Hạ Mình Để Chúa Cứu Mình

2,956 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Hạ Mình Để Chúa Cứu Mình

         Trong Thánh Kinh sách Mác 5 : 21 có ghi lại câu chuyện Chúa Giê-xu kêu kẻ chết sống lại.“ Khi Đức Chúa Jêsus lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. Bấy giờ, có một người trong những người cai nhà hội tên là Giai-ru, đến, thấy Đức Chúa Jêsus, bèn gieo mình nơi chân Ngài,   nài xin mà rằng: Con gái nhỏ tôi gần chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống.  Đức Chúa Jêsus đi với người; đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Khi đã đến nhà người cai nhà hội, Ngài thấy chúng làm om sòm, kẻ khóc người kêu lớn tiếng. Vào nhà rồi, Ngài phán cùng chúng rằng: Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ.”

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.