình bạn sẽ là gia đình phước hạnh. Và chắc-chắn sau khi kết thúc đời tạm này, kẻ đi trước, người đi sau, nhưng mọi người trong gia đình sẽ gặp lại nhau trong thiên đàng đời-đời. Amen.

 

Servant  Elijah  Nghiem

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.