Đương Đầu Hay Bỏ Cuộc

2,924 views

Công Bố Phúc Âm

 “ Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em không những tin Đấng Christ mà thôi ,lại phải chiụ khổ vì Ngài nữa , là phải chiụ cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi” Phi-líp 1 : 29-30

Đề- Tài

Đương Đầu Hay Bỏ Cuộc

 

         Có một mục sư  là giáo sư của một thần học , ông đang từ Hoa – Kỳ trên đường đi đến một quốc gia Châu Á  để giảng dạy cho họ về một lới Thần Học do ông phụ trách . Đang trên đường đi đến nơi đó ,ông nhận được một thay đổi lớn lao của quốc hội đó là tìm cách đưa Hội Thánh Phúc Âm ra ngoài vòng pháp luật . Ông cảm thấy rất đau buồn , vì nếu quốc hội chuẩn bị đưa ra một luật mới như thế thì chẳng khác nào làn sóng của sự rối loạn sẽ bắt đầu gia tăng và sức ép trên Hội Thánh sẽ đến từ mọi phía .

This entry was posted in Đức Tin, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.