Đức Chúa Trời Trị Vì

2,952 views

Công Bố Phúc Âm

 “ Chúa là Đức Chúa Trời , Đấng hiện có , đã có và còn đến là Đấng toàn năng , phán rằng : Ta là An-pha và O-mê-ga” Khải Huyền 1 : 8

Đề Tài

Đức Chúa Trời Trị Vì

Câu chuyện

          Vào một buổi sáng khi Tổng thống Abraham Linconl chết , Một đám đông 5000 người đã tập trung tại Exchange Building ở  New york. Sự xúc động của họ dâng cao, vì thần tượng của nước Mỹ đã bị sụp đổ. Theo cách tự nhiên trong những trường hợp như vậy sẽ có nguy cơ bùng nổ thành bạo động là điều không thể tránh khỏi.

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.